Klage over fortsatte smerter i hofte efter operation

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 2. december 2008 på , jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

1079723

Offentliggørelsesdato:

20. september 2010

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)


Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 2. december 2008 på <****>, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


I 1970-80 fik et traume med brud i venstre underben og muligvis i ryggen. fik siden tiltagende smerter over lænden med udstråling til venstre balde og lår og til tider ned i venstre fod. Der havde ikke været lammelser eller føleforstyrrelser, ligesom smerterne ikke forværredes ved bugpresse og der var ingen symptomer på påvirkning af endetarmens eller blærens lukkemuskel. For smerterne indtog store mængder smertestillende medicin, herunder morfinlignende præparater.

Den 4. november 2008 blev undersøgt af overlæge , på grund af smerter i venstre hofteregion, og lægen fandt, at venstre ben var 1½ cm kortere end højre som følge af bruddet, og at der var normale forhold af venstre hofteled.

Røntgenundersøgelse af bækken og venstre hofte gav mistanke om let slidgigt i venstre hofte, og overlæge ordinerede MR-scanning af lænd og hofter.

Den 20. november 2008 viste MR-scanning slidgigt i lænden, normale hofteled samt en massiv irriteret slimsæk over den ydre omdrejningskno på venstre side.

Den 2. december 2008 blev opereret af overlæge for venstresidig springhofte.


Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling på den 2. december 2008.

Det er hertil blandt andet anført, at blev opereret i venstre hofte og fortsat har store smerter i venstre hofte.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 2. december 2008 på .

Begrundelse


Af journalen den 4. november 2008 fremgår, at overlæge fandt, at de symptomer, havde, umiddelbart ikke syntes at komme fra venstre hofteled, men at overlægen mistænkte ryglidelse enten degenerative forandringer i hvirvelsøjlens ægte led (spondylarthrose) eller begyndende forsnævring af rygmarvskanelen (spinalstenose) med baggrund i degeneration af en af rygsøjlens båndskiver (diskusdegeneration). Overlæge fandt derfor indikation for udførelse af MR-scanning.

Af journalen den 25. november 2008 fremgår, at MR-scanningen viste normale forhold svarende til hofteleddene. Der var noget slitage svarende til ryggen, og herudover var der tydelige tegn på venstresidig irriteret slimsæk (bursit) ved toppen af lårbensknuden (trochanter), som også havde symptomer på.

Det fremgår videre af journal den 25. november 2008, at var interesseret i operativ opsplitning af bindevævshinde (fasciotomi) frem for blokadebehandling.

Det fremgår herefter af journalen den 25. november 2008, at overlæge fandt indikation for fasciotomi over venstre hofte, og at kendte indgrebets art og risici samt eventuel manglende smertelindring.

Af operationsbeskrivelsen den 2. december 2008 fremgår, at der blev foretaget operation for springhofte (fasciotomia tensor fascie lata sin.) ved længdesnit (længdeincision) over troppen af trochantor. Muskelbindevævet (muskelfascien) blev opsøgt og spaltet i længderetningen svarende til toppen og noget nedad (distalt). Der var ret stor stramning. Der var ikke noget anmærkelsesværdigt svarende til bursaområdet. Der blev foretaget en seneforlængelse med enkelte tværgående snit, og herefter var der ikke nogen væsentlig stramning noget sted. Der blev indsprøjtet (infiltreret) med lokal bedøvelse (anæstesi) Marcain 20 ml, og herefter blev der lukket med vicryl i underhuden (subcutis) og staplet i huden. Det fremgår videre, at der kunne mobiliseres med fuld belastning, men med stok i højre hånd i nogle dage, samt at stingene (suturen) kunne fjernes ved egen læge efter 12 dage. Der blev medgivet Pinex Comb., det vil sige smertestillende medicin, til få dages smertebehandling. Der blev ikke aftalt nogen kontrol.

Af udtalelse til sagen fra overlæge fremgår, at der ved den kliniske undersøgelse blev fundet fri bevægelighed i venstre hofteled samt følger efter tidligere brud i venstre underben. Røntgenundersøgelse af bækkenet og hofteleddet gav mistanke om diskret slidgigt i venstre hofteled. Med baggrund i symptomatologien og de objektive fund, fik overlæge mistanke om ryglidelse, hvorfor der blev foretaget MR-scanning af både lænderyggen og hofteleddene. MR-scanningen viste normale forhold svarende til hofteleddene, men en irriteret (inflammeret) slimsæk ved trochantor. Der var intet abnormt (i.a.) vedrørende bækkenet, og vedrørende lænderyggen blev der fundet en diskret diskusdegeneration. Overlæge fandt herefter indikation for operation af venstresidig springhofte.

Af udtalelsen til sagen fra overlæge fremgår endvidere, at han den 15. december 2008 så , som gav udtryk for, at han fortsat havde uro omkring hofteregionen og fortsat havde behov for smertestillende medicin. Ved den objektive kliniske undersøgelse fandt overlæge arret (cikatricen) uden tegn på infektion og uden fund, som gav anledning til bemærkninger. Overlæge forklarede , at han måtte anvende hjælpemidler så længe, der var behov for det, og at han godt kunne have uro i yderligere nogle uger.

Nævnet har bemærket, at der ved undersøgelsen den 25. november 2008 ikke er journaliseret, hvorvidt forholdene omkring den venstre store lårbensknude (trochantor major) og bløddelen her blev undersøgt.

Det er nævnets opfattelse, at en normal undersøgelse af bløddelene over hoften uden smerteangivelse almindeligvis medfører, at et operativt indgreb ikke er indiceret.

Det er nævnets vurdering, at der i det aktuelle tilfælde var tale om et kompleks tilfælde, hvor der klinisk var tegn til lidelse i såvel hofte som lænderyg. Det ville i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, med baggrund i resultatet af MR-scanningen, have været relevant, at overlæge havde overvejet, om en betydende del af generne kunne skyldes de på MR-scanningen observerede forandringer i slimsækken, og om et operativt indgreb var tilrådeligt.

Nævnet finder på denne baggrund, at overlæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 2. december 2008 på .