Klage over fortsatte smerter efter knæoperation pga. løs protese

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af i perioden fra den 4. august til den 16. december 2008 på , jf. autorisationslovens § 17.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 3. juni 2008 på , jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

1079807

Offentliggørelsesdato:

20. september 2010

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 4. august til den 16. december 2008 på <****>, jf. autorisationslovens § 17.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 3. juni 2008 på <****>, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


var til forundersøgelse hos overlæge den 23. oktober 2007 med henblik på indsættelse af knæledsprotese i venstre knæ på grund af kroniske smerter. skulle have foretaget MR-scanninger af knæene, og han skulle vurderes hos en anden speciallæge i ortopædkirurgi.

Efter at have gennemgået to MR-scanninger og to kikkertoperationer var den 13. maj 2008 igen til undersøgelse hos overlæge på grund af smerter. Overlægen fandt indikation for operation med indsættelse af total protese i s højre knæ.

Den 3. juni 2008 opererede overlæge med indsættelse af en total protese i højre knæ.

Den 4. august 2008 blev undersøgt af overlæge , og han havde vedvarende smerter på den indvendige side af det opererede knæ. Overlægen vurderede efter undersøgelsen, at smerterne skyldtes irritation i en slimsæk, som sad i relation til den ømme senetilhæftning. Overlægen vurderede, at skulle fortsætte med at træne knæet og massere området flere gange om dagen med creme, og han skulle kontakte ham, såfremt der ikke var effekt af behandlingen i løbet af tre til fire uger.

Den 11. september 2008 var til kontrolundersøgelse hos overlæge , som ved undersøgelsen fandt, at bevægeligheden og stabiliteten i knæleddet var stabil.
Overlæge behandlede med indsprøjtning af irritationsdæmpende medicin og smertestillende medicin omkring den ømme senetilhæftning på indersiden af knæet. Herefter afsluttede overlægen s behandlingsforløb, men han kunne kontakte , såfremt der var yderligere behov for hjælp.

Den 4. november 2008 var til undersøgelse hos overlæge , idet der ikke havde været nogen effekt af behandlingen den 11. september 2008.
Overlægen vurderede, at der kunne være tale om neurogene smerter og gav derfor medicinsk behandling.

Den 18. november 2008 var igen til kontrol hos overlæge på grund af fortsat smerter. Overlægen kunne ikke finde nogen forklaring på smerterne og valgte derfor at give indsprøjtning til knæleddet med irritationsdæmpende medicin og smertestillende medicin. Der blev aftalt telefonkontrol til en uge senere.

Den 26. november 2008 talte med overlæge . havde konstante smerter i knæet. Overlægen fandt anledning til at lade behandlingen med Tegretol ophøre og startede i stedet en anden behandling.

Den 16. december 2008 var til undersøgelse hos overlæge på grund af fortsatte smerter, og han var begyndt at tage stærk smertestillende medicin sammen med medicinen, som var ordineret af overlæge . blev henvist til en anden speciallæge i ortopædkirurgi, hvor han blev undersøgt den 26. marts 2009.

blev opereret den 6. maj 2009.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling af overlæge , i perioden fra den 3. juni 2008 til den 6. maj 2009, i forbindelse med en knæalloplastik.

Det er hertil blandt andet anført, at efter en vridskade på højre knæ fik foretaget en knæalloplastik. Det er videre anført, at han efter operationen havde betydelige smerter, og at disse ikke fortog sig på trods af store doser smertestillende medicin. Det er endvidere anført, at s fod efter operationen vendte udad, hvad den ikke havde gjort før. Desuden er det anført, at han efter gentagne henvendelser blev henvist til en røntgenundersøgelse, hvor det blev konstateret, at protesen var løs og havde en fejlstilling, hvorfor han måtte opereres igen.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


Overlæge har ikke overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 3. juni 2008 på .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 3. juni 2008, at blev opereret af overlæge med indsættelse af et kunstigt knæ. Knæet blev åbnet i et snit langs den indvendige rand af knæskallen. Lårbens og skinnebensknoglerne blev afsavet over en guide. Under operationen blev de tiltænkte størrelser af komponenterne og rotation prøvet for at sikre korrekt placering. De valgte komponenter blev herefter indsat og fastcementeret. Efter indsættelsen kontrollerede overlægen for stabilitet og bevægelighed. Knæet kunne bevæge sig fra 0 til 135 grader, og det var stabilt med bevægelse til siderne og ligeledes stabilt ved forsøg på bevægelse af lår og underben forfra/bagtil. Hinden, underhuden og huden blev lukket hver for sig.

Det er nævnet vurdering efter en gennemgang af operationsbeskrivelsen, at operationen blev udført i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, idet der blev anvendt en relevant operationsmetode for denne type operation.

Nævnet finder herefter, at overlæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 3. juni 2008 på .

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


Overlæge har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af i perioden fra den 4. august til den 16. december 2008 på .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 4. august 2008, at blev undersøgt af overlæge , da han havde vedvarende smerter på den indvendige side af det opererede højre knæ. Overlægen fandt, at knæet så normalt ud og kunne bevæges fra 0-115 grader og fortsat var stabilt. Der var ømhed neden for knæet ved en senetilhæftning for en af lårets muskelgrupper, og der var ømhed af musklerne på lårets bagside indadtil. På den baggrund konkluderede overlæge , at smerterne skyldtes irritation i en slimsæk, som sad i relation til den ømme senetilhæftning. Overlægen vurderede, at skulle fortsætte med at træne knæet og masserer området flere gange om dagen med creme. Såfremt der ikke var effekt af behandlingen i løbet af tre til fire uger, skulle han kontakte overlægen, da overlæge så ville give behandling med blokade.

Det fremgår videre af journalen den 11. september 2008, at var til kontrol hos overlæge , da han havde smerter i knæet. Overlægen fandt ved sin undersøgelse, at bevægeligheden og stabiliteten i knæleddet var stabilt, og han behandlede med indsprøjtning af Depomedrol og smertestillende medicin Lidokain omkring den ømme senetilhæftning på indersiden af knæet. Herefter afsluttede overlægen s behandlingsforløb. kunne dog kontakte , såfremt der var behov for yderligere.

Videre fremgår det af journalen den 4. november 2008, at var til undersøgelse hos overlæge . Der havde ikke været nogen smertestillende effekt af indsprøjtningen den 11. september 2008. Ved undersøgelsen var s knæ fortsat stabilt, og det kunne bevæges normalt. Overlægen vurderede, at der kunne være tale om neurogene smerter, hvorfor han behandlede ham med Tegretol.

Det fremgår endvidere af journalen den 18. november 2008, at igen var til kontrolundersøgelse hos overlæge , da han fortsat havde smerter. Overlægen kunne ikke finde nogen forklaring på smerterne, og han valgte derfor at give indsprøjtning til knækleddet med irritationsdæmpende medicin Depomedrol og smertestillende medicin Marcain. Det blev aftalt telefonkontrol efter en uge med henblik på se, om der var effekt af behandlingen. Såfremt han blev smertefri, skulle knæet undersøges ved en røntgenundersøgelse og eventuelt en kikkertundersøgelse.

Det fremgår dernæst af journalen den 26. november 2008, at telefonisk talte med overlæge . havde konstante smerter i knæet, hvorfor overlægen fandt anledning til, at lade behandlingen med Tegretol ophøre og startede i stedet behandling med Noritren og Saroten.

Det fremgår endeligt af journalen den 16. december 2008, at blev undersøgt af overlæge , da han fortsat havde smerter, og han var begyndt at tage stærk smertestillende medicin sammen med medicinen, som overlægen havde ordineret. Overlægen undersøgte s knæ og fandt, at der ikke var smerter i knæet ved passiv bevægelse, men derimod diffus ømhed omkring knæet ved undersøgelse. Der blev desuden konstateret en let sidefejlstilling i knæet, som ellers blev fundet normalt. blev henvist til vurdering, og han blev afsluttet hos .

Nævnet har lagt vægt på, at efter operationen den 3. juni 2008 blev undersøgt fem gange i perioden fra den 4. august 2008 til den 16. december 2008. klagede over smerter i knæet. Overlæge undersøgte knæet flere gange og fandt fuldt stabilitet og god bevægelighed. Han forsøgte at behandle smerterne først med blokader og efterfølgende med medicin mod nervebetinget smerter. Den 16. december 2008 henviste overlæge til en anden speciallæge i ortopædkirurgi, idet han ikke kunne finde årsagen til smerterne.

Nævnet kan oplyse, at løshed af de indsatte komponenter er en kendt årsag til smerter efter indsættelse af et kunstigt led. Løshed af de indsatte komponenter kan konstateres ved en røntgenundersøgelse.

Det er nævnets vurdering, at overlæge burde have foranlediget, at fik foretaget en røntgenundersøgelse af knæet, eftersom havde smerter, og da smerter efter indsættelse af en kunstigt led kan skyldes løshed af komponenterne.

Nævnet finder herefter, at overlæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard i perioden fra den 4. august til den 16. december 2008 på .