Klage over vagtlæge, der henviser til egen læge umiddelbart inden dennes åbningstid kl. 8.00.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge for hendes behandling af ved telefonkonsultation den 1. august 2008, jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

09F004

Offentliggørelsesdato:

20. september 2009

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hendes behandling af <****> ved telefonkonsultation den 1. august 2008, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


Den 1. august 2008 henvendte s mor sig telefonisk til vagtlæge , idet hendes søn var klamsvedende, og det virkede som om han havde smerter, som kom i jag. Læge anbefalede, at familien kontaktede egen læge.

s mor og hendes søn tog i stedet på skadestuen, Sygehus 1, hvorfra blev henvist til børneafdelingen, Sygehus 2, hvor han på kirurgisk afdeling fik konstateret invagination (en del at tyndtarmen havde forskubbet sig ind i tyktarmen og medført tarmslyng), og om eftermiddagen samme dag blev han opereret.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling af lægevagten den 1. august 2008.

Det er herved anført, at s mor ringede til lægevagten, idet hendes søn havde stærke smerter, men lægevagten afviste at tilse sønnen. Det er hertil anført, at det senere viste sig, at havde tarmslyng.

Nævnets afgørelse af klagen


Læge har ikke overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af
den 1. august 2008.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 1. august 2008 kl. 7.54, at s mor kontaktede læge telefonisk i lægevagten, idet hendes søn var klamsvedende, og det virkede som om han havde smerter, som kom i jag.

Det fremgår videre af journalen samt af læge s udtalelse til sagen, at idet der kun var 6 minutter til, at egen læge åbnede klokken 8, anbefalede hun, at de straks kørte til egen læge, idet dette ville være den hurtigste måde, hvorpå kunne få lægelig hjælp.

Nævnet kan oplyse, at lægevagten er tilgængelig uden for egen læges åbningstid kl. 16.08 på hverdage og kl. 8.08 på lørdage, søndage og helligdage. Lægevagten er således en vikarfunktion for egen læge, og danner sammen med egen læge en døgnbetjent tilgængelighed for henvendelser til almen lægepraksis.

Nævnet kan videre oplyse, at såfremt henvendelsen var modtaget på en lørdag, søndag eller helligdagsmorgen ville læge kunne visitere til en konsultation i , eller sende en læge på besøg. Han ville således være blevet undersøgt af det tiltrædende vagthold efter kl. 8. Idet s mor henvendte sig på en hverdagsmorgen, var den tiltrædende vagthavende s egen læge, og der var således ingen principiel forskel i tilgængeligheden, dog i dette tilfælde den praktiske forskel, at lægehjælp kunne ydes hurtigere, da det måtte formodes at egen læge bor i samme by som .

Det er nævnets vurdering, at foretog en relevant behandling af , idet hun vurderede, at han kunne ydes lægehjælp hurtigst ved henvendelse til egen læge.

Nævnet finder herefter, at læge ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 1. august 2008.