Klage over forsøg på fjernelse af fremmedlegeme på forkert side af foden

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge for hendes behandling af den 23. maj 2007 på skadestuen, , jf. autorisationsloven § 17.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge for hans behandling af den 23. maj 2007 på skadestuen, , jf. autorisationsloven § 17.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere radiolog for hendes behandling af den 24. maj 2007 på skadestuen, , jf. autorisationsloven § 17.

Sagsnummer:

0973830

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2009

Juridisk tema:

Identifikation, mærkning

Speciale:

Ortopædkirurgi, Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge <****> for hendes behandling af <****> den 23. maj 2007 på skadestuen, <****>, jf. autorisationsloven § 17.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge <****> for hans behandling af <****> den 23. maj 2007 på skadestuen, <****>, jf. autorisationsloven § 17.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere radiolog <****> for hendes behandling af <****> den 24. maj 2007 på skadestuen, <****>, jf. autorisationsloven § 17.

Hændelsesforløb


Den 23. maj 2007 henvendte sig på skadestue, idet han formodede, at han ugen før havde fået et fremmedlegeme i hælen.

Afdelingslæge undersøgte s venstre hæl og fandt en lille hævelse, der var voldsomt øm ved berøring. Hun ordinerede derfor en røntgenundersøgelse af s venstre hæl.

Den 23. maj 2007 foretog radiolog røntgenundersøgelsen, men hun lavede først en beskrivelse heraf den 24. maj 2007.

Røntgenbillederne viste, at der var et 11 millimeter langt tyndt fremmedlegeme på ydersiden af hælbensknoglen. Afdelingslæge lagde en lokalbedøvelse på indersiden af hælbensknoglen og forsøgte at fjerne fremmedlegemet, hvilket dog ikke var muligt. Derfor bad hun læge om at fjerne fremmedlegemet.

Læge fandt det heller ikke muligt at fjerne fremmedlegemet, hvorfor han indlagde med henblik på fjernelse heraf.

Den 24. maj 2007 beskrev radiolog røntgenbillederne, som hun havde taget af s hælbensknogle den 23. maj 2007. I beskrivelsen anførte hun, at fremmedlegemet var placeret på indersiden af hælbensknoglen.

Den 24. maj 2007 blev det endvidere ved gennemlysning af foden konstateret, at fremmedlegemet lå på ydersiden af venstre hælbensknogle. Det lykkedes herefter at fjerne fremmedlegemet og blev behandlet med antibiotika.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling på skadestuen, , den 23. maj 2007.

Det er herved anført, at lægerne i skadestuen forsøgte at fjerne et fremmedlegeme i s hæl, men at lægerne ikke kunne lokalisere fremmedlegemet. måtte derfor opereres og det viste sig da, at fremmedlegemet lå et andet sted end hvad man troede på skadestuen.
Det er videre anført, at blev sygemeldt, som følge af den behandling, han fik på skadestuen.

Nævnets afgørelse af klagen


Afdelingslæge har overtrådt autorisationsloven § 17 ved sin behandling af den 23. maj 2007 i skadestuen, .

Læge har overtrådt autorisationsloven § 17 ved sin behandling af den 23. maj 2007 i skadestuen, .

Radiolog har overtrådt autorisationsloven § 17 ved sin behandling af den 24. maj 2007 i skadestuen, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 23. maj 2007, at henvendte sig på skadestue, idet han formodede, at han havde fået et fremmedlegeme i hælen omkring en uge tidligere. Det fremgår videre, at der sandsynligvis var tale om et søm eller en skrue.

Det fremgår videre af journalen den 23. maj 2007, at afdelingslæge undersøgte s venstre hæl og fandt en lille hævelse på indersiden (medialt) af hælen, der var voldsomt øm ved berøring (palpation). Det fremgår endvidere, at afdelingslæge ikke kunne afvise, at der sad et fremmedlegeme i foden hvorfor hun ordinerede en røntgenundersøgelse af s venstre hælbensknogle.

Det er nævnets opfattelse, at det var relevant, at afdelingslæge ordinerede en røntgenundersøgelse af s venstre hælbensknogle, idet der var voldsom ømhed ved tryk på et bestemt sted på hælen, og idet røntgenundersøgelsen kunne bidrage til at afklare placeringen og størrelsen af fremmedlegemet.

Det fremgår af journalen den 23. maj 2007, at røntgenbillederne viste et 11 millimeter langt tyndt fremmedlegeme i hælen. Det fremgår videre, at afdelingslæge lagde en lokalbedøvelse ved hævelsen og forsøgte at fjerne fremmedlegemet, men at dette ikke lykkedes.

Det er nævnets opfattelse, at røntgenundersøgelsen den 23. maj 2007 viste, at der var et ca. 11 millimeter langt fremmedlegeme i vævet langs den udvendige (laterale) side af hælbensknoglen.

Af journalen den 23. maj 2007 fremgår endvidere, at efterfølgende kom i tanke om, at han som barn havde trådt på en nål, men at han ikke kunne huske de nærmere omstændigheder, herunder om nålen var blevet fjernet.

Det fremgår af s klage, at lægerne på trods af, at der var taget røntgenbilleder alligevel begyndte at operere på indersiden af hælen, selvom fremmedlegemet lå på ydersiden af hælen.

Det fremgår af afdelingslæge s udtalelse til sagen, at hun lagde lokalbedøvelse på det sted, hvor hun fandt den lille hævelse. Det fremgår videre af udtalelsen, at hun prøvede at finde og fjerne fremmedlegemet, og at hun mente, at hun kunne mærke nålespidsen med en splintpean (arterieklemme). Det fremgår endvidere af udtalelsen, at hun ikke kunne få fremmedlegemet fjernet, hvorfor hun bad læge om at forsøge.

Det fremgår af afdelingslæge s partshøringssvar, at de kliniske symptomer stod i skarp kontrast til fundene ved røntgenundersøgelsen. Det fremgår videre, at der var tale om en frisk skade, og at hun eksplorerede i det område, hvor sandsynligheden for at finde et fremmedlegeme var størst.

Det er nævnets opfattelse, at afdelingslæge relevant forsøgte at fjerne fremmedlegemet i skadestuen ved lokalbedøvelse, idet røntgenundersøgelsen viste et 11 millimeter langt fremmedlegeme i hælen og idet der ifølge var stor sandsynlighed for, at der var tale om et søm eller en skrue.

Det er imidlertid nævnets opfattelse, at afdelingslæge ikke foretog en tilstrækkelig bedømmelse af røntgenbilledet før hun foretog indgrebet, idet hun foretog indgrebet på den forkerte side af hælbensknoglen.

Det er videre nævnets opfattelse, at afdelingslæge , ved tvivl om fremmedlegemets placering i hælen, enten burde have anmodet røntgenafdelingen om at markere fremmedlegemet på røntgenbillederne inden hun foretog indgrebet, eller have foretaget indgrebet i gennemlysning.

Nævnet kan oplyse, at gennemlysning er en undersøgelse baseret på iagttagelse af elektromagnetisk stråling der passerer gennem den pågældende del af legemet.

Nævnet finder på denne baggrund, at læge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 23. maj 2007 i skadestuen, .

Af journalen den 23. maj 2007 fremgår det, at læge på anmodning af læge forsøgte at fjerne fremmedlegemet ved brug af gennemlysning, men at dette ikke lykkedes, hvorfor læge indlagde med henblik på fjernelse heraf.

Det fremgår af læge s udtalelse til sagen, at han ved gennemsyn af de foreliggende røntgenoptagelser kunne konstatere, at der lå et røntgenfast fremmedlegeme på indersiden af s venstre hæl, og at han herefter foretog en lille adgang på indersiden af hælen og forsigtigt forsøgte at fjerne fremmedlegemet under brug af et gennemlysningsapparat.

Nævnet kan oplyse, at såfremt røntgengennemlysning anvendes som foreskrevet, i mindst to planer, så kan placeringen af et fremmedlegeme angives præcist.

Det er nævnets opfattelse, at det indgreb som læge foretog i s venstre hæl, ikke var tilstrækkeligt, idet han på trods af det foreliggende røntgenbillede samt anvendelse af et gennemlysningsapparat, foretog indgrebet på den forkerte side af s hælbensknogle.

Det er videre nævnets opfattelse, at læge ikke benyttede de tilstedeværende diagnostiske hjælpemidler med tilstrækkelig omhu, og at dette medførte et utilstrækkeligt operativt indgreb.

Nævnet finder på denne baggrund, at læge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 23. maj 2007 i skadestuen, .

Nævnet har bemærket, at radiolog foretog røntgenundersøgelsen af s hælbensknogle den 23. maj 2007, men at hun først lavede en beskrivelse af røntgenbillederne den 24. maj 2007. Nævnet har således taget stilling til radiolog s behandling af den 24. maj 2007.

Det fremgår af røntgenbeskrivelsen den 24. maj 2007, at røntgenbilledet af s venstre hælbensknogle viste et ca. 11 millimeter langt fremmedlegeme i bløddelene på indersiden af hælen, og at dette formentlig var spidsen af en nål.

Det fremgår af radiolog s udtalelse til sagen, at hun beklager den forkerte beskrivelse af fremmedlegemet. Det fremgår videre, at da røntgenbeskrivelsen først forelå efter indgrebet den 23. maj 2007, kunne dette næppe have haft betydning for behandlingen.

Det er nævnets opfattelse, at det ikke var tilstrækkeligt, at radiolog i sin røntgenbeskrivelse anførte, at fremmedlegemet lå på indersiden af s venstre hælbensknogle, idet røntgenbillederne viste, at fremmedlegemet lå på ydersiden af hælbensknoglen.

Nævnet finder herefter, at radiolog handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 24. maj 2007 på skadestuen, .