Klage over tvangsmedicinering samt indgivelse af beroligende medicin

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 4. juli 2008 vedrørende beslutning om tvangsmedicinering af den 24. juni 2008 på psykiatrisk afdeling, .Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 4. juli 2008 om indgivelse af beroligende medicin af den 26. juni 2008 på psykiatrisk afdeling, .

Sagsnummer:

0974408

Offentliggørelsesdato:

23. december 2009

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen <****> den 4. juli 2008 vedrørende beslutning om tvangsmedicinering af <****> den 24. juni 2008 på psykiatrisk afdeling, <****>.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen <****> den 4. juli 2008 om indgivelse af beroligende medicin af <****> den 26. juni 2008 på psykiatrisk afdeling, <****>.

Hændelsesforløb


er en 47-årig kvinde, der siden 2005 har været indlagt flere gange i psykiatrisk regi under diagnosen paranoid skizofreni. Hun har haft god effekt af behandling med antipsykotisk medicin.

blev aktuelt tvangsindlagt på farlighedskriteriet den 7. juni 2008, idet hun nogen tid før indlæggelsen var ophørt med at tage sin vanlige medicin og var blevet tiltagende aggressiv og havde overfaldet en tilfældig person på gaden. Hun havde ved indlæggelsen giftfrygt og var præget af forsømt hygiejne. Hun gik rundt og talte med sig selv, var ind imellem højtråbende, blev opfattet som forpint, og var helt uden sygdomsindsigt.

blev fra den 10. juni 2008 motiveret for medikamentel antipsykotisk behandling med tablet Risperdal 2 mg dagligt.

Den 24. juni 2008 traf overlægen beslutning om tvangsbehandling med tablet Risperdal 1 mg x 2 dagligt stigende til 6 mg dagligt efter effekt og bivirkninger, subsidiært injektion Serenase 5 mg x 2 dagligt og injektion Akineton 5 mg x 2 dagligt.

Den 26. juni 2008 var højtråbende, udskældende og slog ud efter personalet. Hun kunne ikke korrigeres og ville ikke tage medicin frivilligt, hvorefter der blev indgivet beroligende medicin ved tvang i form af injektion Zeldox 20 mg og injektion Stesolid 10 mg.

Klagen


klagede over beslutningen om tvangsmedicinering og indgivelse af beroligende medicin til Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen . Klagen blev tillagt opsættende virkning.

Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse


Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen godkendte ved afgørelse af 4. juli 2008 beslutningen om tvangsmedicinering af .

Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen godkendte videre beslutningen om indgivelse af beroligende medicin med tvang den 26. juni 2008

Afgørelse af anken


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder afgørelsen af 4. juli 2008 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen om tvangsmedicinering og indgivelse af beroligende medicin af på psykiatrisk afdeling, .

Begrundelse vedrørende tvangsbehandling


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder efter en samlet vurdering, at var sindssyg, og at det ville være uforsvarligt ikke at tvangsbehandle hende. da udsigten til hendes helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring i tilstanden ellers ville blive væsentligt forringet. Nævnet har herved lagt vægt på, at befandt sig i en psykotisk tilstand præget af manglende sygdomserkendelse og manglende egenomsorg, ligesom hun var aggressiv og talte højt med sig selv.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder endvidere, at tvangsbehandlingen opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn har lagt vægt på, at siden den 10. juni 2008 blev forsøgt motiveret for frivillig behandling og i henhold til journalen således løbende blev forsøgt motiveret i 14 dage, før beslutning om tvangsmedicinering blev truffet.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at tidligere havde modtaget antipsykotisk medicin med god effekt på tilstanden.

Endelig har nævnet har lagt vægt på, at der primært blev besluttet tvangsbehandling med tablet og subsidiært med injektion.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder endvidere, at tvangsbehandlingen opfyldte kravet om anvendelse af afprøvede lægemidler i sædvanlig dosering og med færrest mulige bivirkninger. Nævnet har herved lagt vægt på, at Risperdal, Serenase og Akineton er almindeligt anvendte og velafprøvede lægemidler ligesom de besluttede doseringer er almindelige.

Begrundelse vedrørende indgivelse af beroligende medicin


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder, at betingelserne for at indgive beroligende medicin den 26. juni 2008 var opfyldt, idet det var nødvendigt at bringe til ro med henblik på bedring af hendes tilstand. Nævnet har lagt vægt på, at hun ifølge journalen var højtråbende og udskældende og slog ud efter personalet.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder endvidere, at indgivelse af beroligende medicin opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Nævnet har lagt vægt på, at man forinden havde forsøgt at begrænse og korrigere s aktiviteter og tilbyde hende beroligende medicin til frivillig indtagelse.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 4. juli 2008.