Klageover ukontinuerlig CTG-måling hos fødende kvinde

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere jordemoder for hendes behandling af den 28. september 2007 på gynækologisk obstetrisk afdeling, , jf. autorisationslovens § 17.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere læge for hendes behandling af den 28. september 2007 på gynækologisk obstetrisk afdeling, , jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0976606

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2010

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Jordemødre, Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere jordemoder <****> for hendes behandling af <****> den 28. september 2007 på gynækologisk obstetrisk afdeling, <****>, jf. autorisationslovens § 17.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere læge <****> for hendes behandling af <****> den 28. september 2007 på gynækologisk obstetrisk afdeling, <****>, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


var 36 år gammel, 2. gangs fødende og gravid i uge 41+4 da hun den 28. september 2007 kl. 3.35 henvendte sig på gynækologisk obstetrisk afdeling, på grund af tiltagende veer.

Det blev ved undersøgelse af konstateret, at hun var i begyndende fødsel og der blev lagt CTG som siden blev seponeret, idet jordemoderen vurderede, at der ikke var grundlag for at køre en kontinuerlig CTG.

var under fødslen meget smertepåvirket og efter fornyet CTG blev bagvagten tilkaldt kl. 7.30 med henblik på vurdering af det videre forløb.

På baggrund af mistanke om truende læsion på livmoderen fik foretaget kejsersnit.


Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling på den 28. september 2007.

Det er herved anført, at der tidligere i forløbet skulle have været truffet en beslutning om udførelse af kejsersnit, ligesom der skulle have været kørt en fast CTG.

Nævnets afgørelse af klagen


Jordemoder har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 28. september 2007 på gynækologisk obstetrisk afdeling, .

Læge har ikke overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 28. september 2007 på gynækologisk obstetrisk afdeling,

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 28. september 2007, kl. 3.35, at henvendte sig på gynækologisk obstetrisk afdeling, , idet hendes veer var tiltagende. Det fremgår yderligere af journalen, at jordemoder foretog en undersøgelse af og noterede, at livmoderhalsen (collum) var knapt udslettet, livmodermunden (orificium) var lukket og der var tegnblødninger, samt at var i begyndende fødsel. Jordemoder noterede endvidere, at var meget smertepåvirket, at livmoderen (uterus) slappede af imellem veerne, at der ingen særlig ømhed var over skambenet (symfysen), og at der blev ordineret Fortamol 1g.

Nævnet kan oplyse, at tegnblødninger, er almindelige tegn på begyndende fødsel. Veernes påvirkning af slimhinden i livmoderhalsen og livmodermunden kan medføre små bristninger af blodkarrene i slimhinden med blødning til følge. Videre kan nævnet oplyse, at tegnblødning alene er en mindre blødning. Nævnet kan endvidere oplyse, at for at en blødning kan opfattes som en tegnblødning, skal der være tale om lys blødning. Er der tale om mørk blødning, kan det betyde, at blødningen kommer oppe fra slimhinden bag moderkagen som et muligt tegn på for tidlig løsning af moderkagen. Blodet bliver mørkt, fordi det ved en begyndende moderkageløsning kan stå og samle sig mellem livmoderslimhinden og moderkagen, inden det passerer gennem kvindens skede.

Nævnet kan videre oplyse, at der er 0,2 – 1,5 % risiko for, at livmoderen brister under vearbejdet hos kvinder, som tidligere har fået foretaget kejsersnit, og at symptomerne på begyndende bristning af livmoderen blandt andet er smerter over skambenet, smerter mellem veerne og eventuelt blødning.

Det er nævnets opfattelse, at jordmoder foretog en indvendig undersøgelse af i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, og at hun relevant var opmærksom på, om der var symptomer på begyndende bristning af livmoderen.

Det fremgår videre af journalen den 28. september 2007, kl. 3.35, at fik anlagt CTG, og at hun kl. 4.35 fik ordineret Morfin 10 mg i.m., som hun kl. 5.25 kun havde haft lidt gavn af.

Nævnet kan oplyse, at CTG står for cardiotokograf, som er et apparat, der kan måle fosterets hjertefrekvenser og moderens veer. Overvågning med CTG foregår på den måde, at barnets puls registreres med et lille ultralydsapparat på moderens mave eller en lille elektrode på barnets hoved (caput-elektrode). Veerne registreres med en vemåler på moderens mave. Apparatet udskriver kurven over barnets puls og veerne.

Det fremgår af CTG-strimmelen, at CTG blev seponeret kl. 3.50.

Det fremgår af jordemoder s udtalelse til sagen, at CTG var normal da ankom, og at der ikke i afdelingen er procedure for at køre en kontinuerlig CTG, medmindre der er indikation for dette, hvorfor CTG blev seponeret.

Det er nævnets opfattelse, at den tekniske værdi på CTG-strimlen er dårlig, idet der kun er sparsom sammenhængende registrering, og at resten af kurven er præget af signaltab, således at kurven ikke kan indgå i vurderingen af barnets tilstand.

Det er på baggrund af dette nævnets opfattelse, at jordemoder , burde have fortsat CTG-registreringen, for at sikre en registrering, der mere præcist kunne beskrive barnets tilstand, idet var så smertepåvirket, at hun blev behandlet med både Fortamol, akupunktur og Morfin.

Nævnet finder herefter, at jordemoder handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 28. september 2007 på gynækologisk obstetrisk afdeling, .

Det fremgår af journalen den 28. september 2007, kl. 7.30, at bagvagt læge blev tilkaldt, og at kejsersnit (sectio) blev besluttet.

Det fremgår af journalen kl. 8.50, at læge noterede, at tidligere havde fået foretaget kejsersnit, og at der var let ømhed imellem veerne svarende til arret. Læge har videre noteret, at havde regelmæssige veer, men var meget smerteforpint, og at der var klinisk mistanke for en truende bristning af livmoderen, hvorfor der blev ordineret kejsersnit, hvilket blev informeret om.

Det er nævnets opfattelse, at læge relevant foretog en undersøgelse af og i umiddelbar forbindelse hermed ordinerede kejsersnit på baggrund af risikoen for en truende bristning af livmoderen.

Nævnet finder herefter, at læge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 28. september 2007 på gynækologisk obstetrisk afdeling, .