Klage over indsættelse af forkert protesetype i knæ

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 2. marts 2007 på ortopædkirurgisk afdeling , jf. autorisationslovens § 17.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske for hans behandling af den 2. marts 2007 på ortopædkirurgisk afdeling , jf. autorisationslovens § 17.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere fysioterapeut for hendes behandling af i perioden fra den 3. til den 5. marts 2007 på ortopædkirurgisk afdeling , jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0974005

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2009

Juridisk tema:

Identifikation, mærkning

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Fysioterapeuter, Læger, Sygeplejersker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 2. marts 2007 på ortopædkirurgisk afdeling <****>, jf. autorisationslovens § 17.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske <****> for hans behandling af <****> den 2. marts 2007 på ortopædkirurgisk afdeling <****>, jf. autorisationslovens § 17.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere fysioterapeut <****> for hendes behandling af <****> i perioden fra den 3. til den 5. marts 2007 på ortopædkirurgisk afdeling <****>, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


fik den 2. marts 2007 indsat en total knæledsprotese i venstre knæ på ortopædkirurgisk afdeling . Operationen blev foretaget af overlæge .

ønskede ikke antibiotika og havde accepteret en øget risiko for infektion forbundet med operationen. Hun havde endvidere ved forundersøgelse orienteret om, at hun ikke tålte plaster.

Ved operationens afslutning anlagde sygeplejerske en bandage omkring operationsområdet.

Efter operationen pointerede overlæge , at ikke ønskede at modtage antibiotika og ordinerede forebyggende behandling mod blodpropdannelser (Arixtra) samt øvrig behandling jf. afdelingens vanlige regime for knæalloplastikker.

I perioden fra 3. til 5. marts 2007 gennemførte et genoptræningsforløb som blev varetaget af fysioterapeut .

Den 5. marts 2007 blev udskrevet med henblik på opfølgning hos egen læge for mulig forhøjelse af infektionsparametre.

Det blev efterfølgende konstateret, at overlæge den 2. marts 2007 havde placerede et forkert proteseindlæg i s venstre knæled, og der blev derfor gennemført en re-operation af hendes knæ.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At ikke modtog en korrekt behandling i forbindelse med en operation i venstre knæ.

har herved anført, at hun havde oplyst om, at hun havde allergi overfor antibiotika og gigtpiller, men at hun alligevel blev behandlet hermed. Videre har hun anført, at hun havde allergi overfor plaster, men at man på trods heraf brugte plaster i forbindelse med forbinding af operationssåret. Endvidere har hun anført, at hun efter operationen ikke modtog tilstrækkelig behandling, idet hendes knæ ikke blev kølet ned. Ydermere har hun anført, at hun fik betændelse i knæet, og at hun efter operationen blev orienteret om, at man havde indsat en forkert plasticskive i knæet, hvorfor hun skulle opereres igen.

2. At ikke modtog en korrekt behandling i forbindelse med fysioterapeutisk genoptræning af knæet.

har herved anført, at hun ikke blev tilstrækkeligt og korrekt genoptrænet.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


Overlæge har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 2. marts 2007 på ortopædkirurgisk afdeling .

Sygeplejerske har ikke overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 2. marts 2007 på ortopædkirurgisk afdeling .

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at den 2. marts 2007 fik indsat cementeret totalprotese i venstre knæ (total cementeret Vanguard knæ) af overlæge . Operationen blev foretaget i fuld bedøvelse (anæstesi).

Det fremgår videre af journalen, at ikke ønskede antibiotika og havde accepteret en øget risiko for infektion forbundet med operationen. Efter operationen pointerede overlæge i journalen, at ikke ønskede at modtage antibiotika og ordinerede forebyggende behandling mod blodpropdannelser (Arixtra) samt øvrig behandling jf. afdelingens vanlige regime for knæalloplastikker.

Det fremgår ligeledes af journalen, at overlæge efterfølgende den 8. marts 2007 blev opmærksom på, at han under operationen havde indsat et forkert proteseindlæg i s knæ.

Det er nævnets opfattelse, at det påhviler operatøren at sikre, at der anvendes de rigtige implantater under en operation.

Det er derfor nævnets vurdering, at overlæge s behandling af i forbindelse med operationen den 2. marts 2007 ikke var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, idet han i forbindelse med isættelsen af kunstigt knæled anvendte et plastindlæg mellem lårben og skinneben, der ikke var beregnet til den pågældende protesetype.

havde forud for operationen givet udtryk for, at hun ikke ønskede antibiotika i forbindelse med operationen.

Det er nævnets vurdering, at overlæge på relevant vis informerede om den øgede risiko denne beslutning var forbundet med og dokumenterede dette i journalen.

På denne baggrund finder nævnet, at overlæge s behandling i forbindelse med manglende ordination af forebyggende antibiotikabehandling i forbindelse med operation af den 2. marts 2007 var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det fremgår videre af journalen, at sygeplejerske ved operationens afslutning anlagde en bandage omkring operationsområdet.

Sygeplejerske har i sin udtalelse til sagen oplyst, at der blev anvendt først Aquacel og derover Tegaderm. Udenpå blev lagt elastikbind og udenpå elastikbindet blev lagt en flexieis forbinding.

Det fremgår ligeledes af journalen, at forud for operationen havde oplyst om, at hun var overfølsom overfor plaster.

Det er nævnets opfattelse, at det er almindeligt kendt, at det for at forebygge infektion i operationssåret er nødvendigt med forbinding over såret samt at forbindsstoffer i dag er lavet af hudvenlige materialer.

Det er fra den ledende oversygeplejerske på operations- og opvågningsafdelingen til sagen oplyst, at forbindinger efter en knæoperation fastsættes med Tegaderm, der ikke opfattes som plaster, men som et forbindingsstof, og at der i henhold til afdelingens procedure påmonteres et køleelement uden på forbindingen.

Nævnet kan oplyse, at Aquacel er en blød bandage, som absorberer sårvæske og eventuelle bakterier fra såret. Aquacel skaber dermed en blød sammenhængende gel, der skaber tæt kontakt til såroverfladen, hvorved der skabes et sårmiljø, som støtter kroppens helingsproces og reducerer risikoen for sårinfektion. Tegaderm er et hudvenligt klæbestof, som er vandtæt, så virus og bakterier ikke kan trænge ind udefra.

På denne baggrund finder nævnet, at sygeplejerske s behandling af den 2. marts 2007 var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


Fysioterapeut har ikke overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af i perioden fra den 3. til den 5. marts 2007 på ortopædkirurgisk afdeling .

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at i perioden fra den 3. til den 5. marts 2007 gennemførte et genoptræningsforløb. Træningen blev varetaget af fysioterapeut .

har i klagen oplyst, at der efter operationen den 2. marts 2007 på afdelingen kom en fysioterapeut og kort vurderede hendes evne til at bevæge tæerne.

Det fremgår af fysioterapeut s udtalelse til sagen og journalen, at blev behandlet lørdag den 3. marts 2007 kl. 9 og kl. 11. Hendes venstre ben var bedøvet af blokaden, og der blev givet sengeøvelser (liggende) og foretaget mobilisering med talerstol. var oppe og stå med fuld støtte på højre ben.

Det fremgår videre af udtalelsen og journalen, at mandag den 5. marts 2007 blev mobiliseret med stokke (trepunktsgang) på gangen. Hun ønskede ikke at afprøve trappegang, da hjemmet var uden trapper, og hun ønskede heller ikke at deltage i øvelsesterapien, og blev herefter udskrevet uden fysioterapeutisk viden om det faktiske funktionsniveau på udskrivelsesdatoen.

Fysioterapeut har i sin udtalelse til sagen oplyst, at et normalt genoptræningsforløb i forbindelse med indsættelse af kunstigt knæled en fredag er, at der lørdag foretages vurdering, genoptræning og mobilisering, at der søndag foretages selvtræning ud fra hjemmeprogrammet, inklusiv mobilisering eventuelt med hjælp fra afdelingens personale, og mandag foretages vurdering og gennemgang af hjemmeprogram og så vidt muligt stokkegang og gang på trapper. Derefter er der selvtræning ud fra hjemmeprogrammet indtil 3 ugers kontrollen.

Nævnet kan oplyse, at fysioterapi bygger på et samarbejde mellem patient og fysioterapeut. Motivation og forklaringer er vigtige dele i en vellykket genoptræning.

Fysioterapeut har i sin udtalelse til sagen anført, at der blev gjort flere forsøg på at gennemføre fuldt standardprogram, men at kun gangtræningen med stokke kunne gennemføres.

Det er nævnets opfattelse, at standardprogrammet ikke blev fuldført, da ikke ønskede at deltage i det fulde program.

På denne baggrund finder nævnet, at fysioterapeut s behandling af i perioden fra den 3. til den 5. marts 2007 var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.