Klage over at være blevet gravid på trods af spiral samt at denne spiral ikke blev fjernet under kejsersnit

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge A for hans information af i forbindelse med behandling den 1. november 2007 i gynækologisk-obstetrisk ambulatorium, , jf. sundhedslovens § 16.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge B for hans behandling af den 8. maj 2008 på gynækologisk-obstetrisk afdeling, , jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

1080027

Offentliggørelsesdato:

20. november 2010

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge A for hans information af i forbindelse med behandling den 1. november 2007 i gynækologisk-obstetrisk ambulatorium, , jf. sundhedslovens § 16.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge B for hans behandling af den 8. maj 2008 på gynækologisk-obstetrisk afdeling, , jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb

I december 2003 fik oplagt en hormonspiral i svangerskabsforebyggende øjemed.

Den 1. november 2007 blev undersøgt af overlæge A i gynækologisk-obstetrisk ambulatorium, , idet hun var blevet gravid. Overlægen fandt, at var i graviditetsuge 9. Ved undersøgelsen var det ikke muligt at fjerne hormonspiralen. Overlægen informerede herefter om, at spiralen ikke ville påvirke graviditeten, og at der ikke er nogen forøget risici i forbindelse med, at spiralen bliver siddende, selv om var gravid.

I det videre graviditetsforløb opstod der problemer med meget lidt fostervand og lav vækst hos fostret, og der forelå absolut indikation for afslutning af graviditeten den 8. maj 2008.

Den 8. maj 2008 foretog overlæge B kejsersnit i spinalanæstesi med fødsel af en levende pige, og hun blev straks overført til pædiatrisk afdeling. Ved afslutningen af indgrebet spurgte overlæge B, om spiralen var blevet fjernet, og han konstaterede, at spiralen ikke kunne lokaliseres ved ultralydsscanning og sondering af livmoderhals med en såkaldt pean. Røntgenoversigt dagen efter viste, at spiralen var beliggende i det lille bækken, og blev henvist til fjernelse af denne.

Hormonspiralen blev fjernet den 4. maj 2009.

Klagen

Der er klaget over følgende:

1. At ikke modtog en korrekt information af lægerne den 1. november 2007 på gynækologisk ambulatorium, .

Det er herved anført, at på trods af Levonovaspiral var blevet gravid. Det er hertil oplyst, at den 1. november 2007 var til kontrol hvor to læger forgæves forsøgte at fjerne spiralen og samtidig oplyste hende om, at det ikke indebar en risiko for barnet at lade spiralen sidde til fødslen. Det er videre oplyst, at siden fandt oplysninger om, at spiralen kunne medføre for tidlig fødsel, og at en afbrydelse af graviditeten, såfremt spiralen ikke var mulig at fjerne, burde tilrådes af læger, hvilket lægerne ikke oplyste om. Det er yderligere anført, at s datter blev født for tidligt og i dag er væksthæmmet.

2. At ikke modtog en korrekt behandling af lægerne den 8. maj 2008 på gynækologisk obstetrisk afdeling, .

Det er anført, at i forbindelse med fødsel skulle have fjernet spiralen. Det er hertil oplyst, at den 8. maj 2008 var til undersøgelse, og at det i denne forbindelse blev konkluderet, at hun skulle have foretaget kejsersnit indenfor 8 timer, samt at spiralen samtidig ville blive fjernet. Det er yderligere oplyst, at lægerne, der foretog kejsersnittet glemte at fjerne spiralen på trods af at dette var anført i journalen.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt

Overlæge A har overtrådt sundhedslovens § 16 ved sin information af i forbindelse med behandling den 1. november 2007 på gynækologisk-obstetrisk ambulatorium, .

Begrundelse

Ifølge journalen den 1. november 2007 blev undersøgt af overlæge A, idet hun var blevet gravid, selvom hun havde hormonspiral (Levonovaspiral). Overlægen fandt et foster svarende til en fosteralder på 8 uger og 5 dage. Ved gynækologisk undersøgelse kunne overlægen klart se spiraltrådene, men disse løsnede sig ved forsøg på fjernelse af spiralen, som overlægen fandt meget fast forankret i livmoderen. Overlæge A informerede herefter om, at spiralen ikke ville påvirke graviditeten, og om at der ikke er nogen forøget risici i forbindelse med spiralen blev siddende, selv om var gravid.

Det fremgår af udtalelse fra overlæge A, at ikke blev tilbudt abort eller informeret om, at en hormon-spiral, som efterlades i forbindelse med en levende graviditet, kan forårsage komplikationer, og at han burde have tilbudt abort, da det ikke drejede sig om en almindelig spiral.

Patientklagenævnet kan oplyse, at man efter normen for den almindelige anerkendte faglig standard ved graviditet med hormonspiral anbefaler graviditeten afbrudt, idet konsekvenserne ved den relativ stærke lokale hormonpåvirkning af fosteret ikke er kendt. Det kan videre oplyses, at der ved graviditet opstået med kobberspiral er øget risiko for infektion, sen abort og for tidlig fødsel, men der er ikke efter normen for den almindelige anerkendte faglige standard indikation for at afbryde graviditeten, hvis denne ender med at være ønsket.

På baggrund af ovenstående er nævnets vurdering, at overlæge A burde have informeret om risikoen for fostret i forbindelse med hormonspiralen og have anbefalet hende at afbryde graviditeten og få lokaliseret og fjernet hormonspiralen.

Det er hertil nævnets opfattelse, at det ikke med sikkerhed kan siges, om forløbet af s graviditet med væksthæmning og kejsersnit før terminen havde noget at gøre med hormonspiralens tilstedeværelse.

Nævnet finder herefter, at overlæge A handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin information af i forbindelse med behandling den 1. november 2007 i gynækologisk-obstetrisk ambulatorium, .

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt

Overlæge B har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 8. maj 2008 på gynækologisk-obstetrisk afdeling, .

Begrundelse

Ifølge journalen den 8. maj 2008 foretog overlæge B planlagt kejsersnit i spinalanæstesi med fødsel af levende pige med fødselsvægt på 1292 gram og Apgar 9/1, 10/3 og 10/10. Barnet blev straks overført til pædiatrisk afdeling. Ved afslutningen af indgrebet spurgte overlæge B, om spiralen var blevet fjernet. Overlægen konstaterede herefter, at spiralen ikke kunne lokaliseres ved ultralydsscanning og sondering af livmoderhals med pean, og operationen blev afsluttet.

Ifølge journalen den 9. maj 2008 viste røntgenoversigt dagen efter, at spiralen stadig var beliggende i det lille bækken, og blev henvist til efterfølgende fjernelse af denne.

Nævnet kan oplyse, at en hormonspiral i modsætning til en kobberspiral er vanskelig at se med ultralyd.

Det er hertil nævnets opfattelse, at det faktum, at hormonspiralen ikke blev set ved nogen af skanningerne indikerede, at den lå udenfor livmoderen.

Det er nævnets vurdering, at overlæge B burde have lokaliseret og fjernet hormonspiralen efter at barnet var født. Det er hertil nævnets opfattelse, at der ved operationen ikke var så akutte eller dramatiske omstændigheder, der umuliggjorde dette.

Det er videre nævnets vurdering, at overlæge B i samarbejde med burde have overvejet at åbne s mave igen, da hun spurgte til spiralen. Hun var på det tidspunkt endnu bedøvet til kejsersnittet, så spiralen kunne opspores og fjernes, eventuelt foregået af en røntgenundersøgelse af på operationslejet, så man var sikker på, at spiralen var der, før man åbnede igen.

Nævnet finder herefter, at overlæge B handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 8. maj 2008 på gynækologisk-obstetrisk afdeling, .