Klage over at læge ikke foretog undersøgelse af patient med lungekræft idet han stadig røg

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere adm. overlæge for hans behandling af den 14. december 2007 på Sygehus 2, jf. anordning for Grønland om ikraftsættelse af lægelovens § 6, stk. 1.

Sagsnummer:

0976913

Offentliggørelsesdato:

17. november 2009

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere adm. overlæge <****> for hans behandling af <****> den 14. december 2007 på Sygehus 2, jf. anordning for Grønland om ikraftsættelse af lægelovens § 6, stk. 1.

Hændelsesforløb


blev i november og december 2006 udredt på Sygehus 1 for lungekræft. Den 15. december 2006 fik han fjernet en del af højre lunge på grund af lungekræft og fik efterfølgende kemoterapi.

Den 24. august 2007 var til kontrol på Sygehus 2. Han røg 20 cigaretter dagligt og indtog ligeledes en del alkohol. Lægen opfordrede til at holde op med at ryge og drikke. Lægen fremførte endvidere, at der ikke var grund til at kom til kontroller, hvis han ikke holdt op med at ryge og drikke.

Den 7. december 2007 blev ligeledes opfordret til at holde op med at ryge i forbindelse med, at han var til kontrol for brystsmerter.

Den 14. december 2007 var på Sygehus 2 på grund af hoste. Adm. overlæge opfordrede til at holde op med at ryge. Han foretog ikke nærmere undersøgelse af .

Efterfølgende fik konstateret lungemetastaser og afgik ved døden den 23. januar 2008.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At adm. overlæge på Sygehus 2 ikke ville hjælpe og smed ud af konsultationen den 14. december 2007, da han fandt ud af at stadig røg.

Det er herved anført, at var blevet opereret for lungekræft året før, og at henvendte sig, fordi han var forkølet. Den 23. december blev indlagt, og fik den 28, december 2007 at vide, at kræften havde spredt sig. døde den 23. januar 2008.

Nævnets afgørelse af klagen


Adm. overlæge har overtrådt anordning for Grønland om ikraftsættelse af lægelovens § 6, stk. 1 ved sin behandling af den 14. december 2007 på Sygehus 2.

Begrundelse


Det fremgår af journalnotat den 14. december 2007, at henvendte sig med sin hustru på Sygehus 2 på grund af hoste.

Det fremgår endvidere af journalnotatet, at det store problem var hoste, og adm. overlæge understregede igen vigtigheden af rygeophør.

Det er nævnets vurdering, at det var relevant endnu engang at konfrontere med mulige konsekvenser af hans fortsatte rygning.

Ifølge adm. overlæge s udtalelse til sagen foretog han ikke nærmere undersøgelse af .

Det er nævnets vurdering, at på grund af sin tidligere kræftsygdom og rygning havde behov for undersøgelse ved lungesymptomer, hvad enten der var tale om opblussen af kendte symptomer (hoste) eller nye symptomer som f.eks. brystsmerter.

Nævnet kan oplyse, at også personer, som ikke følger gældende sundhedsfaglige anbefalinger vedrørende for eksempel alkohol og tobak i henhold til gældende retningslinjer, praksis og etik skal tilbydes undersøgelse og eventuel behandling ved akutte sundhedsfaglige problemstillinger/symptomer.

Det er således nævnets vurdering, at det ikke var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard, at adm. overlæge undlod at undersøge nærmere.

Nævnet finder på den baggrund, at adm. overlæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 14. december 2007 på Sygehus 2.