Klage over manglende information om risiko ved østrogenbehandling

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af fra den 11. oktober 2004 til marts 2008 i sin klinik, jf. lægelovens § 6 og autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0976619

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2010

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Alderdomssygdomme (geriatri)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> fra den 11. oktober 2004 til marts 2008 i sin klinik, jf. lægelovens § 6 og autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


henvendte sig den 10. december 2001 til praktiserende læge på grund af, at hun ikke havde haft menstruationer i halvandet år. fik på det tidspunkt hormonbehandling i form af præparatet Østradiol. I forbindelse med konsultationen blev hun henvist til gynækologisk undersøgelse, som var normal.

Ved en konsultation den 23. juni 2003 blev hormonbehandlingen drøftet, idet læge foreslog behandling med progesteron et par gange om året. I journaloplysninger af 24. oktober 2003 er det oplyst, at behandlingen med Østradiol var ophørt.

Den 11. oktober 2004 henvendte sig på grund af gener i form af blod i skedesekret. Undersøgelse inklusive celleskrab viste normale forhold. Samme dag genbestilte telefonisk Østradiol hos læge .

Den 16. juni 2006 blev der igen givet recept på Østradiol efter telefonkontakt.

Den 1. november 2007 foretog læge en rutinemæssig gynækologisk undersøgelse, som var normal, og s spiral blev fjernet.

henvendte sig den 7. januar 2009 til privathospital på grund af blødning. Der blev ved scanning fundet fortykket slimhinde i livmoderen, og der blev taget prøve fra slimhinden i livmoderen, som viste godartede forandringer. Hormonterapien blev ændret, og s blødninger ophørte. Det blev konkluderet ved kontrol den 4. februar 2009, at havde haft blødning på grund af langvarig Østradiolbehandling, men at der derefter var normale forhold.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling hos praktiserende læge i perioden 29. januar 2004 til marts 2008.

Det er anført, at læge behandlede med Østradiol 2 mg, da hun havde søvnforstyrrelser i forbindelse med overgangsalderen. Det er videre anført, at hun først den 7. januar 2009 ved undersøgelse på Sygehus 1 fik at vide, at hun ikke burde have været behandlet med Østradiol, da hun fortsat har sin livmoder. Det er endelig anført, at hun skiftede læge med virkning fra marts 2008.

Nævnets afgørelse af klagen


Læge har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af i perioden den 11. oktober 2004 til marts 2007 i sin klinik.


Begrundelse


Det fremgår af læge s udtalelse til sagen, at valgte at opstarte Østradiol den 11. oktober 2004 ved at genbestille østrogen telefonisk.

Det fremgår af journalen den 16. juni 2006, at efter telefonisk henvendelse fik en recept på Østradiol.

Det fremgår videre af læge s udtalelse til sagen, at var i østrogenbehandling, inden hun blev patient hos læge , og at hun havde været hos gynækolog i 2001, som ikke havde ændret behandlingen. Ved en konsultation den 23. juni 2003 foreslog læge østrogenpause/progesteronbehandling, men ønskede ikke mere medicin, hvorfor hun selv stoppede østrogenbehandlingen. Læge har henvist til, at han flere gange var inde på problematikken med østrogenbehandling på grund af menopauseproblemer.

Det fremgår videre af udtalelsen, at i februar 2004 prøvede en enkelt måned med hormonpræparatet Divigel uden overbevisende effekt, og da der var dyb årebetændelse på mødrene side, ophørte behandlingen med Divigel, ligesom forsøg med akupunktur mod hedeture og søvnbesvær kun havde kortvarig effekt.

Det fremgår ligeledes af udtalelsen, at der var normale forhold med rutinemæssig gynækologisk undersøgelse inklusive celleskrab i oktober 2004, og at valgte at opstarte Østradiol på egen hånd den 11. oktober 2004 ved at genbestille østrogen telefonisk. havde holdt en del pauser i østrogenbehandlingen og bestilte igen den 16. juni 2006, hvorefter der atter var pauser indtil marts 2008, hvor hun skiftede læge.

I udtalelsen henviser læge til, at han måske burde have været ind over genbestillingerne, men da de dels var sporadiske, og da der tidligere havde været talt om dyb årebetændelse,
pauser og progesteronbehandling, havde han ladet selvbehandle sit menopausebesvær i et omfang, som han stadig kunne stå inde for. Det fremgår tydeligt af journal- og medicinudskriften, at der ikke har været tale om manglende information, men da det altid falder tilbage på den informerende, hvis modtageren ikke har forstået informationen, han må tage på sig, at ikke kan huske konsultationerne.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det kvindelig hormon østrogen, produceret i æggestokkene, fremmer væksten af slimhinden i livmoderen med henblik på at gøre den modtagelig for graviditet. Efter ægløsning produceres det mandlige hormon progesteron. Indtræder der ikke graviditet, stopper progesteronproduktionen, og slimhinden i livmoderen afstødes ved menstruation.

Det er nævnets opfattelse, at østrogenbehandling kan bruges mod ubehag i overgangsalderen, men for at hindre kræftudvikling i livmoderslimhinden skal den afstødes ved hjælp af 8-10 dages behandling med progesteron, hvorefter den afstødes. Som hovedregel er det tilstrækkeligt med afstødning 4 gange årligt.

Det er herefter nævnets vurdering, at læge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved ikke at sørge for, at blev grundigt instrueret i konsekvensen af fortsat østrogenbehandling uden progesteron i form af risiko for kræftudvikling, når hun fortsat havde sin livmoder. Alternativt kunne læge have undladt at udskrive recepter og receptfornyelser til .

På baggrund af ovennævnte finder nævnet samlet, at læge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden den 11. oktober 2004 til marts 2007.