Klage over indgivelse af beroligende medicin

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 8. august 2008 for så vidt angår indgivelse af beroligende medicin af den 25. juli 2008 kl. 7.45 på Psykiatrisk Afdeling .Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 8. august 2008 for så vidt angår indgivelse af beroligende medicin af den 25. juli kl. 15.30 og den 28. juli 2008 på Psykiatrisk Afdeling .

Sagsnummer:

0974504

Offentliggørelsesdato:

23. december 2009

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen <****> den 8. august 2008 for så vidt angår indgivelse af beroligende medicin af <****> den 25. juli 2008 kl. 7.45 på Psykiatrisk Afdeling <****>.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen <****> den 8. august 2008 for så vidt angår indgivelse af beroligende medicin af <****> den 25. juli kl. 15.30 og den 28. juli 2008 på Psykiatrisk Afdeling <****>.

Hændelsesforløb


er en 38-årig mand, der to gange tidligere i 2002 har været indlagt på psykiatrisk afdeling i svært psykotisk tilstand. Han har derefter været fulgt af , men det har været vanskeligt at opretholde behandlingskontakten med ham. Han blev retsligt undersøgt i 2007 og fundet lidende af paranoid skizofreni, og fik efterfølgende en behandlingsdom.

Aktuelt blev indlagt den 24. juli 2008 i henhold til behandlingsdommen efter anmodning fra den behandlingsansvarlige overlæge og Kriminalforsorgen. Han ville ikke erkende, at han havde en behandlingsdom, men mente der var foregået noget ulovligt, og at han var blevet bagtalt. Han var verbalt truende overfor personalet og var uden sygdomserkendelse, vagtsom, paranoid og tankeforstyrret.

Den 25. juli 2008 kl. 7.45 var truende, gik tæt på personalet og blev i forbindelse med visitation af hans ting tiltagende opkørt og forpint, og da han afslog at tage beroligende medicin frivilligt, blev der med tvang som beroligende medicin givet injektion Zyprexa 20 mg i.m.

Da fortsat senere på dagen kl. 15.30 var forpint, bange, urolig, svedende og truende med vrangforestillinger omkring indlæggelsesforløbet, blev han med tvang som beroligende medicin indgivet tablet Zyprexa 20 mg.

Den 28. juli 2008 var efter at være blevet nægtet udskrivelse voldsomt opkørt, usamlet, forpint, og han blev med tvang indgivet beroligende medicin i form af tablet Zyprexa 20 mg.

Klagen


klagede over beslutningerne om indgivelse af beroligende medicin med tvang til Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen .

Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse


Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen godkendte ved afgørelse af 8. august 2008 beslutningerne om indgivelse af beroligende medicin af .

Afgørelse af anken


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer afgørelsen af 8. august 2008 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen for så vidt angår indgivelse af beroligende medicin den 25. juli 2008 kl. 7.45.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder afgørelsen af 8. august 2008 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen for så vidt angår indgivelse af beroligende medicin den 25. juli 2008 kl. 15.30 og den 28. juli 2008.

Begrundelse


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder, at betingelserne for at indgive beroligende medicin den 25. juli 2008 kl. 7.45 var opfyldt, idet det var nødvendigt at bringe til ro med henblik på bedring af hans tilstand. Nævnet har lagt vægt på, at han ifølge journalen var tiltagende opkørt, klart angst, motorisk urolig og truende.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder endvidere, at indgivelse af beroligende medicin opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Nævnet har lagt vægt på, at man forinden havde forsøgt at begrænse og korrigere s aktiviteter samt havde forsøgt at tilbyde beroligende medicin til frivillig indtagelse.

Nævnet finder imidlertid ikke at beslutningen om at indgive injektion Zyprexa 20 mg i.m opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning.

Nævnet har herved lagt vægt på, at der ifølge lægemiddelkatalogets doseringsforslag bør gives 5-10 mg i.m., og at denne dosis kan gentages efter 2 timer.

Nævnet finder ikke, at i henhold til journalen var i en sådan tilstand, at der var grundlag for undtagelsesvist at anvende en højere dosis end den anbefalede.


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer på denne baggrund denne del af afgørelsen, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 8. august 2008.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn har lagt til grund, at der var tale om en tvangsforanstaltning den 25. juli 2008 kl. 15.30, idet der blev udfærdiget en tvangsprotokol, og idet det fremgår af journalen, at , på trods af at han indvilligede i at tage den beroligende medicin, blev overtalt til at tage denne.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder, at betingelserne for at indgive beroligende medicin den 25. juli 2008 kl. 15.30 var opfyldt, idet det var nødvendigt at bringe til ro med henblik på bedring af hans tilstand. Nævnet har lagt vægt på, at han ifølge journalen det meste af dagen havde fremtrådt bange, forpint og svedende, var irritabel og verbalt truende.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder endvidere, at indgivelse af beroligende medicin opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Nævnet har lagt vægt på, at man forinden havde forsøgt at begrænse og korrigere hans aktiviteter og havde forsøgt at tilbyde beroligende medicin til frivillig indtagelse.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn har lagt til grund, at der også var tale om en tvangsforanstaltning den 28. juli 2008, idet der blev udfærdiget en tvangsprotokol, og idet det fremgår af journalen, at på trods af, at han indvilligede i at tage den beroligende medicin blev oplyst om, at det ville blive registreret som tvang.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder ligeledes, at betingelserne for at indgive beroligende medicin den 28. juli 2008 var opfyldt, idet det var nødvendigt at bringe til ro med henblik på bedring af hans tilstand. Nævnet har lagt vægt på, at han ifølge journalen var tiltagende urolig og truende overfor personalet og var blevet voldsomt opkørt, da han fik at vide, at han ikke kunne udskrives, som han havde regnet med.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder endvidere, at indgivelse af beroligende medicin opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Nævnet har lagt vægt på, at man forinden havde forsøgt at begrænse og korrigere hans aktiviteter, samt havde forsøgt at tilbyde beroligende medicin til frivillig indtagelse.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder på denne baggrund denne del af den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 8. august 2008.