Klage over indgivelse af beroligende medicin

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 3. september 2008 om indgivelse af beroligende medicin af den 16. august 2008 på .

Sagsnummer:

0974405

Offentliggørelsesdato:

23. december 2009

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen <****> den 3. september 2008 om indgivelse af beroligende medicin af <****> den 16. august 2008 på <****>.

Hændelsesforløb


er en 46-årig kvinde, der siden 1993 har været kendt i psykiatrisk regi under diagnosen paranoid skizofreni. Hun har været indlagt adskillige gange, og har været forsøgt behandlet med forskellige former for antipsykotisk medicin med rimelig effekt.

Aktuelt blev indlagt frivilligt den 20. juni 2008 på grund af angst og forpinthed efter medicinsvigt. Hun gav udtryk for fysiske gener, og mente at hendes ben brændte, ligesom hun følte sig generet af elektriske udladninger og mente sig overvåget. Hun var utilfreds med indlæggelsen og forlangte sig udskrevet. Hun var uden sygdomsindsigt og tog kun antipsykotisk medicin i reducerede doser og blev tvangstilbageholdt på behandlingsindikation.

Under indlæggelsen var tilbagevende vred og udskældende og gik tæt på medpatienter. Flere gange var hun direkte korporlig både overfor personale som medpatienter.

Den 16. august 2008 var fysisk voldelig overfor en medpatient, som hun overfaldt. Hun var samtidig affektspændt, aggressiv og højtråbende, og hun blev indgivet beroligende medicin med tvang i form af injektion Cisordinol-Acutard 100 mg i.m. i kombination med injektion Stesolid 10 mg i.m.

Klagen


klagede over beslutningen om indgivelse af beroligende medicin med tvang til Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen .

Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse


Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen godkendte ved afgørelse af 3. september 2008 beslutningen om indgivelse af beroligende medicin af .

Afgørelse af anken


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder afgørelsen af 3. september 2008 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen om indgivelse af beroligende medicin.

Begrundelse


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder, at betingelserne for at indgive beroligende medicin den 16. august 2008 var opfyldt, idet det var nødvendigt at bringe til ro med henblik på bedring af hendes tilstand. Nævnet har lagt vægt på, at hun ifølge journalen var affektspændt, højtråbende, aggressiv og havde været fysisk voldelig over for en medpatient.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder endvidere, at indgivelse af beroligende medicin opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Nævnet har lagt vægt på, at man forinden havde forsøgt at begrænse og korrigere hendes aktiviteter, samt havde forsøgt at skærme hende og tilbyde beroligende medicin til frivillig indtagelse.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 3. september 2008.