Klage over vagtlæges manglende reaktion på gravid kvindes mavesmerter

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge A for hans behandling af den 2. juni 2007 i lægevagten i , jf. autorisationslovens § 17.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge B for hans behandling af den 7. juni 2007 på kirurgisk afdeling, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0975218

Offentliggørelsesdato:

20. juli 2009

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger, Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge A for hans behandling af <****> den 2. juni 2007 i lægevagten i <****>, jf. autorisationslovens § 17.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge B for hans behandling af <****> den 7. juni 2007 på kirurgisk afdeling, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


Den 2. juni 2007 klokken 0.54 kontaktede telefonisk vagtlæge A på lægevagten i på grund af mavebesvær og ondt i hoften. Det blev oplyst, at hun var gravid. Læge A ordinerede smertestillende medicin.

Senere samme dag den 2. juni 2007 klokken 6.00 blev indlagt af en vagtlæge på Sygehus 1. Hun havde ved indlæggelsen svær ømhed over hele bugen. Der blev foretaget operation, hvor der blev fundet perforation af blindtarmen og bughindebetændelse.

Den 7. juli 2007 blev udskrevet med besked om på 10. dagen at få fjernet sting hos egen læge.

Imidlertid blev genindlagt 3 ½ time senere på grund af mavesmerter, og der blev ved spaltning af såret fundet en stor byld.

blev udskrevet den 12. juni 2007 men genindlagt den 14. juni 2007 på grund af smerter i bugen. Hun blev overflyttet til gynækologisk afdeling på grund af vandafgang, hvorefter hun aborterede.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At den 1. juni 2007 ikke modtog korrekt behandling af vagtlæge A i forbindelse med mavesmerter.

Det er herved anført, at telefonisk kontaktede vagtlægen, da hun havde smerter i højre hofte, der var blevet tiltagende kraftigere, og at vagtlægen ordinerede smertestillende medicin og hvile. Det er hertil anført, at oplyste vagtlægen om, at hun var gravid i 16. uge. Det er endvidere oplyst, at hun senere samme nat blev indlagt via skadestuen, og at hun efterfølgende var indlagt i 23 dage med sprængt blindtarm kompliceret med absces, hvor hun mistede sin ufødte søn.

2. At den 6. juni 2007 ikke modtog korrekt behandling af en læge på Sygehus 1 i forbindelse med udskrivning.

Det er herved anført, at ved udskrivningen fortsat havde feber og høje infektionstal, samt mange smerter. Det er videre anført, at hun senere samme dag igen blev indlagt på sygehuset, hvor hun blev opereret for en absces. Det er endvidere anført, at den 14. juni 2007 blev akut indlagt, hvor fostervandet gik og hun fødte en dreng i 17. uge.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


Læge A har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 2. juni 2007 i lægevagten .

Begrundelse


Det fremgår af journalen fra den 2. juni 2007, at henvendte sig til lægevagten klokken 0.54 og talte med læge A. Det blev oplyst, at hun var gravid i uge 14 og havde haft omgangssyge (gastroenterit), der nu var bedret. Hun havde smerter i hoften. Det fremgår videre af journalen, at oplyste, at hun havde Pamol (mildt smertestillende håndkøbsmedicin) og Ibumetin (smertestillende gigtmedicin).

I sin udtalelse af den 27. august 2007 til sagen har læge A anført, at kontaktede lægevagten telefonisk på grund af smerter i hoften. Hun var gravid i uge 14 og havde haft diarre, som var gået i ro, men der var kommet smerter i hoften. Læge A vurderede, at smerterne kom fra hoften og kunne være en følge af mave-tarminfektionen.

Nævnet kan oplyse, at blindtarmsbetændelse kan give smerter nedadtil i højre side af maven samt stop for luft og afføring. Der kan være feber og opkastning, og ved den kliniske undersøgelse vil man kunne registrere smerter nedadtil i højre side af maven med maximum på Mc. Burneys punkt, som ligger midt på en linie mellem navlen og hoftekammen. Der kan være muskelværn som tegn på bughindebetændelse og tarmlydene vil ofte være nedsat eller ophørte.

Det er nævnets vurdering, at læge A burde have udspurgt nærmere om hendes smerter og omgangssygen, f.eks. vedrørende feber og lokalisationen af smerterne samt om graviditeten, og efterfølgende, specielt da angav at være gravid, burde have tilbudt hende en klinisk undersøgelse i lægevagtens konsultation.

På dette grundlag finder nævnet, at læge A har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 2. juni 2007.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


Overlæge B har ikke overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 7. juni 2007.

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at den 2. juni 2007 klokken 6.00 blev indlagt på Sygehus 1, kirurgisk afdeling, af en vagtlæge. Ved indlæggelsen havde svær ømhed over hele bugen. Der blev foretaget operation, hvor der blev fundet perforation af blindtarmen og bughindebetændelse. Der blev efter operationen ordineret 3-stofs antibiotisk behandling samt smertebehandling.

Ifølge journalen fra den 7. juni 2007 fandt overlæge B, at havde rigelig tarmfunktion, og at hun var feberfri. Såret blev undersøgt og fundet i orden. Det blev bemærket, at infektionstal var faldende men stadig noget forhøjet, idet CRP (infektionsparameter) var faldet fra 2864 den 2. juni til 1140 den 7. juni 2007, og leukocytter var steget fra 5,4 den 2. juni til 13,5 den 6. juni 2007. På denne baggrund blev udskrevet med besked om på 10. dagen at få fjernet suturerne hos egen læge.

Nævnet kan oplyse, at udskrivelse efter kirurgiske indgreb sædvanligvis kan finde sted når tarmfunktionen er genetableret, der ikke er infektionstegn, og såret er fundet uden tegn på infektion ved inspektion. Det kan endvidere oplyses, at CRP ikke kan forventes normaliseret i dage til uger efter et kirurgisk indgreb, men at der lægges vægt på tendensen i udviklingen.

Det er derfor nævnets vurdering, at overlæge B på relevant vis udskrev den 7. juni 2007.

Nævnet finder på denne baggrund, at overlæge B ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 7. juni 2007.