Klage over at læge ikke gav barn Hib-vaccination samtidig med DiTeKiPol- og pneumokok-vaccine

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge for hans journalføring af behandlingen af den 6. og 7. marts 2008 i , jf. autorisationslovens § 21.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere læge for hans behandling af den 6. og 7. marts 2008 i , jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

1079714

Offentliggørelsesdato:

20. september 2010

Juridisk tema:

Journalføring

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)


Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere læge <****> for hans journalføring af behandlingen af <****> den 6. og 7. marts 2008 i <****>, jf. autorisationslovens § 21.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere læge <****> for hans behandling af <****> den 6. og 7. marts 2008 i <****>, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


Den 6. marts 2008 var til 12. måneders undersøgelse hos praktiserende læge . blev vaccineret med DiTeKiPol-vaccine og pneumokok-vaccine. Da havde forladt konsultationen, konstaterede læge , at ikke havde fået sin Hib-vaccination.

Den 7. marts 2008 blev s mor orienteret af læge om, at ikke havde fået sin Hib-vaccination, og at skulle komme igen for at få en Hib-vaccination.

Den 28. maj 2008 henvendte s forældre sig til en anden læge i klinikken med henblik på, at skulle have sin Hib- vaccination, men lægen kom i tvivl om, hvilke vacciner havde fået ved 1-års undersøgelsen.

Den 30. maj 2008 henvendte s forældre sig telefonisk til læge , som noterede i journalen, at manglede Hib-vaccinationen fra 1-års undersøgelsen.

Den 8. juli 2008 gav en anden læge i klinikken en Hib-vaccination.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At ikke modtog en korrekt behandling den 6. marts 2008 hos praktiserende læge .

Det er hertil oplyst, at den 6. marts 2008 skulle have sin 1 års vaccine, og at hans mor dagen efter blev ringet op af lægen, der oplyste, at han ved en fejl havde givet 5 års vaccinen.

2. At læge ikke foretog en tilstrækkelig journalføring den 6.-7. marts 2008 og i juni 2008.

Det er hertil oplyst, s mor efterfølgende kontaktede en anden praktiserende læge for at få vaccinen, og at denne oplyste, at læge ikke havde journalført, at han havde givet den forkerte vaccine. Det er videre oplyst, at s mor kontaktede læge den 30. maj 2008 og bad ham om at skrive i journalen omkring den manglende vaccine. Det er hertil oplyst, at det efterfølgende fremgik af journalen, at det var en anden vaccine end 1 års vaccinen, som ikke havde fået.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


Læge har ikke overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 6. og 7. marts 2008 i .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 6. marts 2008, at var til 12 måneders undersøgelse (us) hos læge . Han fik 1. pneumokok-vaccine (prevenar).

Det fremgår samtidig af journalens vaccinationsskema, at ved undersøgelsen den 6. marts 2008 blev vaccineret med DiTeKiPol-vaccine.

Nævnet kan oplyse, at vaccinationer ved 1-års alderen omfatter tre vacciner, hvoraf de to blandes. Vaccinerne omfatter DiTeKiPol og Hib, som blandes, samt vaccination mod penumokokker.

Nævnet har noteret sig, at ifølge journalen blev ved undersøgelsen den 6. marts 2008 ikke vaccineret med Hib-vaccine.

Det fremgår af læge s udtalelse til sagen, at han så i forbindelse med 1-års undersøgelsen, og heri indgik vaccination i form af DiTeKiPol og Hib samt en pneumokokvaccination. DiTeKiPol findes i en glasampul (væske) og Hib i en glasampul (tørstof). Disse blandes sammen og injiceres efterfølgende. Pneumokokvaccinen injiceres uden sammenblanding.

Det fremgår videre af læge s udtalelse, at i forbindelse med vaccinationer plejer han rutinemæssigt at lade ampuller med videre ligge, til patienten er gået, og dernæst udfylde vaccinationsskemaerne i journalen ud fra disse. Dette gjorde han også denne dag. Herved opdagede han, at ampullen med Hib (tørstof) ikke var blevet blandet med DiTeKiPol, og at derfor kun var blevet vaccineret med DiTeKiPol og pneumokokvaccine.

Det fremgår videre af læge s udtalelse, at han ringede til s forældre for at oplyse om den manglende vaccine, og han fik fat i dem den følgende dag. Læge forsøgte at give en grundig forklaring om, at der ikke skete noget ved, at han havde fået den ene vaccination, denne ville virke normalt, selvom den ikke var blevet blandet med den anden. Det var de samme vacciner, der var i den, som i 5-års vaccinen, og her skal de to ikke blandes. Han brugte dette eksempel for at illustrere, at vaccinen nok skulle slå an. Han informerede desuden om, at de skulle komme og få den manglende vaccination af . Denne samtale fremgår ikke af journalnotaterne, men det fremgår af vaccinationsskemaet, hvilken vaccine der mangler.

Ifølge s mor blev hun kontaktet den 7. marts 2008 af læge , som oplyste at var blevet vaccineret med 5-års vaccinen i stedet for 1-års vaccinen, og læge forsikrede hende om, at hun blot skulle komme igen med , for der var noget, han manglede at få.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra s mor og læge om, hvorvidt læge gav DiTeKiPol-vaccinen til 1-årige eller 5-årige. Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden. Patientklagenævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da der ikke foreligger noget journalnotat om læge s gennemgang af ampullerne efter vaccinationen af eller om læge s telefoniske orientering af s mor.

I et sådant tilfælde gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

Nævnet lægger derfor til grund, at læge vaccinerede med DiTeKiPol-vaccinen til 1-årige.

Nævnet har lagt vægt på, at det var uden helbredsmæssig betydning for , at DiTeKiPol-vaccinen og Hib-vaccinen ikke blev givet på samme tid. Videre var det på baggrund af læge s faste rutiner i forbindelse med vaccinationer, at det umiddelbart efter havde forladt konsultationen blev opdaget, at han ikke havde fået Hib-vaccinen, og læge kontaktede s forældre med det samme og orienterede om den manglende Hib-vaccination og bad dem komme igen, for at kunne få Hib-vaccinationen.

På baggrund af ovennævnte finder nævnet samlet, at læge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 6. og 7. marts 2008 i klinikken i .

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


Læge har overtrådt autorisationslovens § 21 ved sin mangelfulde journalføring af behandlingen af den 6. og 7. marts 2008 i .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 6. marts 2008, at fik 1. pneumokok-vaccine (prevenar).

Det fremgår samtidig af journalens vaccinationsskema, at den 6. marts 2008 blev vaccineret med DiTeKiPol-vaccine.

Det fremgår af journalen den 28. maj 2008, at var til vaccination hos en anden læge i , og at denne læge konstaterede, at ifølge journalen havde fået DiTeKiPol-vaccinen, men ikke Hib-vaccinen, og at det nu også var muligt, at han havde fået 5-års vaccinen i stedet for 1-års vaccinen.

Det fremgår af journalen den 30. maj 2008, at læge i forbindelse med en telefonkonsultation (Tk) har noteret, at manglede Hib-vaccinationen fra 12-måneders undersøgelsen.

Nævnet kan oplyse, at det fremgår af bekendtgørelse om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler, at i det omfang det er relevant og nødvendigt, så skal en læge journalføre fejl og forsømmelser i forbindelse med en behandling, jf. § 8, nr. 2, litra h, brug af vacciner, jf. § 8, nr. 2, litra n, og konkret rådgivning, jf. § 8, nr. 2, litra o.

Nævnet har lagt vægt på, at læge ikke har foretaget et journalnotat i forbindelse med, at han den 6. marts 2008, da havde forladt konsultationen, konstaterede, at ikke havde fået Hib-vaccinen, der indgår i vaccinationsprogrammet ved 1-års alderen.

Nævnet har videre lagt vægt på, at læge ikke har foretaget et journalnotat i forbindelse med, at han den 7. marts 2008 orienterede s mor om, at ikke havde fået sin Hib-vaccination, og at skulle komme igen for at få en Hib-vaccination.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at læge først skrev journalnotatet den 30. maj 2008 om, at manglede Hib-vaccinationen fra 12-måneders undersøgelsen, da en anden læge i havde udtrykt tvivl, om hvilke vacciner havde fået.

Det er nævnets vurdering, at journalnotatet fra den 30. maj 2008 på grund af tidspunktet det blev skrevet på ikke sikrede, at den læge, som behandlede den 28. maj 2008, var fuldt orienteret om det, der var passeret den 6. og 7. marts 2008.

Det er derfor nævnets vurdering, at læge i tilknytning til sin konstatering af, at ikke havde fået Hib-vaccinen, der indgår i vaccinationsprogrammet ved 1-års alderen, burde have journalført dette.

Det er endvidere nævnets vurdering, at læge burde have journalført den telefoniske kontakt til s mor den 7. marts 2008, hvor han orienterede om, at ikke havde fået Hib-vaccinen, og bad dem komme igen, for at kunne få Hib-vaccinationen.

På baggrund af ovennævnte finder nævnet samlet, at læge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin journalføring af behandlingen af den 6. og 7. marts 2008 i .