Klage over at patient med mistanke om blodprop i hjertet ikke blev transporteret i ambulance til hospital

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 9. november 2008 i Lægevagten, , jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0976218

Offentliggørelsesdato:

17. november 2009

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 9. november 2008 i Lægevagten, <****>, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


Den 9. november 2008 fik , der var 50 år, smerter i brystkassen med udstråling til hals og venstre arm i forbindelse med havearbejde. kontaktede derfor lægevagten, der vurderede, at havde en blodprop i hjertet, hvorfor blev henvist til sygehuset.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling af lægevagten i den 9. november 2008.

Det er hertil blandt andet anført, at henvendte sig hos vagtlægen med smerter i brystkassen og venstre arm. Hos vagtlægen fik han ikke at vide, hvad han fejlede, men fik anbefalet at tage på sygehuset. fik en nabo til at køre sig til sygehuset, hvor man straks tog ham i behandling, og blev opereret for en blodprop i hjertet en ½ time efter ankomsten. har anført, at det var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, at vagtlægen overlod det til og naboen at få transporteret til sygehuset, når var i så alvorlig tilstand.

Nævnets afgørelse af klagen
Vagtlæge har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 9. november 2008 i Lægevagten, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 9. november 2008, at kontaktede Lægevagten, , da han efter havearbejde havde fået ondt i brystet. Da han havde meget ondt, og ikke selv kunne køre, fik han en nabo til at køre sig til Lægevagten, , hvor blev undersøgt af vagtlæge , der noterede, at havde smerter i venstre arm med udstråling til venstre arm og hals. var mat og koldsvedende med et blodtryk på 125/84, og vagtlæge gav Albyl 300 mg. Desuden vurderede vagtlæge , at skulle henvises til akut indlæggelse på sygehus.

Det fremgår af vagtlæge s udtalelse til sagen, at havde en blodprop i hjertet, der hurtigt skulle behandles, men i betragtning af s tilstand mente vagtlæge ikke, at ambulancetransport til hospitalet var nødvendig. Vagtlæge anså, at den bedste transportform var at lade s nabo stå for transporten til sygehuset frem for at vente på Falck.

Nævnet kan oplyse, at patienter med en blodprop i hjertet helt uvarslet kan gå i hjertestop, og at patientens chance for at overleve et hjertestop er afhængigt af tilstedeværelsen af kompetente personer. Det er derfor normal praksis at indlægge med ambulance på selv mindste mistanke om blodprop i hjertet, således at patienten er sikret overvågning af uddannet ambulancepersonale under transporten til sygehuset.

Det er nævnets vurdering, at vagtlæge reagerede relevant på sygehistorien og det kliniske billede og mistænkte at patientens symptomer kunne være forårsagede af en akut hjertesygdom, hvorefter han med det samme henviste til observation på relevant sygehusafdeling. Det er imidlertid nævnets vurdering at det ikke er i overensstemmelse med almindelig praksis at tillade, at patienten bliver transporteret i en almindelig bil, hvis lægen mistænker en akut hjertesygdom, hvor situationen erfaringsmæssigt meget hurtigt kan ændre karakter og kræve resolut, kvalificeret indgriben. Vagtlæge burde derfor have foranstaltet akut indlæggelse med ambulance.

Nævnet finder herefter, at vagtlæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 9. november 2008 i Lægevagten, .