Klage over manglende fiksering af præparat

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere sygeplejerske A for hendes behandling af den 12. februar 2009 på kirurgisk afdeling, , jf. autorisationslovens § 17.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge B for hans behandling af den 12. februar 2009 på kirurgisk afdeling, , jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

1082213

Offentliggørelsesdato:

20. november 2010

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger, Sygeplejersker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere sygeplejerske A for hendes behandling af <****> den 12. februar 2009 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. autorisationslovens § 17.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge B for hans behandling af <****> den 12. februar 2009 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


Den 23. december 2008 fik fjernet en kræftknude i en spytkirtel og fik også fjernet nogle lymfekirtler på halsen.

Den 12. februar 2009 foretog afdelingslæge B en operation af s brystkasse på kirurgisk afdeling, , med henblik på at udtage en vævsprøve. Operationen blev gennemført uden komplikationer, og vævsprøven blev afleveret af afdelingslæge B til operationssygeplejerske A til videre behandling.
Det viste sig senere, at prøverne ikke var blevet viderebearbejdet (fikseret), og da de nåede frem til mikroskopi, var de uegnede til diagnostisk brug.

Den 4. marts 2009 fik taget en ny vævsprøve fra brystkassen ved en åben operation. I efterforløbet kom der betændelse i underhuden, som blev behandlet, og der var ikke yderligere komplikationer. Vævsprøven viste ikke tegn på kræft.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling på kirurgisk afdeling, , i perioden fra den 3. til den 8. marts 2009, i forbindelse med udtagelse af vævsprøve (biopsi).

Det er hertil blandt andet anført, at biopsien, der blev udført ved torakotomi, mislykkedes, da man ikke formåede at fiksere den.

Nævnets afgørelse af klagepunktet


Sygeplejerske A har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 12. februar 2009 på Kirurgisk afdeling, .

Afdelingslæge B har ikke overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 12. februar 2009 på Kirurgisk afdeling, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 12. februar 2009, at fik foretaget en kirurgisk åbning af brysthulen (torakskopi) med henblik på udtagelse af vævsprøve. Operationen blev udført af afdelingslæge B og blev gennemført uden komplikationer.

Nævnet kan oplyse, at vævsprøven fra brysthulen blev udtaget til histologisk bestemmelse af tumortype. Udtagningen er kun til diagnostisk brug, og knudens karakter har ingen betydning for forløbet af det diagnostiske indgreb.

Afdelingslæge B har udtalt til sagen, at han afleverede vævsprøven til operationssygeplejersken med henblik på fiksering og fremsendelse til mikroskopi.
Det er nævnets vurdering, at afdelingslæge B behandling i forbindelse med udtagning af vævsprøve var relevant.

Nævnet finder herefter, at afdelingslæge B handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved behandlingen af den 12. februar 2009 på Kirurgisk afdeling, .

Det fremgår af instruksen på kirurgisk afdeling, , vedrørende håndtering og forsendelse af præparater, at fikserede histologiske undersøgelser (oftest glandler) sendes fikseret.

Nævnet skal hertil bemærke, at den udtagne vævsprøve var inden og under operationen planlagt til at være fra glandelvæv, og at det fremgår af journalen, at var indlagt med henblik på udtagning af væv til histologisk undersøgelse.

Sygeplejerske A har udtalt til sagen, at det var hendes opgave at håndtere de vævsprøver, der blev udtaget under operationen af den 12. februar 2009, og videresende disse til undersøgelse efter eventuel fiksering. Sygeplejerske A har videre anført, at hun ikke erindrer, om der var nogle uregelmæssigheder i håndteringen af prøverne.

Nævnet kan oplyse, at fiksering af vævsprøver er af afgørende betydning for, at der kan foretages en histologisk undersøgelse af disse. Fikseringen sker almindeligvis ved, at præparatet anbringes i formalin.

Det fremgår af histologisvar fra Patologisk Institut den 17. februar 2009, at det fremsendte præparat fra operationen den 12. februar 2009 var uden formalin og havde stået uden fiksering i ½ døgn, hvorfor en del af materialet var præget af kadaverositas (råddenskab).

Det er nævnets opfattelse, at håndtering af vævsprøver, herunder fiksering og forsendelse, er en almindelig kendt procedure blandt operationssygeplejersker.

Det er således nævnets vurdering, at sygeplejerske A ikke på relevant vis sikrede sig, at den udtagne vævsprøve blev fikseret inden fremsendelse til Patologisk Institut.

Nævnet finder herefter, at sygeplejerske A handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved behandlingen af den 12. februar 2009 på kirurgisk afdeling, .