Klage over udvidet operation, som der ikke var givet informeret samtykke til

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge for hans behandling af den 11. november 2008 på gynækologisk obstetrisk afdeling, , jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0976615

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2010

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge <****> for hans behandling af <****> den 11. november 2008 på gynækologisk obstetrisk afdeling, <****>, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


Den 26. september 2008 anmodede om en sterilisationsoperation, men i tilfælde af, at sterilisationen kun kunne foretages ved en udvidet operation, ønskede hun udelukkende denne, hvis den var nødvendig ud fra en vital indikation.

Den 11. november 2008 forsøgte læge at foretage en kikkertoperation, men der var vanskelige forhold, hvorfor det til sidst blev besluttet at åbne bugen og gennemføre sterilisationen.

Den 12. november 2008 blev udskrevet i velbefindende.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling på dagkirurgisk afdeling, , den 11. november 2008.

Det er hertil blandt andet anført, at havde sagt nej til en udvidet operation, men at denne blev foretaget alligevel.

Nævnets afgørelse af klagepunktet


Læge har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 11. november 2008 på gynækologisk-obstetrisk afdeling, .

Begrundelse


Det fremgår af et skema fra blandt andet, at havde givet sit samtykke til lægebrev, at hun havde underskrevet en anmodning om sterilisation, samt at hun accepterede en operation via åbning af bughulen (laparotomi), men kun på vital indikation. Rubrikken vedrørende accept af laparotomi ved problemer ” i alle tilfælde” er streget ud igen.

Det fremgår af journalen den 11. november 2008, at blev identificeret på lejet og informeret om proceduren. Det fremgår videre, at blev lagt i fuld narkose (GA), samt at der blev udført en kikkertundersøgelse af maven (laparoskopi), en laparotomi samt en sterilisation. Videre fremgår det af journalen, at der blev forsøgt abdominal adgang med en lukket teknik (indføring af Veres kanyle) gennem et snit i navlen (intraumbilical incision). Det fremgår videre, at der grundet vanskelige forhold blev kontaktet en bagvagt, men det lykkedes ikke at få intraperitonal adgang med henblik på laparoskopi, hvorfor der blev foretaget en mini-laparotomi via et bueformet tværsnit gennem huden (Pfannenstiel incision). Det fremgår afslutningsvis af journalen, at skulle informeres om, at der grundet vanskelige forhold var blevet udført en mini-laparotomi med følgende sterilisation. Videre fremgår det, at skulle være sygemeldt i tre uger, samt at hun forblev indlagt til om aftenen eller næste dag alt efter sin tilstand.

Det fremgår af læge s udtalelse til sagen, at laparoskopisk sterilisation ikke kunne udføres, da abdominal adgang ikke kunne opnås, ej heller af en mere erfaren kollega. Det fremgår videre af udtalelsen, at læge ikke havde udspurgt om hendes indstilling til eventuel laparotomi, og da dette fremgik noget uklart i journalen, blev en mini-laparoskopi og sterilisation udført.

Det er nævnets opfattelse, at mini-laparotomi er en almindeligt udført procedure i forbindelse med sterilisation, og det er almindeligt at foretage mini-laparotomi, når man ikke kan gennemføre en sterilisationsprocedure ved kikkertoperation.

Det er dog nævnets vurdering, at der ikke foreligger nogen argumentation i journalen for at indgrebet skulle udføres på vital indikation.

Det er nævnets opfattelse, at ikke havde accepteret laparotomi ved problemer ”i alle tilfælde”, da denne rubrik var streget ud igen i skemaet fra , men derimod kun på vital indikation.

Det er således nævnets vurdering, at læge foretog et indgreb, som ikke havde givet sit samtykke til.

På denne baggrund finder nævnet, at læge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 11. november 2008.