Klage over information og for sent iværksat behandling af datter

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 10. marts 2005 på skadestuen, , jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0977603

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2010

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)


Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 10. marts 2005 på skadestuen, <****>, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


, der var 6 år, faldt den 9. marts 2005 ned fra et træ og slog blandt andet hovedet med bevidstløshed til følge. Hun blev akut indlagt på traumecenter ved skadestuen i , hvor der blev foretaget en række undersøgelser, herunder en ultralydsscanning af bughulen. Radiologerne beskrev, at der var minimal væske omkring milten og lidt væske lige under leveren. De beskrev videre, at hun, hvilket var et tilfældigt fund, havde udvidet nyrebækken på højre side. Der var normal venstre nyre.

Den undersøgende læge ordinerede videre en CT-traumescanning. Scanningen viste et mindre, ukompliceret kraniebrud og brud på venstre underarm.

Ifølge scanningsbeskrivelsen var der udvidet nyrebækken på højre side.

På grund af mistanke om en læsion af milten blev indlagt på mave-tarmkirurgisk afdeling. Her blev det i journalen tilføjet, at hun (tilfældigt fund) havde hydronefrose i højre side.

Den 10. marts 2005 blev der foretaget en ny scanning af hjernen.

Den 10. marts 2005 noterede overlæge i journalen, at CT-kontrollen af hjernen ikke havde vist noget abnormt. Ved undersøgelse af maven var der intet abnormt.

Den 11. marts 2005 var velbefindende, og efter vurdering af blodprocent og vandladningsforhold blev hun udskrevet af overlæge til fortsat observation i hjemmet.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At ikke modtog en korrekt behandling af lægerne på skadestuen, , den 9. marts 2005.

Det er hertil blandt andet anført, at man allerede i forbindelse med CT-scanninger i marts 2005 kunne se, at led af hydronefrose, men at hun først i juli 2007 blev behandlet herfor.

2. At s mor ikke modtog korrekt information af lægerne om CT-scanningsfundet i marts 2005.

Det er hertil blandt andet anført, at CT-scanningen viste, at led af hydronefrose, men at moderen ikke blev informeret herom.


Nævnets afgørelse af klagepunkt 1 og 2


Overlæge har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 11. marts 2005 på organkirurgisk afdeling, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 9. marts 2005, at blev indlagt akut på skadestuen, , idet hun var faldet ned fra et træ. Af journalen fremgår, at der blandt andet blev foretaget ultralydsscanning og CT-scanning af bughulen. Af beskrivelserne fremgår, at der som et tilfældigt fund blev fundet udvidet nyrebækken på højre side. Der var normal venstre nyre.

Af journalen fra mavetarmkirgisk afdeling den 9. marts 2005 fremgår, at CT-scanning af bughulen viste, at havde hydronefrose (tilfældigt fund) i højre side.

Af journalen den 11. marts 2005 fremgår, at overlæge noterede, at var velbefindende, og efter vurdering af blodprocent og vandladningsforhold blev hun udskrevet af overlæge til fortsat observation i hjemmet.

Nævnet kan oplyse, at det i forbindelse med undersøgelser af en sygdom ofte forekommer, at der gøres tilfældige fund af andre ikke symptomgivende sygdomme eller tilstande. Det er efter nævnets opfattelse normal faglig standard at henvise til relevant lægefagligt speciale, hvis et sådant fund gøres.

Overlæge har i udtalelse til sagen anført, at der ikke blev taget aktion på det tilfældige fund af den højresidige hydronefrose, hvorfor ikke blev henvist til urologisk vurdering, hvilket ellers er afdelingens praksis ved sådanne diagnostiske fund.

Det er nævnets opfattelse, at overlæge senest i forbindelse med udskrivningen af den 11. marts 2005 burde have henvist til urologisk eller pædiatrisk vurdering af hydronefrose og samtidig have informeret hendes mor om scanningsresultatet og henvisningen.

Nævnet har herved lagt vægt på, at det fremgik af såvel ultralydsscanningen og CT-scanningen den 9. marts 2005, at havde fået konstateret hydronefrose, ligesom det var indføjet i journalkontinuationerne den 9. marts 2005.

Nævnet har videre lagt vægt på, at det er normal faglig standard for en kirurg at informere forældrene, når der på et barn gøres et tilfældigt fund af hydronefrose. Informationen bør indeholde oplysning om henvisning til relevant faglig specialist.

På denne baggrund finder nævnet, at overlæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 11. marts 2005 på mave-tarmkirurgisk afdeling, .