Klage over tvangsindlæggelse og beslutning om tvangsmedicinering

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 10. september 2008 vedrørende beslutning om tvangsmedicinering af den 26. august 2008 på psykiatrisk afdeling .

Sagsnummer:

0978205

Offentliggørelsesdato:

15. december 2009

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen <****> den 10. september 2008 vedrørende beslutning om tvangsmedicinering af <****> den 26. august 2008 på psykiatrisk afdeling <****>.

Hændelsesforløb


er den nu 57-årig mand, der siden 2006 har været indlagt flere gange i psykiatrisk regi under diagnosen paranoid psykose.

Senest blev udskrevet i juni 2007 efter en 10 dage lang indlæggelse, hvor han blev behandlet med Nozinan med nogen effekt på tilstanden. Efter udskrivelsen blev han imidlertid ikke behandlet med antipsykotisk medicin.

Aktuelt blev tvangsindlagt den 19. august 2008 på behandlingsindikation. Han fremstod ved indlæggelsen paranoid psykotisk med somatiske vrangforestillinger, idet han blandt andet mente, han havde blodsugende mider i kroppen. Den 20. august 2008 blev der ordineret behandling med tablet Abilify 10 mg dagligt, hvilket han afviste.

Fra indlæggelsesdagen blev løbende motiveret for behandling med tablet Abilify 10 mg dagligt, og den 26. august 2008 blev han af lægen orienteret om, at man dagligt ville forsøge at motivere ham for behandling med tablet Abilify 10 mg dagligt, og at lægerne efter en uge ville tage stilling til, om der var behov for tvangsmedicinering, såfremt han fortsat ikke ønskede at tage medicinen.

Klagen


Den 26. august 2008 klagede til det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen over tvangsindlæggelsen og over, at han var blevet oplyst om, at såfremt han ikke på et frivilligt grundlag medvirkede til en medicinsk behandling, ville en sådan behandling blive iværksat som en tvangsbehandling.

Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse


Det Psykiatriske Patientklagenævn godkendte ved afgørelse af 10. september 2008 en beslutning om tvangsmedicinering af med tablet Abilify 10 mg men godkendte ikke stigende dosis op til 30-40 mg dagligt.

Afgørelse af anken


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer afgørelsen af 10. september 2008 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen om tvangsmedicinering af på psykiatrisk afdeling.

Begrundelse


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn kan oplyse, at det fremgår af bekendtgørelse nr. 1499 af 14. december 2006 vedrørende tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller mv. på psykiatriske afdelinger § 46, at tilførsler i tvangsprotokoller er journalpligtige, og at der ved udfærdigelse af tvangsprotokoller i journalen skal henvises til, at der er indført notat i tvangsprotokollen.

Det fremgår ikke af journalen den 26. august 2008, at der er truffet en beslutning om tvangsbehandling, og der foreligger ikke en tvangsprotokol vedrørende tvangsbehandling fra den 26. august 2008 og indtil den 10. september 2008, hvor Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen traf afgørelse.

Det fremgår af samtale med overlæge den 12. maj 2009, at der ikke blev truffet en beslutning om tvangsbehandling den 26. august 2008.

Det er på baggrund af ovenstående Sundhedsvæsenets Patientklagenævns opfattelse, at den orientering fik af en læge den 26. august 2008 ikke udgjorde en beslutning om tvangsbehandling.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen .