Klage over at blodprop blev overset på grund af normal EKG

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 16. juni 2008 i lægevagten, jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0974021

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2009

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 16. juni 2008 i lægevagten, <****> jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


Om aftenen den 17. juni 2008 fik stærke smerter i brystet med udstråling til venstre arm. Hun kontaktede vagtlægen, som bad hende komme til konsultation.

blev undersøgt af vagtlæge , som sendte hende til skadestuen på for at få taget et hjertekardiogram (EKG). Dette EKG var uden tegn på sygdom i hjertet.

Da vagtlæge således ikke kunne finde tegn på hjertesygdom, konkluderede han, at der måtte være tale om lungehindebetændelse eller en afklemning af en nerve i en af rygsøjlens buerødder. Han ordinerede behandling med almindelig smertestillende medicin og fornyet henvendelse i skadestuen ved forværring af smerterne.

Få timer efter var kommet hjem, fik hun atter kraftige smerter og blev af ægtefællen kørt til skadestuen, men hun besvimede på vejen ind. På skadestuen viste det sig, at hun havde fået hjertestop, og på trods af genoplivningsforsøg døde hun kort tid efter.

Klagen


Klagepunkterne kan sammenfattes som følger:

• At ikke modtog en korrekt behandling hos lægevagten, den 17. juni 2008.

har hertil oplyst, at henvendte sig til lægevagten med stærke smerter i brystregionen og venstre arm samt vejrtrækningsproblemer. Vagtlægen mente, at der var tale om lungebetændelse, men sendte hende på skadestuen, hvor der blev foretaget et hjertekardiogram. Vagtlægen så udskriften og oplyste, at alt var i orden. har videre oplyst, at s tilstand blev forværret næste morgen, og at hun besvimede i bilen på vej til sygehuset. blev genoplivet og overført til andet hospital, men den 2. juli 2008 slukkede man for respiratoren, og afgik ved døden.

Nævnets afgørelse af klagen
Vagtlæge har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 17. juni 2008 i lægevagten, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 17. juni 2008, at havde trykken i brystet udi venstre arm, og at smerterne kom i intervaller af 15-30 minutter og var af minutlang varighed. Det fremgår videre, at hun var i behandling for lungebetændelse (pneumoni), men at der blev fundet normal lytteundersøgelse af lunger og hjerte samt normalt blodtryk og iltmætning af blodet. Pulsen var dog let uregelmæssig, og der blev konstateret ekstraslag for forkammeret (supraventrikulære ekstrasystoler). Endvidere fremgår det, at blev henvist til skadestuen for at få lavet et hjertekardiogram (EKG).

Det fremgår af vagtlæge s udtalelse til sagen, at EKG-undersøgelsen på skadestuen var normal, og at den uregelmæssighed, han havde hørt (ekstrasystoler), ikke kunne genfindes på EKG´et. Det fremgår endvidere, at vagtlæge udleverede EKG´et til , og at det således ikke er at finde hos lægevagten.

Det fremgår videre af udtalelsen, at vagtlæge på baggrund af sine undersøgelser ikke var sikker på en diagnose, men at han mente, det kunne være lungehindebetændelse eller facetsyndrom med nerveafklemning, idet han ikke fandt, at der var tegn på hjertesygdom.

Nævnet kan oplyse, at de klassiske tegn på blodprop i hjertet er centrale brystsmerter med udstråling til hals eller arm – oftest den venstre. Almentilstanden kan være påvirket med bleghed af huden, klamtsved og opkastning.

Nævnet kan endvidere oplyse, at diagnosen stilles ved EKG suppleret med blodprøver, og behandlingen er hurtig indlæggelse med blodpropopløsende medicin eller ballonudvidende operation. Tilstanden er potentielt livstruende blandt andet på grund af rytmeforstyrrelse eller nedsat pumpefunktion af hjertet.

Det er herefter nævnets opfattelse, at vagtlæge uagtet resultatet af EKG´et burde have indlagt til nærmere undersøgelse.

På denne baggrund finder nævnet, at vagtlæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 17. juni 2008 i Lægevagten, .