Klage over operation for rituel omskæring

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 27. april 2008 i sin klinik, jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

09F001

Offentliggørelsesdato:

17. november 2009

Speciale:

Urinvejskirurgi (urologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 27. april 2008 i sin klinik, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


Den 27. april 2008 blev opereret af overlæge for en rituel omskæring af forhuden. Overlæge konstaterede let anomali, idet penisskaftet var drejet nogle få grader mod venstre, men han fandt ikke kontraindikation for indgrebet. Operationen blev udført i lokalbedøvelse, og der var ingen komplikationer i forbindelse med indgrebet.

Der er ikke efterfølgende foretaget kontrol af , selvom overlæge havde tilbudt en gratis kontrolundersøgelse.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling den 27. april 2008 af læge i hans klinik i .

Det er hertil anført, at blev omskåret, men at dette ikke skete fagligt korrekt, idet stadig havde smerter efter omskæringen, og idet hans penis var blevet skæv.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har ikke overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 27. april 2008 i sin klinik.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 27. april 2008, at forældrene kom med til overlæge med henblik på rituel omskæring. Forældrene var tilsyneladende uenige om indgrebets udførelse. Forældrene blev informeret om indgrebet og om risici og komplikationer herunder oplyste overlæge om infektion, blødning, blodsamlinger (hæmatom-dannelse), mulighed for øget ardannelse, hævelse af penishovedet eller overfladiske irritationer af penishovedet, og forældrene accepterede herefter indgrebet. Ved undersøgelsen konstaterede overlæge , at penisskaftet havde en få graders rotation mod venstre, hvilket han viste forældrene. Overlæge informerede forældrene om, at dette var medfødt, og at han i forbindelse med indgrebet ikke ville foretage sig noget i forhold til penisskaftet, hvorfor de ikke skulle regne med, at dette rettede sig efter operationen. Derefter blev penishovedet (glans) og furene i huden (sulcus) renset med klorhexidin. Forhuden (preputium) blev holdt med to klemmer (peaner), og der blev skåret parallelt til den afrundede kant bagtil på penishovedet (corona). Herefter blev der syet og lagt en løs forbinding.

Det fremgår videre af journalen den 27. april 2008, at forældrene skriftlig og mundtligt blev informeret om den postoperative pleje i form af, at såret skulle holdes rent, at forbindingen skulle fjernes senest den følgende dag, og at de snarest skulle kontakte klinikken ved komplikationer.

Klager har anført, at overlæge informerede om, at forbindingen ikke måtte løsnes før dagen efter operationen, og at overlægen ikke informerede om bivirkninger eller konsekvenser af operationen.

Nævnet finder dog ikke grundlag for at tilsidesætte oplysningerne i journalen.

Nævnet kan oplyse, at det ikke er afgørende for operationsresultatet, hvor mange timer forbindingen har siddet efter operationen.

Klager har videre anført, at de kontaktede overlæge tre gange straks efter operationen, fordi havde mange smerter, men at overlæge oplyste, at det var normalt.

Overlæge har i en udtalelse til sagen oplyst, at forældrene til aldrig har kontaktet klinikken med henblik på at få ham kontrolleret, selvom der var tilbudt gratis konsultation.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra klager og overlæge om, hvorvidt der var telefonisk kontakt efter operationen den 27. april 2008. Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden. Patientklagenævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da Patientklagenævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

I et sådant tilfælde gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at klager kontaktede overlæge efter operationen den 27. april 2008.

Nævnet kan oplyse, at en let venstresidig deviation (skævhed) af penis ikke udgør kontraindikation mod at udføre omskæring. Kun betydelig skævhed eller anden misdannelse vil eventuelt, men langt fra altid udgøre kontraindikation.

Nævnet har bemærket, at klagen er indgivet den 13. maj 2008, svarende til 16 dage efter operationen blev foretaget.

Nævnet kan videre oplyse, at det er forventeligt, at der 16 dage efter operationen fortsat er hævelse, smerte og/eller irritation omkring arret. Almindeligvis kan resultatet af en operation på forhuden af penis først vurderes efter et halvt år.

Det er nævnets vurdering, at overlæge på relevant vis informerede forældrene forud for indgrebet om risici. Overlæge foretog en relevant objektiv undersøgelse, og det var videre relevant, at han vurderede, at der ikke var kontraindikation for at udføre det operative indgreb.

Det er videre nævnets vurdering, at overlæge har anvendt en relevant operationsmetode, og at operationen blev udført på relevant vis.

Klager har endvidere anført, at forbindingen forhindrede i at komme af med urinen.

Det er nævnets vurdering, at det var usandsynligt, at forbindingen blev lagt, så den mekanisk forhindrede vandladning, men at det var sandsynligt, at smerterne reflektorisk medførte besvær med vandladning.

Nævnet finder herefter, at overlæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 27. april 2008 i sin klinik.