Klage over manglende undersøgelse for ansigtslæsion efter fald

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge for hans behandling af den 8. juni 2008 på skadestuen, , jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0977202

Offentliggørelsesdato:

20. november 2010

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge <****> for hans behandling af <****> den 8. juni 2008 på skadestuen, <****>, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


Den 8. juni 2008 blev undersøgt af læge på skadestuen, , da hun havde slået højre hånd samt havde haft næsen i jorden i forbindelse med et fald.

Røntgenundersøgelse af hånden viste ikke tegn på brud, og blev sendt hjem efter behandling med støttebind og råd om brug af smertestillende håndkøbsmedicin.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling af lægen på skadestuen, , den 7. juni 2008.

har hertil blandt andet anført, at hun blev sendt hjem fra skadestuen uden undersøgelse af næsen for brud eller hjernerystelse. Det viste sig efterfølgende, at hendes næse var brækket, og at hun havde haft hjernerystelse, som medførte, at hun, ved klagens indgivelse, er uarbejdsdygtig og har stærk hovedpine.

Nævnets afgørelse af klagen


Læge har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 8. juni 2008.

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at henvendte sig på skadestuen efter at være faldet samme dag, hvor hun havde taget fra med højre hånd samt havde haft næsen i jorden.

Læge undersøgte s højre hånd, og ordinerede røntgenundersøgelse, som ifølge journalen ikke viste tegn på knoglebrud eller ledskred.

blev herefter behandlet med støttebind, og læge anbefalede ifølge journalen, at hun benyttede smertestillende håndkøbsmedicin.

Nævnet kan oplyse, at såfremt der er mistanke om et brud på næsen, bør patienten henvises til en øre-næse-hals specialist inden for maksimalt 1 uge for at få afgjort, om der foreligger et behandlingskrævende brud på næsen. Der foretages aldrig en behandling af et brud på næsen samme dag, idet den ledsagende hævelse skal have fortaget sig.

Nævnet kan videre oplyse, at der i de tilfælde, hvor der foreligger oplysninger om en skade på næsen (og ansigtet) herunder synlige tegn til næseblødning, bør foretages en udvendig og indvendig undersøgelse af næsen for at få afgjort, om der foreligger en mistanke om et brud på næsen. Den indvendige undersøgelse skal klarlægge, om der foreligger en blodsamling i næseskillevæggen, en tilstand som kræver akut behandling.

Endelig kan nævnet oplyse, at der i de tilfælde, hvor der foreligger oplysninger om en skade mod hovedet, bør udspørges og anføres på skadesedlen, om der er symptomer i form af bevidstløshed, hukommelsestab, hovedpine, svimmelhed og kvalme. En undersøgelse af puls og blodtryk hører almindeligvis med til denne undersøgelse.

Ifølge klagen blev ikke undersøgt for eventuel hjernerystelse eller brud på næsen, men hun fik oplyst, at hun skulle vaske næsen, når hun kom hjem.

Journalen indeholder ikke oplysninger om, hvorvidt fik foretaget undersøgelse af næsen eller ansigtsknoglerne, og der foreligger ikke oplysninger om eventuelt kortvarig bevidstløshed, hovedpine eller kvalme, ligesom der ikke er anført nogen observationsværdier af puls eller blodtryk.

På baggrund af sagens foreliggende oplysninger burde læge efter nævnets vurdering have undersøgt s næse for eventuelt brud.

Det er videre nævnets vurdering, at læge burde have foretaget undersøgelse af puls og blodtryk samt udspurgt om eventuelle symptomer for skade mod hovedet.

Samlet finder nævnet herefter, at læge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 8. juni 2008.

Ifølge partshøringsbrev af foregik behandlingen den 7. juni 2008.

Ved afgørelse af sagen har nævnet ikke fundet grundlag for at tilsidesætte oplysningerne i journalen.