Klage over manglende effektuering af besked om knoglebrud til patient

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge for hans behandling af den 19. juli 2007 i skadestuen, , jf. autorisationslovens § 17.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge for hans behandling af den 13. april 2007 i skadestuen, , jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0975310

Offentliggørelsesdato:

20. juli 2009

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 19. juli 2007 i skadestuen, <****>, jf. autorisationslovens § 17.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 13. april 2007 i skadestuen, <****>, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


Den 13. april 2007 henvendte sig i skadestuen, , da han aftenen før havde vredet om på højre fod og havde haft smerter og hævelse svarende til ydersiden af foden. Reservelæge , som behandlede , konkluderede, at røntgenundersøgelse af foden, ikke viste tegn på brud, hvorfor fik anlagt støttebind og tog hjem.

Senere den 13. april 2007 blev røntgenbillederne af s fod set af en radiolog, der konstaterede, at der var et brud på foden. Der blev lagt besked til reservelæge , som så beskeden den 27. april 2007.

Den 19. juli 2007 blev der skrevet et brev til vedrørende fundet af et brud på hans fod. Reservelæge opfordrede i brevet til at henvende sig i ortopædkirurgisk ambulatorium, hvis der fortsat blev oplevet gener fra foden ved modtagelsen af brevet. Reservelægen forklarede den sene henvendelse med, at s telefonnummer havde været opgivet forkert i journalen, og at han derfor ikke havde truffet i de to måneder, hvor han havde forsøgt at få kontakt til denne.

Den 27. juli 2007 henvendte sig i ortopædkirurgisk ambulatorium, , da han fortsat oplevede ømhed i foden ved gang på ujævnt underlag. Røntgenundersøgelse af foden viste, at der var begyndende tegn på heling af bruddet.

Den 22. oktober 2007 blev der taget røntgenbillede af foden, der viste, at bruddet var helet.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling på skadestuen, , den 13. april 2007 i forbindelse med et vrid i højre fod.

Det er hertil anført, at det ikke blev opdaget ved røntgenundersøgelse, at der var et brud på foden, og at derfor fik besked på at bruge foden mest muligt. Det er videre anført, at der gik 3 måneder, før fik at vide, at der var fundet et brud på foden. Endvidere er det anført, at han fortsat har gener i foden.

Nævnets afgørelse af klagen


Reservelæge har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 19. juli 2007 i skadestuen, .

Reservelæge har ikke overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 13. april 2007 i skadestuen, .

Begrundelse


Den 13. april 2007 kl. 1.40 henvendte sig i skadestuen, , da han ifølge journalen aftenen før havde vredet om på højre fod og havde haft smerter og hævelse svarende til ydersiden af foden. Ifølge journalen var i stand til at støtte på foden. Reservelæge , som behandlede , konkluderede, at røntgenundersøgelse af foden ikke viste tegn på brud, hvorfor der blev anlagt støttebind. blev endvidere informeret om RICE-princippet og lette analgetika og tog hjem.

Det fremgår af udtalelse til sagen fra reservelæge , at røntgenbillederne af s fod senere den 13. april 2007 blev set af en radiolog, der konstaterede, at der var et brud på foden. Der blev lagt besked til reservelæge vedrørende dette fund på dennes arbejdsliste, hvor han så beskeden den 27. april 2007 med henblik på, at han kontaktede .

Det fremgår videre af reservelæge s udtalelse, at standardproceduren på skadestuen var, at alle røntgenbilleder blev kigget grundigt igennem næstkommende hverdag af skadestuelægen, der havde haft den pågældende nattevagt, samt en bagvagt, det vil sige enten en 1. reservelæge, afdelingslæge eller overlæge. I dette tilfælde, hvor blev undersøgt natten til fredag, ville den efterfølgende kontrol finde sted den efterfølgende morgen, det vil sige fredag den 13. april 2007. Eftersom der ingen notater er at finde fra denne dobbeltkontrol, betyder det, at der ikke kunne ses et brud på s røntgenbilleder ved denne lejlighed.

Det er nævnets opfattelse, at reservelæge var bekendt med, at havde smerter på ydersiden af højre fod. Reservelægen fandt ved sin kliniske undersøgelse, at der var hævelse på ydersiden af fodryggen samt direkte og indirekte ømhed i samme område.

Det er nævnets vurdering, at det var relevant, at reservelæge på denne baggrund ordinerede røntgenundersøgelse af foden med henblik på at afklare, om der var brud.

Det er videre nævnets opfattelse, at reservelægen gennemså billederne og ikke så, at der var et uforskudt brud i den øverste ende af den 5. mellemfodsknogle (metatars).

Nævnet har til brug for sin vurdering af sagen gennemset røntgenbillederne. Der er taget tre billeder af s højre fod, og på to af billederne er bruddet ikke iøjnefaldende. Efter nævnets vurdering var det på den baggrund ikke under normen for almindelig anerkendt faglig standard at opfatte skaden som en forvridning og ordinere støttebind, aflastning og nedkøling.

Nævnet finder, at reservelæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 13. april 2007 i skadestuen, .

Det fremgår af journalen den 19. juli 2007, at der blev skrevet et brev til vedrørende fundet af et brud på hans fod. Reservelæge opfordrede i brevet til at henvende sig i ortopædkirurgisk ambulatorium, hvis der fortsat blev oplevet gener fra foden ved modtagelsen af brevet. Reservelægen forklarede i brevet den sene henvendelse med, at s telefonnummer havde været opgivet forkert i journalen, og at han derfor ikke havde truffet i de to måneder, hvor han havde forsøgt at få kontakt til ham.

Det er nævnets opfattelse, at reservelæge ved gennemgang af sin arbejdsliste den 27. april 2007 konstaterede, at røntgenlægen ved vurdering af røntgenbilleder af s højre fod havde fundet et brud i 5. mellemfodsknogle. Han forsøgte at kontakte telefonisk flere gange for at orientere ham om, at der er fundet et brud og en eventuel behandlingsændring og behov for kontrol.

Da normal helingstid for et ukompliceret brud i en mellemfodsknogle er 4-5 uger, er det nævnets vurdering, at reservelæge på et meget tidligere tidspunkt end i juli 2007 burde have fået undersøgt, om der var tale om et forkert nummer eller på anden vis have forsøgt at kontakte , eventuelt ved at have sendt et brev på et tidligere tidspunkt.

Nævnet finder herefter, at reservelæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin efterfølgende information af den 19. juli 2007 pr. brev.