Klage over manglende henvisning til genoptræning efter stivgørende operation af ankelled

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af i perioden fra den 12. april 2007 til den 25. september 2007 på ortopædkirurgisk afdeling, , jf. autorisationsloven § 17.

Sagsnummer:

08F031

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2008

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 12. april 2007 til den 25. september 2007 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, jf. autorisationsloven § 17.

Hændelsesforløb


havde i mange år haft problemer med sit ankelled, og blev i august 2006 undersøgt på ortopædkirurgisk afdeling, , idet der var hævelse over højre ankelled, og idet hun havde daglige smerter og gener i ankelleddet.

Den 12. april 2007 foretog overlæge en stivgørende operation af s højre ankelled på ortopædkirurgisk afdeling, . Hun fik efterfølgende anlagt en bandage, som hun de første 6 uger skulle anvende uden at støtte på foden og i de efterfølgende 4 uger med støtte på foden.

Den 24. maj 2007 havde fortsat smerter, men der var gradvis fremgang.

Den 19. juni 2007 havde fortsat ondt i fodsålen, når hun støttede på højre fod. Overlæge vurderede, at årsagen var, at ikke havde støttet på foden igennem længere tid, og at hun herefter måtte begynde at støtte frit. Hun skulle komme til en ny kontrol efter 3-4 måneder.

Endvidere fandt overlæge ikke, at genoptræning af foden var nødvendigt.

Den 12. juli 2007 kontaktede sin praktiserende læge med henblik på genoptræning ved en fysioterapeut, hvorefter hun påbegyndte genoptræningen den 16. juli 2007. Herved blev s gangfunktion bedret.

Den 30. august 2007 kom til ekstra kontrol på ortopædkirurgisk afdeling, , idet hun havde problemer med hævelse og ømhed i højre ankelled. Hun fik herefter anlagt en blokade, som virkede godt.

Den 25. september 2007 var til afsluttende kontrol, hvor overlæge vurderede, at hun kunne have gener fra afklemning på ydersiden af sit højre ankelled, og at der skulle foretages en yderligere udredning.

blev herefter opfordret til at søge læge i januar 2008, såfremt der stadigvæk var store problemer.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At overlæge ikke foretog en korrekt vurdering af s behov for genoptræning efter operationen den 12. april 2007 på ortopædkirurgisk afdeling, .

Det er herved anført, at den 12. april 2007 blev opereret for arhrodese med fixation, hvorefter hun ikke måtte støtte på foden i seks uger. Hun fik ingen vejledning i brugen af krykkerne. har videre anført, at hun den 19. juni var til kontrol hos overlæge , hvor hun fik oplyst, at hun skulle begynde at gå på foden og støtte fuldt ud, uden brug af krykkerne. Overlægen mente ikke, at havde behov for genoptræning, og hun fik derfor ingen genoptræningsplan. Da fortsat havde svært ved at gå på foden uden støtte, fik hun gennem sin praktiserende læge en henvisning til fysioterapi, hvilket hjalp meget. har endelig anført, at hun den 17. juli 2007 telefonisk på ny anmodede overlæge om henvisning til genoptræning, hvilket overlægen afviste.


Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har ikke overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af i perioden fra den 12. april til den 25. september 2007 på ortopædkirurgisk afdeling, ..

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 12. april 2007, at overlæge foretog en stivgørende operation af s højre ankelled (subtalær artrodese) på ortopædkirurgisk afdeling, . Det fremgår videre, at overlæge åbnede leddet mens det var strakt under gennemlysning. Herefter rensede han den værste del af leddet op og isatte en skrue. Det fremgår, at ledspalten så ud til at blive lukket fint.

Endeligt fremgår det af journalen den 12. april 2007, at efterfølgende fik anlagt en bandage (støvle), som hun de første 6 uger skulle anvende uden at støtte på foden. Herefter skulle komme til kontrol, og hun skulle gå med bandagen i yderligere 4 uger, hvor hun måtte støtte på sin fod.

Af journalen den 24. maj 2007 fremgår det, at var til kontrol på ortopædkirurgisk afdeling, , og at hun fortsat havde smerter, men at der var gradvis fremgang.

Det fremgår af journalen den 19. juni 2007, at var til 10 ugers kontrol hos på ortopædkirurgisk afdeling, , og at hun havde ondt i fodsålen, når hun støttede på højre fod.

Det fremgår endvidere af journalen den 19. juni 2007, at overlæge vurderede, at årsagen var, at ikke havde støttet på foden igennem længere tid. måtte herefter begynde at støtte frit, og hun skulle komme til en ny kontrol efter 3 til 4 måneder.

Af journalen den 30. august 2007 fremgår det, at kom til en ekstra kontrol på ortopædkirurgisk afdeling, , idet hun havde problemer med hævelse og ømhed i ankelleddet. Herefter fik anlagt en blokade (1 ml Diprospan og 2 ml Carbocain).

Det fremgår af journalen den 25. september 2007, at var til afsluttende kontrol på ortopædkirurgisk afdeling, . Det fremgår videre, at overlæge vurderede, at kunne have gener fra afklemning (impingement, kollision) på ydersiden af højre ankelled. Endeligt fremgår det, at hun nu skulle bruge benet fuldstændigt frit.

Det fremgår endvidere af journalen den 25. september 2007, at overlæge fandt, at såfremt der skulle foretages en yderligere udredning, skulle der foretages en CT-scanning af området i anklen. Dette kunne dog først gøres, når den isatte skrue var blevet fjernet. Det fremgår endeligt, at blev opfordret til at søge læge i januar 2008 og her få en henvisning til ortopædkirurgisk afdeling, såfremt der stadigvæk var store problemer.

Det fremgår af overlæge s udtalelse, at s højre ankelled blev stivgjort uden større eftervirkninger, og at der ikke var behov for ekstra genoptræning, idet den stivgørende operation først skulle lykkes, inden kunne starte med egentlig genoptræning. Det fremgår endvidere af udtalelsen, at det endelige resultat af en sådan operation, ofte først kan vurderes efter 3 måneder.

Det fremgår af s klage, at hun den 12. juli 2007 kontaktede sin praktiserende læge, idet hun havde smerter og ikke kunne støtte fuldt ud på sin fod og derfor mente, at hun havde brug for genoptræning ved en fysioterapeut. Det fremgår videre, at hendes praktiserende læge var enig, men at overlæge ikke mente, at hun havde behov herfor. Det fremgår, at startede til genoptræning hos en fysioterapeut den 16. juli 2007, som mente at hun burde have startet med genoptræning allerede efter kontrollen på ortopædkirurgisk afdeling den 19. juni 2007. Det fremgår endeligt, at s gangfunktion blev bedret ved genoptræningen.

Nævnet kan oplyse, at det efter en stivgørende ankeloperation er væsentligt, at det ikke støttes på benet af hensynet til helingen.

Nævnet kan videre oplyse, at det er en almindelig komplikation til en stivgørende operation af ankelleddet, at det er et langvarigt forløb med ømhed, hævelse og smerter.

Nævnet kan yderligere oplyse, at behov for genoptræning ved en fysioterapeut altid er et lægefagligt skøn, og at omfanget og behovet kan variere fra en enkelt instruktion vedrørende selvøvelser til behovet for et ambulant forløb.

Det er således nævnets opfattelse, at der ikke skal iværksættes aktiv fysioterapi i den tidlige fase, da det kan forværre forløbet. Det er videre nævnets opfattelse, at der eventuelt kan iværksættes fysioterapi til genoptræningen af anklen senere i forløbet, når ankelleddet er helet, men at dette ofte ikke har betydning for slutresultatet.

Det er herefter nævnets opfattelse, at overlæge den 12. april 2007 tog relevant stilling til s genoptræningsforløb, idet han umiddelbart efter operationen instruerede hende i, at hun skulle have bandage på i 10 uger hvoraf hun ikke måtte støtte på foden de første 6 uger og de sidste 4 uger skulle begynde at støtte på foden.

Det er videre nævnets opfattelse, at overlæge ved de efterfølgende kontroller, tog relevant stilling til s genoptræningsforløb, idet han instruerede hende i hvordan hun måtte bevæge foden.

Det er endelig nævnets opfattelse, at overlæge relevant vurderede, at ikke havde behov for genoptræning ved en fysioterapeut, idet forløbet efter operationen var normalt, og idet ankelleddet skulle have tid til at hele.

Nævnet finder på denne baggrund, at overlæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i forbindelse med hendes genoptræningsforløb efter ankelledsoperationen i perioden fra den 12. april til den 25. september 2007 på ortopædkirurgisk afdeling, .