Klage over fejloperation i forbindelse med frilæggelse af hjørnetænder, som led i tandregulering

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere specialtandlæge for hendes behandling af den 30. marts 2009 på § 17.

Sagsnummer:

1080310

Offentliggørelsesdato:

20. november 2010

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere specialtandlæge <****> for hendes behandling af <****> den 30. marts 2009 på <****> § 17.

Hændelsesforløb


Den 30. marts 2009 fik som led i en tandregulering frilagt de 2 hjørnetænder i overmunden (3+3) med samtidig påsætning af brackets og kæde hos specialtandlæge i kirurgi .

Den 4. juni 2009 blev der taget røntgenbilleder, der viste, at det var 4+4, der var frilagt i stedet for 3+3.

Den 8. juni 2009 blev der ved samtale med s mor informeret om fejltagelsen, og der blev sendt henvisning til ny kirurgisk behandling.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling på , af tandkirurg den 30. marts 2009.

Det er hertil blandt andet anført, at det var de forkerte tænder, der var blevet skåret fri. Der skulle derfor foretages en ny operation, og en tand er nu ved at vokse ud det forkerte sted.

Nævnets afgørelse af klagen


Specialtandlæge har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 30. marts 2009 på .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 18. marts 2009, at via den kommunale tandpleje blev henvist til blotlægning af de to hjørnetænder i overmunden (3+3).

Det fremgår videre af journalen den 30. marts 2009, at behandlingen blev gennemført med i lokalbedøvelse.

Nævnet kan oplyse, at fastlæggelse af tænders position i kæbeknoglen i forbindelse med blotlægning kan være vanskelig og vil ofte kræve supplerende røntgen i forskellig projektioner for at fremstille placeringen bedst mulig. På trods af dette kan det under operationen være vanskeligt at identificere den rigtige tand særligt i den situation, hvor der er nabotænder, som endnu ikke er frembrudt. Der kan derfor være behov for at benytte sig af referencepunkter, eksempelvis at tanden er beliggende bag en fortand. Hvis der er tvivl om, hvorvidt det er den rigtige tand, som er blevet behandlet, bør der foretages kontrolrøntgen til fastlæggelse heraf.

Nævnet skal i den forbindelse bemærke, at det røntgenonologisk alene var ortopan røntgenbilleder, som dannede baggrund for vurderingen af .

Det er nævnets vurdering, at dette ikke er tilstrækkeligt, idet denne optagelse ikke kan give oplysninger om, hvor tanden er placeret i forhold til læbe og ganesiden.

Nævnet skal i den forbindelse endvidere bemærke, at det ikke af operationsbeskrivelsen fremgår, at der var problemer med at identificere 3+3, ligesom det ikke fremgår, at der var behov for at foretage supplerende røntgen.

Af specialtandlæge s udtalelse til sagen fremgår det, at prækirurgiske røntgenbilleder bliver taget i primærsektoren.

Det er nævnets vurdering, at det ikke er tilstrækkeligt at lade andre behandlere vurdere behovet for kontrolrøntgen. Det påhviler således den behandlende tandlæge at sikre, at det nødvendige materiale foreligger inden behandlingen, og ansvaret er alene den behandlende tandlæges.

Nævnet bemærker i den forbindelse, at det ikke fremgår af journalen, om specialtandlæge sikrede sig, at det var den rigtige tand, hun behandlede ved eksempelvis at beskrive, hvor kronen, hvorpå hun påsatte bracket, var beliggende.

Det er nævnets vurdering, at specialtandlæge formentlig ville have opdaget, at det var den forkerte tand, der var blevet behandlet, hvis hun havde foretaget denne procedure.

På den baggrund finder nævnet, at specialtandlæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 30. marts 2009.