Klage over at tilsidesættelse af tavshedspligt ved at give fortrolige oplysninger i et venteværelse

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere at praktiserende læge har videregivet oplysninger til de øvrige patienter i venteværelset om den 17. april 2008 i sin klinik, jf. sundhedslovens § 40.

Sagsnummer:

1079130

Offentliggørelsesdato:

20. september 2010

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere at praktiserende læge <****> har videregivet oplysninger til de øvrige patienter i venteværelset om <****> den 17. april 2008 i sin klinik, jf. sundhedslovens § 40.

Hændelsesforløb


Den 17. april 2008 var til undersøgelse i . Han hilste på praktiserende læge , og mens han sad i venteværelset, spurgte lægen højt ude på gangen, så alle i venteværelset angiveligt kunne høre det, efter de papirer og instrumenter, der skulle bruges til undersøgelsen, og hvad der skulle undersøges for.

Efter undersøgelsen udfyldte lægen højlydt papirerne ude på gangen ved skranken, således at det angiveligt var hørligt for alle i venteværelset, hvad var blevet undersøgt for, og hvilke prøver der skulle tages.

klagede til sekretæren over disse forhold, og han fik en undskyldning fra lægen gennem sekretæren. På vej hen til undersøgelserne uddybede sekretæren højlydt, hvad skulle undersøges for.

Til sidst fik ved skranken at vide, hvad han skulle behandles for, angiveligt hørligt for de mennesker, der stod bag ham i kø.

Det fremgår af sagens oplysninger, at klinikken i perioden fra den 15. januar 2008 til den 1. august 2008 var besat med skiftende lægevikarer.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• at en lægevikar og en sekretær på , den 17. april 2008 uden s samtykke og under tilsidesættelse af deres tavshedspligt videregav oplysninger om hans sygdomsforløb, herunder hvad han skulle undersøges og behandles for samt, hvilke prøver, der skulle foretages til andre patienter i venteværelset og på gangen.

Nævnets afgørelse af klagen


Praktiserende læge har overtrådt sundhedslovens § 40 ved sin videregivelse af oplysninger til de øvrige patienter i venteværelset om den 17. april 2008 i sin klinik.

Begrundelse


Patientklagenævnet kan oplyse, at det følger af sundhedslovens § 40, at en læge skal iagttage tavshed om, hvad han under udøvelsen af sit erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger.

Nævnet har på baggrund af klagen og læge s udtalelse til sagen lagt til grund, at lægens information om s behandling blev overhørt af de andre patienter i venteværelset den 17. april 2008.

Det fremgår af journalen den 17. april 2008, at der var tale om behandling af en kønssygdom.

Det var nævnets opfattelse, at information vedrørende behandling af en kønssygdom må anses som fortrolige oplysninger, der er omfattet af læge s tavshedspligt.

Det er videre nævnets opfattelse, at læge ved sin information af videregav helbredsoplysninger af særlig følsom karakter, idet han informerede om, at skulle undersøges for en kønssygdom.

Det var endvidere nævnets opfattelse, at havde en berettiget forventning om, at oplysninger af den pågældende karakter ikke på nogen måde blev omtalt i overværelse af andre patienter, og at læge ikke kunne forlade sig på, at selv udtrykkeligt skulle gøre opmærksom på, hvis han ikke ønskede, at oplysninger af den aktuelle karakter kunne tilgå andre patienter, der opholdt sig i nærheden.

Det er på denne baggrund nævnets vurdering, at læge brød sin tavshedspligt, idet han burde have sikret sig, at de øvrige patienter ikke blev gjort bekendt med informationen til .

Nævnet finder således, at praktiserende læge ikke var berettiget til den 17. april 2008 at videregive de pågældende oplysninger om til de øvrige patienter i venteværelset.

Nævnet finder herefter, at praktiserende læge har handlet i strid med sundhedsloven.

Det fremgår af klagen, at lægesekretæren uddybede, hvad skulle undersøges for.

Patientklagenævnet kan imidlertid oplyse, at nævnet ikke har kompetence til at tage stilling til virksomhed udført af en lægesekretær.