Klage over nekrose af forhuden i forbindelse med operation af krum penis.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge for hans behandling af i perioden fra den 10. januar til den 20. januar 2007 på , jf. autorisationsloven § 17.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge for hans indhentelse af informeret samtykke fra den 12. januar 2006 på , jf. sundhedsloven § 15 jf. § 16.

Sagsnummer:

08F17

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2008

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Urinvejskirurgi (urologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 10. januar til den 20. januar 2007 på <****>, jf. autorisationsloven § 17.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans indhentelse af informeret samtykke fra <****> den 12. januar 2006 på <****>, jf. sundhedsloven § 15 jf. § 16.

Hændelsesforløb
Den 12. januar 2007 blev opereret for krumning af penis af speciallæge på urologisk afdeling, . Operationen forløb planmæssigt. Under operationen sås en krumning af penis på 90 grader, som blev korrigeret med i alt 3 snit og efterfølgende sammensyning. Fra afdeling blev overflyttet til organkirurgisk afdeling, da han endnu ikke havde haft vandladning, da afdeling lukkede. På organkirurgisk afdeling var bekymret over hævelse og blå misfarvning svarende til forhuden på penis, og blev derfor tilset af en læge. Pågældende læge konstaterede blå misfarvning på forhuden på penis. Der var let hævelse og området føltes køligt. Lægen konfererede med speciallæge , der angav at det var normale fund efter operationen. Der kom normal vandladning og blev udskrevet samme aften.

Den 17. januar 2007 blev igen indlagt på organkirurgisk afdeling på grund af smerter i penis. Der var blodig sivning fra urinrøret og svie og smerte ved vandladning. Der blev opstartet fast smertestillende behandling.

Den 18. januar 2007 var der manglende vandladning og speciallæge forsøgte at anlægge et tyndt platicrør (kateter) via urinrøret til at tømme blæren. Dette lykkedes ikke, da forhuden var meget hævet og øm. Speciallægen besluttede, at der skulle foretages kikkertundersøgelse af urinrør og blære i fuld bedøvelse.

Den 19. januar 2007 have feber, temperatur på 38,5 grader, og der blev taget blodprøver for infektion. Speciallæge konstaterede, at der var spontan vandladning og hævelsen på penis var aftagende.

Den 20. januar 2007 vurderede speciallæge , at der var tilkommet vævsdød af forhuden og foretog samme dag omskæring af forhuden. Operationen forløb planmæssigt. Der blev anlagt kateter og givet antibiotika (Zinacef 1,5 g) forebyggende.

Efterforløbet var ukompliceret og blev udskrevet den 23. januar 2007.

Klagen
Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog korrekt behandling af speciallæge .

Det er herved anført, at der i forbindelse med operation for krummerik d. 12. januar 2007 fejlagtigt blev lukket for blodtilførslen til forhuden, hvilket medførte, at omskæring blev nødvendig.

Nævnets afgørelse af klagen
Speciallæge har ikke overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af i perioden fra den 12. til den 20. januar 2007 på .

Speciallæge har ikke overtrådt sundhedslovens § 15 jf. § 16 ved sin information af i perioden fra den 12. til den 20. januar 2007 på .

Begrundelse
Det fremgår af journalen den 1. november 2006, at blev henvist til urologisk ambulatorium, på grund af en formentlig medfødt krumning af penis, hvilket vanskeliggjorde gennemførelse af samleje. Det fremgår videre af journalen, at han blev undersøgt af speciallæge , som på baggrund af undersøgelsen og billeddokumentation tilbød ham en operation. Speciallægen informerede om operationen.

Det er Patientklagenævnets opfattelse, at der var god indikation for at tilbyde operation.

Det fremgår af journalen den 12. januar 2007, at operationen blev udført af speciallæge . Ved operationen blev forhuden gennemskåret lige bag penishovedet og hele huden på penis blev trukket tilbage til roden af penis. Der blev derefter lagt rudeformede snit i fascien (bindevævshinden, der omslutter svulmelegemerne) og foretaget sammensyning, i alt 3 steder, hvorefter det blev kontrolleret, at penis var rettet ud. Herefter blev der anlagt skorstensforbinding.

Det er nævnets opfattelse, at operationen er foretaget med en velkendt og anerkendt teknik og er ifølge operationsbeskrivelsen udført korrekt.

Det er videre nævnets opfattelse, at operationen blev foretaget på medicinsk indikation.

Det fremgår videre af journalen den 12. januar 2007, at umiddelbart efter operationen havde vanskeligt ved at lade vandet. Ved undersøgelse 4 timer efter operationen fandtes forhuden let hævet og blåligt misfarvet og forhuden føltes let kølig. Det blev vurderet, at der var tale om normale følger af operationen, og da han efterfølgende havde normal vandladning, blev han udskrevet til ambulant kontrol. Det fremgår videre af journalen, at det blev anbefalet at forsøge at undgå erektion de første 6 uger. Der blev medgivet recept på sovemedicin (tablet apozepam 5 mg til nat) i denne periode.

Af journalen den 17. januar 2007 fremgår, at blev genindlagt på grund af smerter ved vandladningen og blodig sivning fra urinrøret, og de følgende dage udvikledes mørkfarvning af forhuden.

Det fremgår af journalen den 20. januar 2007, at speciallæge ved sin undersøgelse fandt, at forhuden nu var sort, og at der var tale om nekrose (dødt væv på grund af manglende blodforsyning). blev tilbudt circumcision (omskæring), som blev gennemført senere samme dag.

Det fremgår af journalen den 23. januar 2007, at forløbet herefter var ukompliceret, og at blev udskrevet til opfølgende ambulant kontrol.

Det er nævnets opfattelse, at nekrose af forhuden efter den foretagne operation for krumning af penis er meget sjælden, og der foreligger ikke tal for hyppigheden. Det er en kendt komplikation til en i øvrigt relevant udført operation.

Det er videre nævnets opfattelse, at den eneste mulige behandling er omskæring.

På denne baggrund finder nævnet, at speciallæge ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af .

Det er endvidere nævnets opfattelse, at selvom komplikationen er kendt, er den så sjældent forekommende, at der ikke skal informeres om risikoen for nekrose af forhuden ved denne type operation.

På denne baggrund finder nævnet, at speciallæge ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin information af .