Klage over blandt andet manglende smertebehandling af beboer i plejebolig

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de social- og sundhedsassistenter som behandlede i perioden fra den 16. marts til den 22. april 2007 på .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere ledende sygeplejerske for hendes instruktion af plejepersonalet på , i forbindelse med behandlingen af i perioden fra den 16. marts til den 22. april 2007, jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0974204

Offentliggørelsesdato:

20. september 2009

Juridisk tema:

Ansvarsfordeling, Information og samtykke

Faggruppe:

Social- og sundhedsassistenter, Sygeplejersker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de social- og sundhedsassistenter som behandlede <****> i perioden fra den 16. marts til den 22. april 2007 på <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere ledende sygeplejerske <****> for hendes instruktion af plejepersonalet på <****>, i forbindelse med behandlingen af <****> i perioden fra den 16. marts til den 22. april 2007, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


, som var 82 år, flyttede den 20. oktober 2006 ind på . Han var i behandling med flere forskellige slags medicin, som plejepersonalet administrerede og hans kort- og langtidshukommelse var svækket.

Den 13. marts 2007 faldt og brækkede hoften, hvorefter han blev opereret.

Den 4. april 2007 havde lægebesøg. Lægen fandt, at var døende, men ikke forpint.

Den 12. april 2007 lå i sengen. Han havde drukket og spist lidt frugt. faldt desuden let, når han forsøgte at rejse sig.

Den 13. april 2007 havde besøg af lægen igen, som fandt, at ikke havde det godt, og intet spiste. Lægen fandt endvidere, at han havde let feber og var lidt mere forvirret end sædvanligt. Herefter ordinerede lægen kærlig pleje.

Den 14. april 2007 noterede plejepersonalet, at havde drukket pænt men spist sparsomt, og at han ikke havde smerter.

Den 16. april 2007 var urolig og det noteredes, at hans mund ikke så køn ud, samt at man skulle være opmærksom på mundpleje.

Den 16. april 2007 var stille og ønskede at være i fred. Han havde endvidere kun spist og drukket lidt.

Den 17. april 2007 blev det noteret, at sov mere, at han ikke kunne støtte på benene, og at han intet havde spist eller drukket.

Den 18. april 2007 havde det ikke godt og han spiste og drak intet. Det var endvidere svært at gøre hans mund ren, men det lykkedes dog om aftenen.

Den 19. april 2007 var urolig og man mistænkte, at han havde mundsmerter. faldt dog til ro, efter at han havde fået beroligende medicin men han protesterede mod mundpleje.

Den 20. april 2007 var sløv, efter at han havde fået beroligende medicin og han afviste endvidere mundpleje.

Den 21. april 2007 var vågen og urolig og han havde smerter, hvorfor plejepersonalet kontaktede en vagtlæge, som ordinerede stærk smertestillende medicin, hvilket havde god effekt.

Den 22. april 2007 blev tilset af plejepersonalet flere gange og hans smerter blev behandlet efter behov.

døde om natten den 22. april 2007.

Klagen


Der er klaget over følgende:
1. At ikke modtog en tilstrækkelig pleje i perioden fra den 16. marts til den 22. april 2007 på .

Det er herved anført, at plejepersonalet undlod at foretage mundhygiejne, at ikke fik tilstrækkelig væske, ikke fik den ordinerede medicin, samt at plejepersonalet ikke erkendte hans smerter og sørgede for, at han blev tilstrækkelig smertedækket. Det er oplyst, at s datter selv måtte sørge for at tilkalde sygeplejersken, så fik smertestillende medicin, og at hun selv måtte rense hans mundhule, hvorved hun fjernede en stor sammenhængende skorpemasse, der dækkede hele ganen, tænderne og tungen.

2. At der ikke forelå en tilstrækkelig instruks på , vedrørende behandling af døende (demente) beboere i perioden fra den 16. marts til den 22. april 2007, hvor boede på plejeboligen.


Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


De social- og sundhedsassistenter, som behandlede i perioden fra den 16. marts til den 22. april 2007 på , har handlet fagligt korrekt.

Ledende sygeplejerske har ikke overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin instruktion af plejepersonalet på , i forbindelse med behandlingen af i perioden fra den 16. marts til den 22. april 2007.

Begrundelse


Det fremgår af plejejournalen den 16. marts 2007, at , som var 82 år og boede på , var kommet tilbage dertil dagen før, efter at han den 14. marts var blevet opereret på hospitalet for en brækket hofte. Det fremgår videre, at han havde fået sin middags- og aftenmedicin, og at han virkede meget smerteplaget når plejepersonalet var nødt til at flytte på ham.

Det fremgår videre af plejejournalen den 16. marts 2007, at havde spist en lille smule yoghurt og drukket en del saft.

Af plejejournalen den 16. marts 2007 fremgår endvidere, at måtte mobiliseres med fuld støtte, men at han havde meget ondt i benet, og at han var for træt til at komme op. Det fremgår, at det var vigtigt, at blev mobiliseret, og at han fik alt sin smertestillende medicin.

Af plejejournalen den 17. marts 2007 fremgår det, at havde været urolig og virkede angst og desorienteret. Det fremgår, at man ville kontakte vagtlægen med henblik på medicin herfor.

Det fremgår videre af plejejournalen den 17. marts 2007, at var meget angst og urolig, og at han først ikke ville tage sin medicin, men dog alligevel indvilgede heri. Det fremgår, at han faldt til ro efter ca. en halv time. Det fremgår endeligt, at der efter aftale med vagtlægen kunne gives beroligende medicin (Oxazepam) såfremt blev meget angst eller urolig i løbet af natten.

Det fremgår af plejejournalen den 18. marts 2007, at der efter aftale med sygeplejersken blev givet beroligende medicin, idet var urolig. Det fremgår videre, at ikke ville tage sin medicin kl. 22.00, og at han kun ville tage smertepillen.

Det fremgår af plejejournalen den 19. marts 2007, at havde det bedre, at han var på toilettet for første gang siden den 16. marts, og at han havde spist morgenmad. Det fremgår, at gjorde fremskridt, at han var i godt humør, men at han fortsat var meget træt.

Af plejejournalen den 19. marts 2007 fremgår det videre, at var afvisende overfor at få sin medicin mod blodpropper (Fragmin), men at en nat-assistent ville forsøge lidt senere.

Det er nævnets opfattelse, at det er normal fremgangsmåde, når der er problemer i forbindelse med udførsel af en plejeopgave overfor demente personer, at forsøge lidt senere, idet det herefter ofte er muligt at udføre plejeopgaven.

Af plejejournalen den 20. marts 2007 fremgår det, at havde svært ved at huske, at han ikke kunne gå selv, og at han konstant prøvede at rejse sig op og flyttede sig fra sted til sted.

Det fremgår videre af plejejournalen den 20. marts 2007, at s praktiserende læge var blevet kontaktet, idet s kulør ikke var god. Det fremgår, at lægen fandt, at han havde behov for jern, hvilket herefter blev bestilt. Det fremgår endeligt, at han havde svært ved at rejse sig fra sin hvilestol, hvorfor denne skulle forhøjes.

Af plejejournalen den 21. marts 2007 fremgår det, at havde fået beroligende medicin mod uro.

Af plejejournalen den 22. marts 2007 fremgår det, at blev tilset af en læge, idet operationssåret virkede meget irriteret. Det fremgår, at lægen dog ikke fandt infektion i såret.

Det fremgår af plejejournalen den 23. marts 2007, at det var meddelt hospitalet, at skulle have hjertemedicin (Persantin og Hjertemagnyl) igen.

Det fremgår af plejejournalen den 28. marts 2007, at havde fået fjernet stingene (suturer og agraffer) i operationssåret, og at det flød lidt fra såret, hvorfor plejepersonalet kontaktede hans praktiserende læge, som ville komme på hjemmebesøg.

Det fremgår videre af plejejournalen den 28. marts 2007, at blev tilset af sin praktiserende læge, og at denne fandt, at der var infektion i såret, hvorfor der blev ordineret antibiotika (Dicilin) tre gange dagligt i 10 dage.

Det fremgår yderligere af plejejournalen den 28. marts 2007, at fik smertestillende medicin (Todolac) kl. 18.00.

Af plejejournalen den 29. marts 2007 fremgår det, at skulle opstarte den antibiotiske behandling, ordineret dagen før, fra dags dato.

Af plejejournalen den 31. marts 2007 fremgår det, at der flød puds fra det nederste operationsar (cikatrice), og at der var rødme, hævelse og varme omkring alle suturindstikstederne i alle tre operationsar. Det fremgår videre, at allerede var i antibiotisk behandling, og at man skulle sørge for, at holde øje med sårene og tage hans temperatur en gang i døgnet, indtil infektionen aftog.

Af plejejournalen den 1. april 2007 fremgår det, at operationssåret var begyndt at bløde ovenover forbindingen, da skulle på badeværelset om eftermiddagen. Det fremgår, at såret blev renset med sæbe, og at der herefter blev påsat forbinding (Allevyn) efter aftale med sygeplejersken.

Det fremgår af plejejournalen den 4. april 2007, at s praktiserende læge blev kontaktet, idet havde kvalme, og at lægen udskrev præparatet Pimperan herfor.

Af plejejournalen den 4. april 2007 fremgår videre, at s datter havde kontaktet og oplyst, at hun ikke ønskede at plejepersonalet ringede 112 ved behov, idet hun ønskede at skulle passes og plejes på . Det fremgår, at dette blev indskrevet i hans stamdata under særlige oplysninger.

Af plejejournalen den 6. april 2007 fremgår det, at havde kastet sin morgenmedicin op, at han ikke ville spise, men at han havde fået noget at drikke, idet han tørstede meget.

Nævnet kan oplyse, at mennesker der kun spiser og drikker sparsomt let risikerer, at få belægninger i munden på grund af nedsat spytproduktion. Nævnet kan videre oplyse, at der også er øget risiko for infektioner i mundslimhinden, og at dette kan være meget ubehageligt og smertefuldt.

Af plejejournalen den 9. april 2007 fremgår det, at kl. 18.00 selv havde forsøgt at komme ud af sengen og derfor var faldet på gulvet, hvorfor en sygeplejerske blev tilkaldt. Det fremgår videre, at ikke havde slået sig, og at han ikke havde smerter, men at han blev løftet med lift tilbage i sengen, da han ikke kunne samarbejde om at komme op.

Det fremgår af plejejournalen den 10. april 2007, at der var blevet doseret medicin til de næste 14 dage.

Det fremgår af plejejournalen den 11. april 2007, at operationssårene på s venstre lår, efter afsluttet antibiotikabehandling, var uden infektion og i bedring. Det fremgår videre, at s almentilstand dog var dårligere, og at han kun spiste sparsomt og drak lidt med besvær. Det fremgår, at han var meget træt, at han kun kunne stå på sine ben kort tid af gangen, og at han helst ville ligge i sengen. Det fremgår endeligt, at havde kastet op flere gange, lige efter at han havde fået mad og piller.

Det fremgår af plejejournalen den 12. april 2007, at s praktiserende læge var blevet kontaktet med henblik på hjemmebesøg, idet s tilstand de seneste dage var blevet dårligere.

Det fremgår videre af plejejournalen den 12. april 2007, at den praktiserende læge ville komme den følgende dag kl. 10, og at der var ringet til s datter herom.

Det fremgår af plejejournalen den 13. april 2007, at s praktiserende læge havde været på hjemmebesøg, og at lægen ikke fandt mislyde på lungerne. Det fremgår at hans blodtryk var på 137/97, og at pulsen var 77 men dog uregelmæssig. Det fremgår endeligt, at lægen ordinerede kærlig pleje og omsorg, og at s datter senere på dagen var på besøg, hvor hun blev orienteret om lægens vurdering.

Af plejejournalen den 19. april 2007 fremgår det, at var begyndt at blive urolig, og at han ikke fik sin medicin, da han protesterede herimod. Det fremgår, at han hverken spiste eller drak, og at plejepersonalet derfor kontaktede den praktiserende læge. Det fremgår herefter, at skulle have Stesolid 5 mg. maksimalt tre gange mod uro, og at lægen skulle kontaktes igen hvis der var behov for mere.

Af plejejournalen den 19. april 2007 fremgår det endeligt, at fik en Stesolid mod uro kl. 12.30 og igen kl. 20.30.

Af plejejournalen den 20. april 2007 fremgår, at blev meget vred når han skulle have mundpleje, og at han havde en del skorper i munden. Det fremgår, at det dog lykkedes at ordne munden lidt.

Det fremgår af Sundhedslovens § 15, at ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke, medmindre andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov eller af §§ 17-19.

Det fremgår af lovens § 18, at for en patient, der varigt mangler evnen til at give informeret samtykke, kan de nærmeste pårørende give informeret samtykke til behandling.

Det fremgår endvidere af Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 10409 af 20. december 2007 om patienters/beboeres retsstilling på plejebolig og i plejeboliger punkt 5.1., at beboere, der er varigt inhabile, først og fremmest er voksne personer med nedsat psykisk funktionsevne, hvad enten denne tilstand er opstået ved fødslen eller senere, som tilfældet er for demente personer.

Det fremgår endeligt af bekendtgørelsens punkt 5.5., at sundhedsloven ikke giver mulighed for, at en sundhedsperson kan behandle en beboer mod dennes vilje. Hvis en beboer på en plejebolig, som ikke selv er i stand til at give samtykke til behandling, i ord eller handling tilkendegiver, at vedkommende ikke vil behandles, kan en sundhedsperson, uanset samtykke fra de pårørende, ikke gennemtvinge behandlingen.

Det fremgår af plejejournalen den 21. april 2007, at virkede smertepåvirket og klamtsvedende, og at vagtlægen blev kontaktet med henblik på smertebehandlingen. Det fremgår, at vagtlægen ordinerede præparaterne Panodil og Petidin mod smerter.

Det fremgår videre af plejejournalen den 21. april 2007, at var urolig og klagende, og at han fik præparatet Stesolid mod uro kl. 9.00, men at dette ikke havde nogen effekt. Det fremgår yderligere, at han klagede over smerter ved skift og vending, og at han havde fået det smertestillende præparat Petidin kl. 13.15 og kl. 20.00.

Af plejejournalen den 22. april 2007 fremgår det, at der skulle foretages mundpleje med citruspinde, og at der kun skulle gives præparatet Petidin mod stærke smerter. Det fremgår, at såfremt var smertepåvirket ved vending, skulle der gives supplerende Panodil, og at familien var underrettet herom. s datter ville komme om eftermiddagen.

Det fremgår videre af plejejournalen den 22. april 2007, at senere på dagen ikke var kontaktbar, havde svingende åndedræt (respiration) og puls, og let blåmelerede ben, men at han ikke virkede smertepåvirket.

Af plejejournalen den 22. april 2007 fremgår det yderligere, at var blevet tilset et par gange i løbet af aftenen, og at han ved tilsynet kl. 19.30 havde smerter hvorfor han fik præparatet Petidin herfor. Det fremgår endeligt, at døde kl. 21.45, og at hans hustru og datter var hos ham. Vagtlægen blev orienteret kl. 23.00 og det fremgår, at han ville komme kl. ca. 5.00.

Det fremgår af s partshøringssvar, at personalet og den ledende sygeplejerske på intet tidspunkt identificerede s afværgereaktioner med objektive smerteytringer, men udelukkende henholdt sig til hans demenssygdom og viljestærke psyke.

Det er nævnets opfattelse, at de social- og sundhedsassistenter, som behandlede var opmærksomme på og sørgede for s mad- og væskeindtagelse, og at de behandlede hans smerter og administrerede hans ordinerede medicin relevant.

Det er videre nævnets opfattelse, at de social- og sundhedsassistenter som behandlede relevant sørgede for, at han blev vendt og lejret, at der relevant blev sørget for kontakt til en læge når der var behov herfor, og at familien løbende var informeret om hans tilstand.

Det er endelig nævnets opfattelse, at de social- og sundhedsassistenter, som behandlede ydede en tilstrækkelig mundpleje, da der var opmærksomhed på problemerne omkring s mundpleje, og da det fremgår af sygeplejejournalen, at der blev udført mundpleje, samt at der jævnligt blev forsøgt udført mundpleje.

Det er imidlertid videre nævnets opfattelse, at det havde været hensigtsmæssigt om man havde overvejet, hvorvidt personer med en anden faglig baggrund kunne have været behjælpelig med mundplejen eller om man på anden måde havde gjort en indsats for at forbedre mundplejen, idet ofte protesterede herimod.

Nævnet finder på denne baggrund, at de social- og sundhedsassistenter på , som behandlede i perioden fra den 16. marts til den 22. april 2007 handlede fagligt korrekt.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


Ledende sygeplejerske har ikke overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin instruktion af plejepersonalet på , i forbindelse med behandlingen af i perioden fra den 16. marts til den 22. april 2007.

Begrundelse


Nævnet kan oplyse, at den ledende sygeplejerske på en plejebolig har ansvaret for, at handlinger og observationer dokumenteres, og at plejen tilrettes i forhold til beboerens aktuelle tilstand, samt at relevante samarbejdspartnere tilkaldes når der er behov herfor. Endvidere skal pårørende informeres om beboerens tilstand.

Nævnet kan videre oplyse, at det er den ledende sygeplejerskes ansvar, at der forefindes instrukser for personalet.

I perioden fra den 16. marts til den 22. april 2007 var instruksen ”Procedure ved akut opstået sygdom, ved døende og tilkald af læge i ” gældende.

Det fremgår af instruksen, at den koordinerende social- og sundhedsassistent og/eller den vagthavende sygeplejerske skal kontaktes ved væsentlige ændringer i beboerens tilstand, hvortil personalet skal ringe med angivelse af telefonnumre, og at den pleje der skal ydes den døende altid skal foregå med rådgivning fra en social- og sundhedsassistent og/eller en sygeplejerske.

Det er nævnets opfattelse, at instruksen ”Procedure ved akut opstået sygdom, ved døende og tilkald af læge i ”, som var gældende i perioden fra den 16. marts til den 22. april var relevant og tilstrækkelig.

Nævnet finder på denne baggrund, at ledende sygeplejerske handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin instruktion af plejepersonalet på , i perioden fra den 16. marts til den 22. april 2007.