Klage over manglende tilbud om moderkagebiopsi eller fostervandsundersøgelse efter udført nakkefoldsskanning

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hendes behandling af den 12. januar 2005 på , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

08F034

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2008

Speciale:

Klinisk genetik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hendes behandling af <****> den 12. januar 2005 på <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


var 41 år og gravid i uge 13. Faderen til barnet var 55 år.

Den 12. januar 2005 fik udført en nakkefoldsskanning af fosteret på af overlæge . Undersøgelsen påviste et foster på 13 uger. Nakkefolden måltes til 2,0 mm.

havde den 3. januar 2005 fået taget en blodprøve på . På grundlag af s alder, resultatet af nakkefoldsskanningen og af blodprøven blev risikoen for Downs syndrom hos fosteret beregnet til 1:466.

På baggrund af risikovurderingen blev ikke tilbudt en moderkagebiopsi eller fostervandsundersøgelse.

fødte den 3. august 2005 en pige med Downs Syndrom.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling på den 12. januar 2005 i forbindelse med en nakkefoldsskanning.

Det er herved anført, at til trods for hendes og hendes mands alder ikke blev tilbudt fostervands- eller moderkageprøver. Det er endvidere anført, at den 3. august 2005 fødte en pige med Downs Syndrom.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 12. januar 2005 på

Begrundelse


Patientklagenævnet kan oplyse, at alle gravide i Danmark tilbydes risikovurdering for Downs Syndrom beregnet ud fra den gravides alder, nakkefoldsscanning og blodprøve (doubletest) i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for prænatal screening og diagnostik fra 2004. Nævnet kan videre oplyse, at ved et risikotal større end 1:300 drøftes muligheden for moderkage eller fostervandsprøve, idet man herved kan diagnosticere om der foreligger Downs Syndrom.

Det fremgår af journalen fra den 12. januar 2005, at havde et risikotal på 1:446, og at hun ikke blev tilbudt moderkage eller fostervandsprøve, idet risikoen var mindre end 1:300.

Det fremgår af overlæge s udtalelse til sagen, at følger Sundhedsstyrelsens retningslinier for prænatal screening og diagnostik fra 2004, hvor risikoberegning er baseret på moderens alder, doubletest og nakkefoldsscanning, og at alle danske afdelinger følger et cut-off for henvisning til moderkageprøvning på 1:300. Det fremgår videre af udtalelsen, at indtil 1994 blev gravide kvinder tilbudt moderkage- eller fostervandsprøve, hvis barnets fader var 50 år eller ældre, men idet det viste sig, at risikoen for Downs Syndrom ikke var relateret til faderens alder, faldt denne indikation væk.

Patientklagenævnet kan oplyse, at ved en nakkefoldsscanning og doubletest findes ca. 85-90 % af fostrene med Downs Syndrom, og at der ved en moderkagebiopsi eller fostervandsprøve er en risiko for abort på 0,5-1 %. Afvejningen i rådgivning er derfor at have en grænseværdi, hvor abortrisiko er i balance med risiko for Downs Syndrom, idet der ved en lavere grænse for moderkage eller fostervandsprøve risikeres abort af flere raske fostre som følge af indgrebet.

Patientklagenævnet har noteret sig, at det af s orientering om nakkefoldsscanning og doubletest fremgår, at der ved en risikovurdering som er større end 1:300 bliver tilbudt en modekage eller fostervandsprøve.

Det er nævnets opfattelse, at overlæge ved sin behandling af , har fulgt Sundhedsstyrelses retningslinier for prænatal screening og diagnostik.

Nævnet finder herefter, at overlæge ved sin behandling af den 12. januar 2005 på , handlede i overensstemmelse med normen for almindelig faglig anerkendt standard.