Klage over at kvinde, der var opereret for brystkræft, ikke blev MR- og CT-skannet i det efterfølgende kontrolforløb

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge A for hendes behandling af den 4. april 2008 på onkologisk afdeling, , jf. autorisationslovens § 17.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge B for hans behandling af den 22. august 2008 på onkologisk afdeling, , jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0976807

Offentliggørelsesdato:

23. april 2010

Speciale:

Kræftsygdomme (onkologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge A for hendes behandling af <****> den 4. april 2008 på onkologisk afdeling, <****>, jf. autorisationslovens § 17.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge B for hans behandling af <****> den 22. august 2008 på onkologisk afdeling, <****>, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


fik konstateret brystkræft i maj 2007 og gennemgik først kemoterapi og blev siden opereret. Hun fik efterfølgende kemoterapi og strålebehandling.

var til kontrol i onkologisk ambulatorium den 4. april 2008, hvor hun blev tilset af afdelingslæge A. havde ingen symptomer, som tydede på yderligere spredning af kræften, og afdelingslæge A fandt ved sin objektive undersøgelse ikke tegn på tilbagefald, hvorfor hun planlagde kontrol 4 måneder senere.

Ved den planmæssige kontrol den 22. august 2008 var der heller ingen tegn på tilbagefald, hvorfor overlæge B planlagde kontrol et halvt år senere.

Efterfølgende blev indlagt den 8. november 2008 med tegn på spredning af sin cancer og afgik ved døden i december 2008.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling på onkologisk afdeling, i starten af 2008 (de første 3 måneder).

Det er hertil blandt andet anført, at der burde være gennemført en MR- og CT-skanning, som ville vise, at der var spredning af kræft.

Nævnets afgørelse af klagen


Afdelingslæge A har ikke overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 4. april 2008 på onkologisk afdeling, .

Overlæge B har ikke overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 4. april 2008 på onkologisk afdeling, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at fik konstateret lokalt avanceret brystkræft i maj 2007 og først gennemgik kemoterapi efterfulgt af operation. Der blev ikke efterladt kræftvæv ved operationen. Hun fik efterfølgende kemoterapi og strålebehandling.

Ifølge journalen den 4. april 2008 blev tilset af afdelingslæge A til 3-måneders kontrol. Ved undersøgelsen var der ikke symptomer som tydede på tilbagefald eller spredning af kræften. Afdelingslæge A bestilte derfor ikke yderligere undersøgelser eller scanninger, og fik en kontroltid 4 måneder senere.

Nævnet kan oplyse, at det er påvist, at det ikke ændrer prognosen for patienter at foretage rutinemæssige scanninger hos patienter uden symptomer i efterkontrollen for brystkræft. Den Danske Brystkræft Gruppe (DBCG) anbefaler derfor at sådanne scanninger undlades, hvis der ikke er konkret mistanke om spredning eller tilbagefald vurderet ud fra symptomer eller tegn ved den kliniske undersøgelse. Denne politik følges i hele landet.

Det er samlet nævnets vurdering, at afdelingslæge A foretog en relevant undersøgelse og reagerede relevant på det derved fremkomne ved at undlade at iværksætte MR- og CT-scanninger, idet der ikke var indikation herfor.

Nævnet finder herefter, at afdelingslæge A ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 4. april 2008 på onkologisk afdeling, .

var ifølge journalen til den planmæssige kontrol den 22. august 2008, hvor overlæge B ved sin undersøgelse fortsat ikke fandt symptomer, som tydede på tilbagefald eller spredning af kræften. Han planlagde derfor kontrol 6 måneder senere.

Det er samlet nævnets vurdering, at overlæge B foretog en relevant undersøgelse og reagerede relevant på det derved fremkomne ved at undlade at iværksætte MR- og CT-scanninger, idet der ikke var indikation herfor.

Nævnet finder herefter, at overlæge B ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 22. august 2008 på onkologisk afdeling, .