Klage over manglende operation for discusprolaps

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hendes behandling af i perioden fra den 20. september til den 27. november 2007 på , jf. anordning for Grønland om ikraftsættelse af lægelovens § 6, stk. 1.

Sagsnummer:

0977214

Offentliggørelsesdato:

20. november 2010

Speciale:

Intern medicin

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hendes behandling af <****> i perioden fra den 20. september til den 27. november 2007 på <****>, jf. anordning for Grønland om ikraftsættelse af lægelovens § 6, stk. 1.

Hændelsesforløb


Den 20. september 2007 blev på grund af rygsmerter undersøgt på medicinsk afdeling, , af overlæge . Smerterne var forsøgt behandlet med fysioterapi.

Røntgenbillede fra den 25. september 2007 viste normale forhold i hofteleddet. En CT-scanning fra den 3. oktober 2007 viste, at havde en discusprolaps mellem 4. og 5. lænderyghvirvel.

På denne baggrund blev henvist til en vurdering på ortopædkirurgisk afdeling, der oplyste, at afdelingen ikke tog sig af rygundersøgelser.

Overlæge vurderede, at der ikke var behov for undersøgelse i Danmark og henviste til, at s symptomer var relativt beskedne, idet hun havde oplyst, at de ikke hæmmede hendes daglige gøremål.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At overlæge på medicinsk afdeling, , ikke har taget s symptomer alvorligt og ikke har undersøgt og behandlet hende tilstrækkeligt i forbindelse med gener og smerter i ryggen.

Det er herved anført, at overlæge afsluttede behandlingen i medicinsk afdeling og oplyste, at ville blive indkaldt fra kirurgisk afdeling. Det viste sig, at henvisningen ikke var blevet modtaget i kirurgisk afdeling, og fik senere et brev, hvori det fremgik, at ikke vurderede, at hun havde smerter og ikke var hindret i sin dagligdag, selvom havde smerter i et omfang, der medførte, at hun havde måttet opgive sit arbejde. Ultimo 2007 blev det konstateret, at hun havde en diskusprolaps.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har ikke overtrådt anordning for Grønland om ikraftsættelse af lægelovens § 6, stk. 1 ved sin behandling af i perioden fra den 20. september til den 27. november 2007.

Begrundelse


Det fremgår af journalen fra den 20. september 2007, at var henvist fra lægeklinikken på grund af rygsmerter. oplyste, at hun i godt et år havde haft smerter i højre hofte med udstråling til ydersiden af højre lår og med snurren i højre fod. Hun havde gået til fysioterapi med en vis effekt. Hun havde endvidere haft arbejde på et alderdomshjem, men havde måttet opgive dette på grund af smerterne.

Det fremgår videre af journalen, at overlæge ved undersøgelsen af fandt fri bevægelighed i alle led med god bevægekraft. Undersøgelse af rygsøjlen var normal, og der var normal benløftningsundersøgelse (Laseques prøve). Overlæge bestilte herefter en røntgenundersøgelse af s højre hofte samt CT-scanning af lænderygsøjlen.

Det fremgår af journalen, at røntgenundersøgelsen af den højre hofte viste normale forhold. CT-scanningen viste en discusprolaps mellem 4. og 5. lændehvirvel. Det fremgår videre, at overlæge henviste til ortopædkirurgisk afdeling, som meldte tilbage, at de ikke tog sig af patienter med discusprolaps.

Det fremgår af journalen fra den 26. november 2007, at overlæge fandt, at der ikke var grundlag for operation, da symptomerne var relativt beskedne.

Det fremgår af overlæge s udtalelse af den 20. januar 2009, at da de symptomer, som havde oplyst hende om, var relativt beskedne, således at forstå at de ikke hæmmede hendes daglige gøremål, blev hun ikke henvist til undersøgelse i Danmark.

Ved brev af 27. november 2007 blev orienteret om, at hun var afsluttet fra ambulatoriet og med besked om at henvende sig på lægeklinikken ved forværring.

Nævnet kan oplyse, at behandlingen af en discusprolaps vil være konservativ i form af aflastning og smertestillende behandling. Det er kun et mindretal af patienterne, der vil have behov for at blive opereret.

Det er nævnets vurdering, at en operation er indiceret ved behandlingsresistente smerter og tegn på lammelser af foden, hvad der ikke var tale om i s tilfælde. Det er derfor nævnets vurdering, at overlæge på relevant vis valgte at afslutte behandlingen med besked om, at kunne henvende sig på lægeklinikken ved forværring.

Nævnet finder på dette grundlag, at overlæge ikke har handlet under normen for almindelig faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 20. september til den 27. november 2007.