Klage over at læge overså kæbebrud på 8-årig pige

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge for hans behandling af den 22. april 2009 på skadestuen, , jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0977807

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2010

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere afdelingslæge <****> for hans behandling af <****> den 22. april 2009 på skadestuen, <****>, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


Den 22. april 2009 henvendte den 8-årige sig på skadestuen, , idet hun var væltet på sin cykel. Hun fik syet et sår på hagen og blev henvist til at rette henvendelse til sin tandlæge dagen efter med henblik på en vurdering af tænderne.

To dage efter blev på ny undersøgt på skadestuen, idet hun havde vedvarende smerter i underkæben og ikke kunne åbne munden. En røntgenundersøgelse viste, at der var brud på begge sider af underkæben, og blev herefter opereret.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling på skadestuen, , den 22. april 2009.

Det er hertil blandt andet anført, at den behandlende læge forsømte at foretage en røntgenundersøgelse og overså to brud på kæben, selvom s tænder sad forskudt i forhold til den sædvanlige tandstilling, kæben hang, og hun ikke kunne tygge sammen.

Nævnets afgørelse af klagen


Afdelingslæge har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 22. april 2009 på skadestuen, .

Begrundelse


Den 22. april 2009 blev ifølge journalen undersøgt på skadestuen, , idet hun var styrtet på sin cykel og havde slået hagen og læben. Hun syntes, at hun fornemmede en løshed af tænderne. Afdelingslæge fandt ved sin undersøgelse, at der var et sår på hagen samt en mindre læbelæsion. Såret blev syet sammen, og blev opfordret til at opsøge sin tandlæge dagen efter med henblik på en vurdering af tænderne. Der blev endvidere rådgivet om at være opmærksom på symptomer på hjernerystelse (commotio) og infektion i såret.

Afdelingslæge har i sin udtalelse til sagen oplyst, at han ved undersøgelsen ikke fandt tegn på skader på tænderne, og at han ikke fandt mistanke om kæbebrud.

Det er Patientklagenævnets opfattelse, at man ved skader mod hagen altid bør mistænke et brud på kæben. Der bør derfor foretages en undersøgelse af, hvorvidt der er knogleømhed, samt af om tænderne sidder, hvor de plejer. Der bør endvidere undersøges for smerter eller løshed ved sammenbid. Hvis der ved en sådan undersøgelse opstår mistanke om brud på kæben, bør der altid foretages en røntgenundersøgelse.

Patientklagenævnet har, på baggrund af journalnotatet samt afdelingslæge s udtalelse til sagen, lagt til grund, at der ikke blev foretaget nogen undersøgelse af kæben.

Nævnet finder herefter, at afdelingslæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 22. april 2009 på skadestuen, .