Klage over manglende støttestrømper og ordination af blodfortyndende medicin efter operation

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge for hendes behandling af i perioden fra den 6. til den 10. november 2007 på neurokirurgisk afdeling , jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0974010

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2009

Speciale:

Neurokirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge <****> for hendes behandling af <****> i perioden fra den 6. til den 10. november 2007 på neurokirurgisk afdeling <****>, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


var en 49-årig kvinde, som i oktober 2007 fik et krampeanfald. I forbindelse med udredning af årsagen hertil fik hun påvist en knude i hjernen. Knuden var en godartet tumor, som kunne opereres.

Den 6. november 2007 fik fjernet knuden ved operation på neurokirurgisk afdeling . Afdelingslæge forestod operationen.

fik den 10. november 2007 diagnosticeret blodpropper i lungen og blev herefter sat i behandling herfor.

Den 20. november 2007 blev udskrevet til hjemmet. Hun skulle fortsætte AK-behandling i et år og også anvende støttestrømpe i et år.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling på neurokirurgisk afdeling , i perioden fra den 6. november til den 20. november 2007.

Det er hertil oplyst, at i dagene efter sin operation ikke fik støttestrømper på, selvom hun selv spurgte til det, og at hun således først fik støttestrømper på fire dage efter operationen, idet hendes tilstand blev forværret. Det er også oplyst, at lægen havde ordineret støttestrømper til brug straks efter operationen. Endelig er det oplyst, at lørdag nat fik konstateret flere blodpropper i den ene lunge. Det er hertil anført, at på grund af blodpropperne dels har været indlagt i dobbelt så lang tid som forventet dels har været i efterbehandling med blodfortyndende medicin i et år. Det er endvidere anført, at det i forbindelse med udskrivningssamtalen blev påpeget, at blodpropperne sandsynligvis kunne være undgået, hvis straks efter operationen havde fået støttestrømperne på.

Nævnets afgørelse af klagen


Afdelingslæge har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af i perioden fra den 6. til den 10. november 2007 på neurokirurgisk afdeling .

Begrundelse


Det fremgår af journalmaterialet, at i oktober 2007 fik et krampeanfald, og at hun i forbindelse med udredning af årsagen hertil fik påvist en knude i hjernen. Knuden var en godartet tumor (meningeom) for hvilken der var operationsindikation.

Af journalen den 6. november 2007 fremgår det, at afdelingslæge fjernede knuden ved operation på neurokirurgisk afdeling .

I journalen den 7. november 2007 er det noteret, at man fandt kraftnedsættelse over s højre hofte og knæled samt paralyse over ankelleddet.

Af journalen den 9. november 2007 fremgår det, at kraftnedsættelsen af benet var ved at fortage sig.

Det fremgår af afdelingslæge s udtalelse til sagen, at hun i forbindelse med indgrebet undlod at følge afdelingens instruks af 25. januar 2007 angående antitrombotisk profylakse. Af instruksen fremgår det, at operationspatienter efter endt operativt indgreb skal forsynes med støttestrømper samt profylaktisk lavmolekylær Heparin subcutant.

I journalen den 10. november 2007 er det noteret, at udviklede symptomer på blodprop i lungen (lungeemboli), som blev diagnosticeret ved CT-scanning.

Af journalmaterialet fremgår det, at efterfølgende modtog behandling for blodproppen. Behandlingen var ukompliceret, og kunne udskrives til hjemmet den 20. november 2007. Hun blev anbefalet fortsat AK-behandling i et år samt anvendelse af støttestrømpe i et år.

Det er Patientklagenævnets opfattelse, at afdelingslæge som behandlingsansvarlig læge burde have institueret behandling med støttestrømper i forbindelse med operationen på den 6. november 2007, da det er velkendt, at det hos sengeliggende patienter reducerer risikoen for veneblodpropper i benene, som i uheldigste fald kan føres til lungerne og sætte sig fast der.

Det er videre nævnets opfattelse, at afdelingslæge som behandlingsansvarlig læge burde have ordineret lavdosis blodfortyndende behandling til senere start, idet også dette nedsætter risikoen for efterfølgende blodpropper.

Nævnet kan oplyse, at risikoen for blodpropper er meget lav hos oppegående patienter.

Det er dog nævnets opfattelse, at udviklede lammelse af højre ben den 7. november 2007 og således ikke kunne mobiliseres, hvorfor behandlingen burde have været iværksat senest den dag.

Nævnet skal bemærke, at det ikke kan udledes af journalmaterialet, om afdelingslæge tilså postoperativt.

På denne baggrund finder nævnet, at afdelingslæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 6. til den 10. november 2007 på neurokirurgisk afdeling, .