Klage over manglende indsendelse af væv til histologisk undersøgelse

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge for hans behandling af den 25. august 2008 i sin klinik, jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0978621

Offentliggørelsesdato:

23. april 2010

Speciale:

Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans behandling af <****> den 25. august 2008 i sin klinik, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


blev henvist til speciallæge på grund af en fedtknude (knythåndstort lipom) lige over højre hoftebenskam. Der blev herefter aftalt operation.

Operationen blev udført den 25. august 2008 af speciallæge , som fandt relativt nemt tilgængeligt væv bestående af fedtknude (lipomvæv) udelukkende lokaliseret til underhuden. Speciallægen beskrev præparatet som en ensartet fedtknude uden tegn til at være ondartet, og han fandt ikke indikation for histologisk undersøgelse (fiksering af præparat og udskæring i tynde skiver efterfulgt af vurdering under mikroskop).

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling hos speciallæge den 25. august 2008.

har anført, at lægen kun fjernede noget af fedtknuden, da det ville ødelægge for meget, hvis han skulle nedenunder musklerne og kigge. har videre anført, at lægen ikke ville henvise ham til scanning, og at han ikke ville sende det udtagne væv til undersøgelse. Endelig har anført, at knuden efterfølgende voksede, og at han i februar 2009 fik oplyst, at den var ondartet.

Nævnets afgørelse af klagen


Speciallæge har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 25. august 2008.

Begrundelse


Ifølge journalen fandt speciallæge ved forundersøgelse af den 3. juli 2008 en tumor på knythåndsstørrelse i højre flanke. Speciallægen vurderede, at der var tale om en dybtliggende fedtknude (lipom). Den objektive beskrivelse angav, at tumor klart var mere end 5 cm i diameter.

Nævnet kan oplyse, at patienter med kliniske lipomer med en diameter på over 5 cm i henhold til almindeligt anvendte retningslinjer for udredning af lipomer i Danmark præoperativt bør udredes for at afsløre eventuelle forhold, der kunne give mistanke om noget ondartet (malignitetssuspicio), da dette bør medføre henvisning til specialafdeling.

Nævnet kan videre oplyse, at man sædvanligvis vil anvende ultralydsundersøgelse eller MR-skanning.

Det er således nævnets vurdering, at med en tumor af den beskrevne størrelse præoperativt burde have fået foretaget billeddiagnostisk udredning af tumor.

Det er herefter nævnets vurdering, at speciallæge ikke på relevant vis har foretaget udredning af s tumor.

Ifølge journalen blev der den 25. august 2008 foretaget fjernelse af svulsten. Af operationsbeskrivelsen fremgår, at speciallæge vurderede, at der var tale om et lipom, og at det blev fjernet radikalt, idet der ikke blev fundet tegn til dybereliggende lipomrester. Defekten blev lukket lagvis (hvert vævslag lukkes separat).

Det er nævnets vurdering, at speciallæge ved operationen anvendte almindeligt anerkendte principper for kirurgisk fjernelse af et lipom, ligesom speciallægen relevant vurderede, at alt patologisk væv var fjernet.

Det er videre på den baggrund nævnets vurdering, at selve det kirurgiske indgreb blev foretaget ved anvendelse af relevante teknikker.

Ved operationen fandt speciallæge ifølge journalen forhold, der ikke helt stemte overens med hans præoperative vurdering. Det fremgår af operationsbeskrivelsen, at tumor var noget irregulær (”meget multilokulær og stedvis kapselløs”).

Nævnet kan oplyse, at det er sædvanligt, at sende fjernet tumorvæv til mikroskopisk (histologisk) undersøgelse, med mindre diagnosen er sikker.

Det er således nævnets vurdering, at man ved ukendt histologisk diagnose skal kunne udelukke malignitet med absolut sikkerhed, før man undlader histologisk undersøgelse.

Det er herefter nævnets vurdering, at speciallæge burde have fået foretaget en histologisk undersøgelse af væv, der ikke med sikkerhed var godartet, idet de peroperative fund ikke var helt i overensstemmelse med den præoperative vurdering, ligesom tumor var af en størrelse, hvor en sikker diagnose burde være eftersøgt.

Samlet finder nævnet således, at speciallæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af .