Klage over manglende operation med indsættelse af knæprotese på grund af alder

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 9. november 2006 i ortopædkirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

08F032

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2008

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 9. november 2006 i ortopædkirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 9. november 2006 var den 87-årige til undersøgelse i ortopædkirurgisk afdeling, , på grund af tiltagende smerter i højre knæ. Hun havde endvidere nedsat gangfunktion og brugte krykkestokke. Hun havde i 2001 fået indsat et kunstigt knæled i venstre ben, som nu fungerede nogenlunde.

blev i ortopædkirurgisk afdeling undersøgt af overlæge . Der var forinden taget røntgenbilleder, som viste, at der var slidgigt i højre knæ samt en lille knoglenydannelse på knæskallen, men ingen knogleforandringer i øvrigt. Overlægen vurderede, at der ikke var indikation for indsættelse af et kunstigt knæled.

Den 27. november 2006 fik ved en operation på et privathospital indsat et kunstigt knæled i højre ben.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At den 9. november 2006 ikke modtog en korrekt behandling af overlægen på i forbindelse med en vurdering af hendes knæ.

Det er herved anført, at ved konsultationen var nødt til at bruge kørestol, da hun ikke kunne støtte på benet. Overlægen vurderede imidlertid, at en operation af hendes knæ ikke kunne anbefales. Det er endelig anført, at hendes knæ senere blev opereret på et privathospital med godt resultat.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 9. november 2006 i ortopædkirurgisk afdeling, .

Begrundelse
Den 9. november 2006 var ifølge journalen til undersøgelse hos overlæge i ortopædkirurgisk afdeling, . Hun havde igennem en periode haft tiltagende gener fra højre knæ, og hun havde nedsat gangfunktion og brugte krykkestokke. I 2001 havde hun fået indopereret et kunstigt knæled i venstre ben, og der havde i perioden efter operationen været en del problemer.

Det fremgår af journalen, at der den 17. oktober 2006 var foretaget en røntgenundersøgelse, som viste, at der var moderat højdereduktion af den midterste (mediale) ledspalte i højre knæ. Overlæge vurderede, at sammenfaldet var beskedent og acceptabelt i betragtning af s alder. Overlægen vurderede i øvrigt, at de øvrige ledkamre var fine, og at der ikke dér var nogen tegn på slidgigt (artrose). Overlægen fandt således, at der ikke var indikation for indsættelse af et kunstigt knæ (alloplastik).

Det fremgår af røntgenbeskrivelsen den 17. oktober 2006, at højre knæs ledspalter, bortset fra den mediale, hvor der var et moderat sammenfald (slidgigt), havde normal højde. Der var en lille knoglenydannelse (osteofytdannelse) øverst på knæskallen (patella), men ingen knogleforandringer i øvrigt. Der var en del karforkalkninger bag (dorsalt) på knæet.

Patientklagenævnet kan oplyse, at den primære behandling af smerter ved slidgigt i knæet er behandling med smertestillende midler. Hvis patienten udvikler konstante belastnings- og hvilesmerter, som ikke kan behandles med almindelige smertestillende tabletter, kan en knæproteseoperation komme på tale.

Nævnet kan videre oplyse, at en knæproteseoperation forudsætter, at patientens almindelige helbred er godt. Indgrebet er ikke risikofrit, og risikoen for død i forbindelse med indgrebet stiger med patientens alder.

Nævnet kan endvidere oplyse, at man normalt ikke tilbyder knæprotesekirurgi til en patient, uanset dennes alder, med et smerteforløb af mindre end tre måneders varighed.

Det er Patientklagenævnets vurdering, at en operation med indsættelse af en knæprotese i s højre knæ ville være risikofyldt, særlig henset til det komplicerede forløb efter operationen i venstre knæ nogle år forinden.

Det er endvidere nævnets vurdering, at overlæge handlede relevant ved at fraråde en knæproteseoperation.

Nævnet finder herefter, at overlæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 9. november 2006 i ortopædkirurgisk afdeling, .