Klage over ikke at have undersøgt proteser hos tidligere brystcancer patient tilstrækkeligt

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge for hendes behandling af den 21. september 2007 på plastikkirurgisk afdeling, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0978030

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2010

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hendes behandling af <****> den 21. september 2007 på plastikkirurgisk afdeling, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


fik for cirka tyve år siden fjernet højre bryst på grund af kræft. I 1999 fik hun rekonstrueret brystet ved indsættelse af implantat.

Den 21. september 2007 mødte til forundersøgelse hos speciallæge , idet hun de sidste to år havde været generet af rotation, hudtryk samt smerter.

blev indlagt den 23. juni 2008, hvor der blev fundet en 2,5 x 2,5 cm stor svulst i højre bryst med sår på overfladen (ulceration). Der blev udført vævsprøver, og mikroskopisk undersøgelse af vævsprøven viste den 2. juli 2008, at der var tale om kræft.


Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At ikke modtog en korrekt behandling på Sygehus 1 den 21. september 2007.

Det er herved anført, at der ikke blev taget biopsi af hudinflammationen og knuden, hvilket har betydet, at i yderligere 9 måneder har gået med cancerknuden, som er vokset. Det har endvidere haft betydning for, at hun ikke kan få efterfølgende rekonstruktion af brystet, og at den tidligere rekonstruerede brystvorte efter operationen ikke vil sidde et naturligt sted.

2. At den videre undersøgelse af blev udsat.

har hertil anført, at hun var tidligere cancerpatient.

Nævnets afgørelse af 1. og 2. klagepunkt


Speciallæge A har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 21. september 2007.


Begrundelse


Det fremgår af journalen den 21. september 2007, at mødte til forundersøgelse hos speciallæge med henblik på vurdering af udskiftningsbehovet af den højresidige protese, idet de sidste to år havde været generet af rotation, hudtryk samt smerter fra implantatets ekspanderstuds, da denne trykkede på huden, og engang imellem gjorde ondt, specielt når hun lå på den. Ved undersøgelsen vurderede speciallæge <*****>, at huden over højre bryst var hel og uden forandringer (reaktionsløs), dog kunne ekspanderstudsen fra implantatet føles, hvilket kunne stamme fra en Becker protese. Det blev aftalt, at implantatet skulle udskiftes. Der blev ikke aftalt yderligere kontrol før indlæggelsen til udskiftning af implantatet den 23. juni 2008.

Nævnet kan i den forbindelse oplyse, at , ifølge det foreliggende, fik indlagt en ekspander den 6. november 1990, som blev fjernet den 10. juli 1991, og erstattet med en rund silikoneprotese (ikke en Becker protese, der er en blivende ekspanderprotese). Ekspanderstudsen blev i forbindelse med operationen i 1991 fjernet gennem et særskilt snit på siden af kroppen, i yderkanten af arret opstået efter brystfjernelsen.

Det er nævnets vurdering, at speciallæge burde have vurderet, at smerterne ikke stammede fra ekspanderprotesen, da denne var fjernet på tidspunktet for undersøgelsen den 21. september 2007 og erstattet med en rund silikoneprotese. Dette, sammenholdt s tidligere sygdom (brystkræft), burde have medvirket til, at der blev bestilt supplerende undersøgelser.

Det er videre nævnets vurdering, at det er i overensstemmelse med sædvanlige retningslinier, også i forbindelse med udskiftning af proteser, hvor der er opstået komplikationer ved protesen hos tidligere cancerpatienter, at udskiftningen af en protese foretages over den almindelige venteliste.

Nævnet finder herefter, at speciallæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 21. september 2007, idet hun burde have bestilt supplerende undersøgelser.