Klage over ikke at tage 4 mdr. gammel pige med ambulance eller tage kontakt til læge

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere ambulancebehandler for hans behandling af den 26. april 2007.

Sagsnummer:

0978006

Offentliggørelsesdato:

23. april 2010

Faggruppe:

Ambulancebehandlere

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere ambulancebehandler <****> for hans behandling af <****> den 26. april 2007.

Hændelsesforløb


Den 26. april 2007 blev 4 måneder gamle dårlig. Hun havde været sløj fra morgenstunden og blev i løbet af dagen tiltagende dårlig og var til sidst helt utrøstelig. Hun ville hverken ammes eller tage imod en flaske. Hun virkede opkogt og trak benene op mod maven, som om hun havde smerter. Hun havde 39.5 i feber, og hendes mor kontaktede derfor vagtlægen, som straks rekvirerede en ambulance.

Kort tid efter ankom en ambulance med to reddere til lejligheden, hvoraf den ene var ambulancebehandler . Ambulancebehandler undersøgte , og han vurderede på den baggrund, at der var tale om symptomer på kolik, hvorfor han afviste at tage hende med til hospitalet.

s mor tog herefter en taxa til hospitalet med . lå efterfølgende til observation i skadestuen et par timer. Hun havde stadig høj feber og blev sat i behandling med antibiotika på mistanke om en urinvejsinfektion. Hun blev senere indlagt på børneafdelingen og efterfølgende overført til børneintensiv. Der tilkom kramper, og blev sat i behandling for meningitis. Hun har i dag tilsyneladende ingen mén efter sin sygdom.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling af ambulancebehandleren den 26. april 2007.

Det er hertil blandt andet anført, at s mor kontaktede vagtlægen, idet havde mavesmerter og høj feber, og at vagtlægen tilkaldte en ambulance. Det er videre anført, at ambulancebehandleren nægtede at køre hende til hospitalet, og at der hverken blev målt temperatur, puls eller blodtryk.

Nævnets afgørelse af klagen


Ambulancebehandler har ikke handlet fagligt korrekt ved sin behandling af den 26. april 2007.

Begrundelse


Ifølge s mor blev datteren aldrig undersøgt af ambulancebehandler .

Det fremgår af ambulancejournalen den 26. april 2007, at ambulancebehandler ved ankomsten til adressen undersøgte . Han fandt i den forbindelse både respirationen og cirkulationen upåvirket. Ligeledes vurderede han, at havde pæne farver, hendes mave (abdomen) var blød, og hun var afebril (feberfri).

Det fremgår videre af ambulancejournalen, at iltmætningen (saturationen) var 100 %, og at stoppede med at græde, da hun blev taget op.

Nævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte det i ambulancejournalen anførte og har således ved afgørelsen af sagen lagt journalens oplysninger til grund.

Det er på den baggrund nævnets vurdering, at ambulancebehandler foretog en relevant undersøgelse og observation af .

Det er endvidere nævnets vurdering, at ambulancebehandler ikke ud fra resultatet af de foretagne undersøgelser og observationer burde have haft mistanke om alvorligere sygdom hos .

Af sagens materiale fremgår det imidlertid, at ambulancebehandler efter endt undersøgelse af vurderede, at der ikke var behov for en ambulancetransport.

Nævnet finder i den forbindelse anledning til at bemærke, at den tilkaldte ambulance blev rekvireret af lægevagten, som ved telefonisk kontakte med s mor havde vurderet, at der var behov for en ambulance.

Det er således nævnets vurdering, at ambulancebehandler burde have sat i forbindelse med en læge – enten ved at udføre en transport til hospitalet, eller ved at tage telefonisk kontakt til en læge, for at få dennes vurdering af s tilstand.

På den baggrund finder nævnet, at ambulancebehandler ikke handlede fagligt korrekt ved sin behandling af den 26. april 2007.