Klage over tvangsmæssig indgivelse af beroligende medicin

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 4. juni 2009 om indgivelse af beroligende medicin med tvang af tre gange den 25. maj 2009 på psykiatrisk afdeling, .

Sagsnummer:

0978307

Offentliggørelsesdato:

22. december 2009

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen <****> den 4. juni 2009 om indgivelse af beroligende medicin med tvang af <****> tre gange den 25. maj 2009 på psykiatrisk afdeling, <****>.

Hændelsesforløb


er en nu 35-årig kvinde, der gennem flere år har været kendt i psykiatrisk regi under diagnosen paranoid skizofreni. Hun har på denne baggrund været indlagt flere gange, senest i perioden fra den 3. til den 14. april 2009. Efter udskrivelsen blev hun fulgt i distriktspsykiatrien.

Aktuelt blev indlagt frivilligt den 24. maj 2009, idet hun var flygtet fra sit hjem, fordi hun var bange for, at hendes samlever ville slå hende ihjel. Ved indlæggelsen var hun i behandling med Abilify.

I løbet af dagen den 24. maj 2009 blev tilstand meget svingende fra at være rolig til at være meget urolig og omkringfarende, og hun delte personalet op i kategorier med gode og onde øjne, ligesom hun talte med sig selv. Hun blev tiltagende psykotisk og talte om en solgud, der lokkede og manipulerede personalet og medpatienter.

Den 25. maj 2009 var krænkende overfor medpatienter og tiltagende opkørt. Hun fik på denne baggrund beroligende medicin ved tvang tre gange.

Klagen


klagede over beslutningen om indgivelse af beroligende medicin ved tvang til Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen .

Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse


Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen godkendte ved afgørelse af 4. juni 2009 beslutningen om indgivelse af beroligende medicin af .

Afgørelse af anken


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder afgørelsen af 4. juni 2009 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen om indgivelse af beroligende medicin med tvang til på psykiatrisk afdeling, .

Begrundelse vedrørende indgivelse af beroligende medicin den 25. maj 2009 kl. 12.15


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder, at betingelserne for at indgive beroligende medicin med tvang den 25. maj 2009 kl. 12.15 var opfyldt, idet det var nødvendigt at bringe til ro med henblik på bedring af hendes tilstand. Nævnet har lagt vægt på, at ifølge journalen var voldsomt opkørt, højtråbende, udskældende, svært forpint og havde trukket bukserne ned overfor en mandlig medpatient.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder endvidere, at indgivelse af beroligende medicin med tvang opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Nævnet har lagt vægt på, at man forinden havde forsøgt at begrænse og korrigere aktiviteter, havde flyttet hende til et skærmet afsnit samt havde forsøgt at tale hende til ro og tilbyde hende beroligende medicin til frivillig indtagelse.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 4. juni 2009.

Begrundelse vedrørende indgivelse af beroligende medicin den 25. maj 2009 kl. 20.00


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder, at betingelserne for at indgive beroligende medicin med tvang den 25. maj 2009 kl. 20.00 var opfyldt, idet det var nødvendigt at bringe til ro med henblik på bedring af hendes tilstand. Nævnet har lagt vægt på, at ifølge journalen var voldsomt opkørt, løb omkring på stuen, kastede sig på sengen og slog mod væggen. Hun var desuden højtråbende og meget forpint og havde blottet sine bryster overfor lægen.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder endvidere, at indgivelse af beroligende medicin med tvang opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Nævnet har lagt vægt på, at man forinden havde forsøgt at begrænse og korrigere aktiviteter samt havde forsøgt at tale hende til ro og tilbyde hende beroligende medicin til frivillig indtagelse.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 4. juni 2009.

Begrundelse vedrørende indgivelse af beroligende medicin senere den 25. maj 2009


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder, at der ved den tredje indgivelse af beroligende medicin den 25. maj 2009 var tale om tvangsmæssig indgivelse af beroligende medicin.

Nævnet har herved lagt vægt på, at tidligere på dagen havde fået indgivet beroligende medicin med tvang i forbindelse med lignende situationer, hvor medicinen blev givet i form af tabletter, idet hun indvilligede til denne dispenseringsform. Nævnet har videre lagt vægt på, at hun, forinden den tredje indgivelse af beroligende medicin, med magt var blevet ført på stuen og fastholdt, hvorefter hun fik medicin, mens flere personalemedlemmer var til stede på stuen.

Det er Sundhedsvæsenets Patientklagenævns opfattelse, at disse forhold taler for, at der var tale om tvangsmæssig indgivelse af beroligende medicin, selvom ved selve medicineringen selv rakte ud efter medicinen.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn kan oplyse, at det fremgår af bekendtgørelse nr. 1499 af 14. december 2006 vedrørende tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller mv. på psykiatriske afdelinger § 35, at der i tvangsprotokollen skal tilføres enhver form for anvendelse af tvang.

Nævnet skal hertil bemærke, at indgivelse af beroligende medicin til den tredje gang den 25. maj 2009 burde have været tilført tvangsprotokollen.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder, at betingelserne for at indgive beroligende medicin med tvang senere den 25. maj 2009 var opfyldt, idet det var nødvendigt at bringe til ro med henblik på bedring af hendes tilstand. Nævnet har lagt vægt på, at ifølge journalen var voldsomt opkørt, højtråbende, havde kastet med ting samt havde slået ud efter personalet.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder endvidere, at indgivelse af beroligende medicin med tvang opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Nævnet har lagt vægt på, at man forinden havde forsøgt at begrænse og korrigere s aktiviteter, havde ført hende ind på stuen og fastholdt hende med kugledyne samt havde forsøgt at tale hende til ro og tilbyde hende beroligende medicin til frivillig indtagelse.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 4. juni 2009.