Klage i forbindelse med operation for brok

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i kirurgi for hans indhentelse af informeret samtykke fra den 9. juni 2008 på Sygehus 1, jf. sundhedslovens § 15, jf. § 16.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i kirurgi for hans behandling af den 16. september 2008 på Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere anæstesisygeplejerske for hendes behandling af den 17. september 2008 på Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0976506

Offentliggørelsesdato:

17. november 2009

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger, Sygeplejersker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i kirurgi <****> for hans indhentelse af informeret samtykke fra <****> den 9. juni 2008 på Sygehus 1, jf. sundhedslovens § 15, jf. § 16.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i kirurgi <****> for hans behandling af <****> den 16. september 2008 på Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere anæstesisygeplejerske <****> for hendes behandling af <****> den 17. september 2008 på Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


var i tabletbehandling for sukkersyge, forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol i blodet.

Den 9. juni 2008 var til forundersøgelse hos speciallæge i kirurgi, på Sygehus 1. Ved forundersøgelsen fandt speciallæge grundlag for at tilbyde operation for bugvægsbrok, og han informerede om indgrebet samt risici og komplikationer forbundet hermed.

Den 16. september 2008 blev opereret i fuld bedøvelse for brokket af speciallæge .

Den 17. september 2008 blev udskrevet af anæstesisygeplejerske .

Efterfølgende udviklede infektion i bughulen og i broksækken, og hun blev indlagt på Sygehus 2 den 24. september 2008, hvor hun blev behandlet med dræn og antibiotika.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling på Sygehus 1 den 16. september 2008.

Det er hertil blandt andet anført, at fik en del oplysninger vedrørende mulige komplikationer i forbindelse med operationen, dog ikke at der kunne opstå en byld i operationssåret. Det er videre anført, at havde mange smerter, men at hun alligevel blev udskrevet dagen efter operationen, og at hun efterfølgende fik konstateret en byld i bughulen i operationssåret.

Nævnets afgørelse af klagen


Speciallæge har ikke overtrådt sundhedslovens § 15 jf. § 16 ved sin indhentelse af informeret samtykke fra den 9. juni 2008.

Speciallæge har ikke overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 16. september 2008.

Anæstesisygeplejerske har ikke overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 17. september 2008. Det havde dog været hensigtsmæssigt, om ved udskrivelsen havde fået udleveret smertestillende medicin samt skriftlig vejledning vedrørende smertebehandling.

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at var til forundersøgelse hos speciallæge , Sygehus 1, den 9. juni 2008.

Ifølge journalen fandt speciallæge på baggrund af sin undersøgelse af indikation for at tilbyde operation for brok i bugvæggen, hvilket skulle foregå ved en laparoskopisk operation (kikkertoperation) med indsættelse af kunststofnet.

Speciallæge informerede ifølge journalen mundtligt om indgrebet samt om risikoen for gener, smerter og komplikationer, herunder at der efterfølgende kunne være nogen smerter, og at der kunne ske tarmlæsion under indgrebet. Endelig besvarede speciallæge bekræftende på s spørgsmål om, at man kunne dø af indgrebet, men at risikoen herfor var meget lille.

Ifølge speciallæge s udtalelse til sagen havde han en grundig snak med om de ting, som hun kunne forvente, dels hvis forløbet var ukompliceret, men også med omtale af relevante risici. Speciallæge orienterede i den forbindelse om de almindelige risici, herunder blødning, infektion m.v.

Ifølge udtalelse til sagen fra anæstesisygeplejerske fik udleveret skriftligt informationsmateriale forud for brokoperationen. Af materialet fremgår blandt andet, at der var risiko for efterfølgende blødning, infektion og årebetændelse.

Det er nævnets vurdering, at modtog relevant information om indgrebet og de risici og komplikationer, der kunne være forbundet hermed, herunder risikoen for infektion.

Nævnet lægger herved vægt på speciallæge s information i forbindelse med forundersøgelsen, samt at fik udleveret relevant skriftligt informationsmateriale, og at hun ved gennemlæsning heraf havde mulighed for at genoverveje indgrebet og søge yderligere information hos speciallæge ved tvivlstilfælde.

På denne baggrund finder nævnet, at speciallæge ikke handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin indhentelse af informeret samtykke fra .

Det følger videre af journalen, at fik foretaget operation for brok den 16. september 2008. Under operationen, som blev udført med kikkert, frilagde speciallæge brokket og indsyede et net af kunststof.

Nævnet kan oplyse, at et net af kunststof dækker hele svagheden (brokket), og det virker derfor forstærkende på bugens muskulatur.

På baggrund af en gennemgang af journalens operationsbeskrivelse, hvoraf det blandt andet fremgår, at kunststofnettet blev sat fast ved hjælp af tacs, er det nævnets vurdering, at operationen blev udført på relevant vis.

Operationsbeskrivelsen indeholder ikke notat om komplikationer under operationen, og speciallæge kunne derfor efter nævnets vurdering ikke have forudset, at der efterfølgende ville opstå infektion.

Nævnet kan oplyse, at det ofte skyldes patientens tilstand, når der opstår infektion i et sår efter en operation.

Nævnet kan videre oplyse, at patienter med sukkersyge og fedme samt rygere er mere disponerede for infektion end andre patienter.

Der er herefter efter nævnets vurdering ikke grundlag for at konkludere, at s gener med efterfølgende infektion skyldes forhold ved operationen.

På denne baggrund finder nævnet, at speciallæge ikke handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 16. september 2008.

Den 17. september 2008, kl. 9.00 blev ifølge journalen udskrevet af anæstesisygeplejerske .

I journalens beskrivelse af s status ved udskrivelsen fremgår det, at hun havde drukket, spist, haft vandladning, kunne gå/stå samt var velbefindende.

Det er nævnets vurdering, at anæstesisygeplejerske vurderede, at var tilstrækkeligt smertedækket, da hun var velbefindende.

Det er herefter nævnets vurdering, at det var relevant at udskrive .

Ifølge klagen blev sendt hjem med smerter og uden information om, hvad hun skulle gøre, hvis det fortsatte.

Ifølge anæstesisygeplejerske s udtalelse til sagen er det praksis, at patienten tilbydes at få smertestillende medicin og ekstra forbindinger med hjem ved udskrivelsen, hvilket bekræftes i vedlagt vejledning fra hospitalet udarbejdet den 13. november 2008.

Nævnet bemærker, at journalen ikke indeholder information om, hvorvidt blev vejledt i smertebehandling eller fik udleveret smertestillende medicin eller skriftlig vejledning herom.

Nævnet bemærker endvidere, at hospitalets vejledning vedrørende brokoperation og udlevering af smertestillende medicin ved udskrivelsen er udarbejdet efter udskrivelsen af .

Nævnet finder på denne baggrund ikke grundlag for at konkludere, at fik udleveret smertestillende medicin og blev vejledt om smertebehandling i forbindelse med udskrivelsen.

Samlet finder nævnet, at anæstesisygeplejerske ikke handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 17. september 2008. Det havde dog været hensigtsmæssigt, om ved udskrivelsen havde fået udleveret smertestillende medicin samt skriftlig vejledning vedrørende smertebehandling.