Klage over manglende gennemsyn og stillingtagen til røntgenmateriale fra anden behandler

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 12. august 2008 i , jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0976015

Offentliggørelsesdato:

17. november 2009

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 12. august 2008 i <****>, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


havde haft smerter i ryggen gennem 1 år og henvendte sig den 12. august 2008 til overlæge , i . Klinisk undersøgelse angav lokaliseret ømhed svarende til to hvirvler, og overlægen konstaterede mild form for gigtforandringer og indeklemningssyndrom. Han anbefalede, at hun burde tabe sig ganske meget, bruge lændebælte til stabilisering, at hun fik et rygprogram, svømmede og tog smertestillende og betændelseshæmmende medicin. Ved konsultationens indledning præsenterede billeder af rygsøjlens lændedel optaget på en kiropraktorklinik, men dem ville overlægen ikke vurdere.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling hos speciallæge i august 2008.

Det er hertil blandt andet anført, at speciallæge ikke undersøgte s ryg tilstrækkeligt, selvom hun havde haft smerter i ryggen gennem 1 år, og at speciallægen afviste af se på hendes røntgenbilleder.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 12. august 2008.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 12. august 2008, at overlæge foretog en klinisk undersøgelse af . Undersøgelsen angav lokaliseret ømhed svarende til to hvirvler (processsi spinosi), og han konstaterede mild form for gigtforandringer (spondylose) og indeklemningssyndrom. Han anbefalede, at hun burde tabe sig ganske meget, bruge lændebælte til stabilisering, at hun fik et rygprogram, svømmede og tog smertestillende og betændelseshæmmende medicin (analgetika/antiflogistika).

Ifølge klagen medbragte røntgenbilleder, som overlæge ikke ville se på.

Ifølge overlæge s udtalelse til sagen præsenterede ved konsultationens indledning billeder af rygsøjlens lændedel (columna lumbalis) optaget på en kiropraktorklinik.

Det fremgår videre af overlæge s udtalelse, at der mangler sikker patientidentifikation af billederne. Der foreligger ingen røntgenbeskrivelse af billederne. ønskede, at overlæge skulle foretage en skriftlig røntgenbeskrivelse af billederne, men ifølge overlægen ligger røntgenbeskrivelse uden for hans speciale.

Nævnet kan oplyse, at det ikke er korrekt, at ortopædkirurger ikke vurderer røntgenbilleder. Det har altid været kutyme, at ortopædkirurger vurderer røntgenundersøgelser selvstændigt i forbindelse med ambulante undersøgelser. I det omfang en sådan vurdering afviger fra en radiologs faglig beskrivelse af undersøgelsen afklares dette de to specialer imellem.

Gennemgang af billedmaterialet viser, at det indeholder data som identificerer med navn og CPR nr. samt dato for undersøgelsen. Undersøgelsen består af AP og lateraloptagelse af lænderyggen med billeder af den såkaldte thoracolumbale overgang.

Der foreligger ikke skråoptagelser.

Det er således nævnets vurdering, at undersøgelsen er utilstrækkelig (insufficient).

Det er nævnets vurdering, at overlæge burde have taget stilling til, om skulle have været henvist til en regelret radiologisk undersøgelse, eller om han kunne vejlede og hendes læge på grundlag af de foreliggende optagelser.

På den baggrund finder nævnet, at overlæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 12. august 2008.