Klage over for hurtig udskrivelse ved akut opstået mavesmerter

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge for hendes behandling af den 6. maj 2008 på skadestuen, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0975706

Offentliggørelsesdato:

20. september 2009

Speciale:

Mavetarmsygdomme, medicinske (medicinsk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge <****> for hendes behandling af <****> den 6. maj 2008 på skadestuen, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


Den 6. maj 2008 blev indlagt akut på grund af mavesmerter. I ambulancen blev der givet stærkt, smertestillende middel i flere omgange. Ved undersøgelse af maven blev der blandt andet beskrevet diffus ømhed under venstre kurvatur og det blev vurderet, at der ingen oplagt forklaring var på s symptomer. Der blev informeret om, at ved forværring indenfor de næste 24 timer skulle henvende sig til læge.

Senere samme dag, hvor var på arbejde, begyndte der atter at opstå smerter, hvorefter kollegerne valgte, at køre til Sygehus 2, hvor han ifølge udskrivningsbrevet var indlagt fra den 6. maj 2008 til den 14. maj 2008. Der blev her foretaget kikkertoperation med fjernelse af en sprængt blindtarm samt konstateret bughindebetændelse af den nedre del af maven.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling på skadestuen, Sygehus 1 den 6. maj 2008.

Det er hertil anført, at blev sendt hjem fra sygehuset på trods af tydelige symptomer på, at han var syg, og efter at være blevet smertebehandlet med stærk medicin. Det er videre anført, at der blev foretaget en mangelfuld undersøgelse og ikke stillet nogen diagnose. Det er hertil anført, at dagen efter blev opereret for en sprængt blindtarm på et andet sygehus.


Nævnets afgørelse af klagen


Læge har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 6. maj 2008 på skadestuen, Sygehus 1.

Begrundelse


Ifølge Falckjournalen den 6. maj 2008 kl. 12.02 blev der anmodet om ambulance med udrykning på grund af, at havde akut opståede mavesmerter. Denne var fremme cirka kl. 12.20, og afgik herefter til Sygehus 1. Kl. 12.40 fik ambulancen kontakt med en ligeledes rekvireret lægebil. ankom til sygehuset kl. 13.14. Ifølge Falckjournalen blev der af Falck-folkene ikke givet smertestillende medicin eller lignende, men ifølge notat ved ambulancelæge blev der givet et stærkt, smertestillende middel Fentanyl i flere omgange – i alt 0,2 mg direkte i blodårene (intravenøst). Dette fremgår tillige af ambulancelægens håndskrevne journalnotat.

Ifølge journalen den 6. maj 2008 kl. 13.25 blev indlagt akut på skadestuen, Sygehus 1, via Falck. Læge noterede, at havde haft akut opståede mavesmerter siden kl. 6. Han havde ikke spist, men ved indtagelse af væske havde han kastet op 3-4 gange. Der havde ikke været blodig opkastning og heller ingen tegn på blod i afføringen. Der blev fundet stabile kredsløbsforhold. Temperaturen blev noteret til 36 grader C. Ved undersøgelsen af maven blev det beskrevet, at der var ganske diffus ømhed under venstre kurvatur (under ribbenene i venstre side). Videre var der frie og uømme nyreloger, maven var fuldstændig blød, og der var ingen følelige udfyldninger. Det blev vurderet, at der ingen oplagt forklaring var på s symptomer, og der blev ikke fundet indikation (anledning) for indlæggelse. blev informeret om muligheden for at henvende sig indenfor de næste 24 timer ved forværring, hvorefter han blev udskrevet.

Ifølge tillæg til klagen blev udskrevet den 6. maj 2009 kl. 14.00 efter en ny injektion med smertestillende medicin. Da der ved 15.00-tiden på hans arbejdsplads i atter begyndte at opstå smerter, valgte kollegerne at køre til Sygehus 2, hvor han ifølge udskrivningsbrevet var indlagt fra den 6. maj 2008 til den 14. maj 2008. Der var her blevet foretaget kikkertoperation med fjernelse af en sprængt blindtarm samt konstateret bughindebetændelse af den nedre del af maven.

Det fremgår af udtalelse af læge , at hun var opmærksom på at der var givet stærkt smertestillende medicin forud for undersøgelsen den 6. maj 2008, men at hun var af den opfattelse, at dette blev givet flere timer før og derfor ikke ville have nogen effekt på hendes undersøgelse.

Det er nævnets opfattelse, at læge ved den i øvrigt grundige undersøgelse der blev foretaget på ved indlæggelsen på skadestuen, ikke fandt nogen tegn til akut behandlingskrævende lidelse.

Videre er det nævnets opfattelse, at lægeambulancelægen den 6. maj 2008 før ankomst til skadestuen, Sygehus 1, gav en betydelig dosis smertestillende Fentanyl (0,2 mg) indenfor en halv time forud for læge ´s kliniske undersøgelse, hvilket havde indflydelse på den objektive undersøgelse og også havde indflydelse på de efterfølgende anbefalinger.

Det er nævnets vurdering, at selvom virkningen af Fentanyl klinger af på 30 - 40 minutter, var der givet en meget betydelig dosis smertestillende ud fra ambulancelægens vurdering af s smerter, og denne dosis blev givet mindre end en halv time før at blev vurderet i skadestuen. Læge burde således enten have foretaget en ny og senere vurdering i skadestuen eller foretaget en indlæggelse til observation.

På ovenstående baggrund finder nævnet, at læge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 6. maj 2008 på skadestuen, Sygehus 1.