Klage over ibuprofen behandling af nyrepatient

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af den 28. juli og den 1. august 2008 i sin klinik, jf. autorisationslovens § 17.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af den 22. og 24. juli samt den 5. august 2008 i sin klinik, jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0974223

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2009

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> den 28. juli og den 1. august 2008 i sin klinik, jf. autorisationslovens § 17.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> den 22. og 24. juli samt den 5. august 2008 i sin klinik, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


havde moderat nedsat nyrefunktion.

Den 22. juli 2008 fik hun en lokalbedøvende blokade på grund af smerter i ryggen. Da denne og behandling med præparatet paracetamol ikke virkede, ordinerede læge behandling med præparatet ibuprofen.

fik herefter kvalme og svedeture, ligesom hun var svimmel og utilpas, hvorfor læge opfordrede til øget væskeindtag.

Da hendes almentilstand igennem flere dage var betydelig svækket, indlagde læge hende på medicinsk afdeling, hvor hun blev sat i dialysebehandling.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling af praktiserende læge i perioden fra den 28. juli til den 10. august 2008.

Det er hertil oplyst, at blev undersøgt af læge på grund af smerter i ryggen, som han behandlede med en blokade. Videre er det oplyst, at blokaden ikke virkede, og at derfor blev undersøgt igen af læge , der ordinerede smertestillende behandling med ibuprofen, på trods af hendes kredsløbsforstyrrelser og dårlige nyrer. Det er hertil anført, at s datter oplyste dette til lægen, men at han vurderede, at gerne måtte blive behandlet i en kortere periode med ibuprofen. Det er endvidere oplyst, at blev dårlig efter opstart af den smertestillende behandling med kraftige svedeture, svimmelhed og utilpashed, manglende appetit, bleg, fraværende og træt. Det er hertil anført, at s datter kontaktede læge , der vurderede, at hendes tilstand skyldtes sommervarmen, og anbefalede behandling med masser af væske og at sørge for et køligt soveværelse. Videre er det anført, at s datter fandt s tilstand alvorlig og derfor kontaktede medicinsk afdeling, , hvor hun fik oplyst, at nyrepatienter aldrig måtte behandles med ibuprofen. Det er endvidere oplyst, at herefter blev indlagt på medicinsk afdeling, , hvor hun blev sat i dialyse behandling samt behandling for to blodpropper og lungebetændelse.

Nævnets afgørelse af klagepunktet


Læge har ikke overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 22. og 24. juli samt den 5. august 2008 i sin klinik. Det havde dog været hensigtsmæssigt, om læge havde givet ibuprofen i en mindre dosering.

Læge har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 28. juli og den 1. august 2008 i sin klinik.

Begrundelse


Af journalen fra sygehuset den 13. maj 2008 fremgår det, at havde en uændret stabil, moderat reduceret nyrefunktion (kreatinin 180, carbamid omkring 40).

Af journalen fra læge den 22. juli 2008 fremgår det, at blev undersøgt af læge på grund af rygsmerter (myosis reg glutealis) og at læge gav hende en blokade (Xylocain inj.).

Det fremgår af journalen den 24. juli 2008, at henvendte sig telefonisk til læge og oplyste, at blokaden ikke havde haft nogen effekt, samt at behandling med paracetamol ikke havde tilstrækkelig effekt på hendes smerter. Det fremgår videre, at havde moderat nedsat nyrefunktion og at læge valgte at supplere behandlingen af rygsmerterne med ibuprofen, 600 milligram 3 gange om dagen.

Af udtalelse fra læge af 24. oktober 2008 fremgår det, at han var klar over, at ibuprofen ikke må anvendes (var kontraindiceret) ved svær nyresygdom.

Patientklagenævnet kan oplyse, at ibuprofen benyttes meget hyppigt og til mange forskellige smertetilstande. En mild udgave af ibuprofen (200 milligram) kan købes i håndkøb. Den mest almindelige bivirkning er mavesymptomer (herunder blødning).

Nævnet kan videre oplyse, at det er kendt at bivirkninger ved behandling med ibuprofen (og andre såkaldte NSAID-præparater) optræder med øget hyppighed hos ældre, hvorfor der anbefales en øget forsigtighed ved behandling af denne aldersgruppe.

Det er nævnets opfattelse, at der i s tilfælde var grund til skærpet opmærksomhed på grund af risikoen for forværring af hendes nyrelidelse. Ligeledes var i forvejen i behandling med magnyl, 100 milligram, som i sig selv kan give mavesymptomer med blandt andet blødningsrisiko.

Det er videre nævnets opfattelse, at den terapeutiske gevinst ved at benytte 600 milligram i stedet for 400 milligram ibuprofen ved hver dosis formentlig var marginal, mens risikoen for bivirkninger var betydelig øget ved denne dosering.

Det er dog nævnets opfattelse, at da læge valgte en dosering inden for rammerne af det anbefalede og da der ikke forelå absolut kontraindikation, men alene behov for skærpet observation i forbindelse med behandlingen, var det ikke under normen for almindelig anerkendt faglig standard, at læge behandlede med ibuprofen. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om læge havde benyttet en lavere dosering.

Af journalen den 28. juli 2008 fremgår det, at s datter telefonisk kontaktede læge og oplyste, at var svimmel og havde kvalme. Læge ordinerede væske, idet han noterede, at der var hedebølge.

Det fremgår videre af journalen samme dag, at s datter var ængstelig for brugen af ibuprofen, men da havde en stabil, moderat nedsat nyrefunktion, oplyste læge , at han fandt at behandlingen var ok, under passende observation.

Ifølge journalen den 1. august 2008 led af nattesved samt utilpashed uden feber, hvorfor læge rådgav om påklædning med mere.

Det er nævnets opfattelse, at de beskrevne symptomer i journalen den 28. juli og 1. august 2008 var uspecifikke og kunne skyldes mange ting, herunder en forværring af s nyresygdom i forbindelse med behandlingen med ibuprofen. Det er videre nævnets opfattelse, at læge , på baggrund af de to henvendelser, ikke kunne afvise en sådan forværring, uden at foretage en nærmere undersøgelse af , herunder en måling af nyrefunktionen ved en blodprøve.

Nævnet finder på den baggrund, at læge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 28. juli og den 1. august 2008.

Af journalen den 5. august 2008 fremgår det, at s almentilstand i løbet af de foregående fire dage var blevet væsentlig svækket og at læge , efter undersøgelse, indlagde hende akut på medicinsk afdeling.

På baggrund heraf finder nævnet, at læge har handlet i overensstemmelse med normen for almen anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 22. og 24. juli samt den 5. august 2008. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om læge havde givet ibuprofen i en mindre dosering.