Klage over tvangsmedicinering.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 4. juli 2007 vedrørende tvangsmedicinering af på psykiatrisk afdeling, .

Sagsnummer:

0974609

Offentliggørelsesdato:

18. december 2009

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen <****> den 4. juli 2007 vedrørende tvangsmedicinering af <****> på psykiatrisk afdeling, <****>.

Hændelsesforløb


er en 58-årig mand, som siden 1999 har været indlagt flere gange på forskellige psykiatriske afdelinger under diagnosen bipolar affektiv sindslidelse.

I 2002 fik en dom til behandling uden tidsbegræsning for i manisk tilstand at have tildelt knytnæveslag til en medarbejder på en psykiatrisk afdeling. I 2005 fik han endnu en dom til behandling, efter han havde sat ild i vaskekælderen i det ejendomskompleks, hvor han boede.

Aktuelt blev indlagt den 14. januar 2008 på psykiatrisk afdeling, , i henhold til behandlingsdommen. Han havde udviklet en manisk, psykotisk tilstand og havde aflyst en planlagt samtale med den behandlingsansvarlige overlæge. Ved indlæggelsen var han vred, afvisende og havde megalomane vrangforestillinger.

Under den fortsatte indlæggelse var han psykotisk, vred og truende og afvisende overfor antipsykotisk behandling. Han misligholdt sine udgangsaftaler, vendte flere gange tilbage til afdelingen i beruset tilstand og var uden sygdomsindsigt. Den 6. marts 2008 forlod afdelingen og kom først tilbage den 18. maj 2008.

Den 19. maj 2008 blev der ordineret behandling med tablet Zyprexa 20 mg dagligt.

Fra den 19. til den 28. maj 2008 blev løbende motiveret for behandling med Zyprexa, hvilket han vedvarende afviste. I perioden fremstod psykotisk, vred og kommanderende uden nogen sygdomsforståelse.

Den 28. maj 2008 blev der truffet beslutning om tvangsbehandling med tablet Zyprexa 20 mg, alternativt injektion Zyprexa 10 mg, hvor dosis afpasses efter effekt og bivirkninger. Ved manglende effekt/bivirkninger skift til tablet Serenase 5 mg, alternativt injektion Serenase 5 mg, hvor dosis ligeledes afpasses efter effekt og bivirkninger.

klagede over beslutningen om tvangsmedicinering til Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen . Klagen blev tillagt opsættende virkning.

Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen godkendte ved afgørelse af 4. juni 2008 beslutningen om tvangsmedicinering af .

Den 5. juni 2008 startede tvangsbehandling med tablet Zyprexa 20 mg. Den 27. juni 2008 blev det vurderet, at han ikke havde fået det bedre, idet han fortsat fremtrådte aggressivt, devaluerende, kommanderende og meget styrende i forhold til medpatienter. Der var derfor grundlag for at øge dosis af Zyprexa til det dobbelte fra 20 til 40 mg dagligt.

Klagen


Ved brev af 20. juni 2008 klagede over, at der den 20. juni ikke havde været en læge til stede ved indgivelsen af tvangsmedicin.

Den 26. juni 2008 klagede blandt andet over, at hans bistandsværge ikke var blevet informeret forud for tvangsmedicineringen.

Videre klagede ved brev af 27. juni 2008 over, at dosis af Zyprexa var fordoblet i forhold til den dosis, som Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen godkendte ved sin afgørelse af 4. juni 2008. Hertil klagede han over, at hans klage ikke blev tillagt opsættende virkning. Desuden klagede han over, at han den 27. juni 2008 fik indgivet sin medicin med sprøjte, selvom han havde udtrykt ønske om indtage medicinen i tabletform.

Ved brev af 29. juni 2008 klagede ligeledes over, at der den samme dag ikke havde været en læge til stede ved indgivelsen af tvangsmedicin.

Desuden klagede over en række andre forhold, som det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen fandt ikke hørte under deres kompetence eller i øvrigt ikke havde mulighed for at behandle.

Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse


Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen fandt grundlag for at fastslå, at der ved indgivelsen af medicin med tvang havde været en læge til stede den 20. og 29. juni 2007.

Videre fandt nævnet, at i tilstrækkeligt omfang havde forsøgt at kontakte s bistandsværge før tvangsmedicinering, og at der ikke var grundlag for at påtale, at den 27. juni 2007 havde fået indgivet sin medicin ved injektion.

Endelig fandt nævnet, at der ikke ved dosisøgning indenfor normalt doseringsområde skal tillægges klage herover opsættende virkning.

Afgørelse af anken


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer afgørelsen af 4. juli 2008 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen .

Begrundelse


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn har lagt vægt på, at der den 28. maj 2008 blev truffet beslutning om tvangsbehandling af med tablet Zyprexa 20 mg, alternativt injektion Zyprexa 10 mg, hvor dosis afpasses efter effekt og bivirkninger. Ved manglende effekt/bivirkninger skift til tablet Serenase 5 mg, alternativt injektion Serenase 5 mg, hvor dosis ligeledes afpasses efter effekt og bivirkninger.

Videre har Sundhedsvæsenets Patientklagenævn lagt vægt på, at nævnet ved afgørelse af 15. juni 2009 ændrede den afgørelse, som det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen traf den 4. juni 2008 om godkendelse af beslutningen af 28. maj 2008 om tvangsmedicinering af .

Allerede på denne baggrund finder nævnet, at der ikke var hjemmel til at indgive medicin med tvang til den 20., 27. og 29. juni 2008 eller i øvrigt fordoble dosis fra 20 til 40 mg den 27. juni 2008, da der var tale om en fortsat tvangsmedicinering, som alene byggede på beslutningen taget den 28. maj 2008.

Nævnet har bemærket, at beslutningen om tvangsbehandling truffet den 28. maj 2008 blev godkendt af det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 4. juni 2008, således at den gennemførte tvangsbehandling skete i god tro.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer herefter afgørelsen af 4. juli 2008 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen .