Klage over manglende reaktion på kraftig blødning efter hæmorideoperation

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge for hans behandling af den 7. april 2009 på , jf. autorisationslovens § 17.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge for hans behandling af den 1. april 2009 på , jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

1082218

Offentliggørelsesdato:

20. november 2010

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans behandling af <****> den 7. april 2009 på <****>, jf. autorisationslovens § 17.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans behandling af <****> den 1. april 2009 på <****>, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


Den 13. marts 2009 var til undersøgelse hos speciallæge i kirurgi, , idet havde haft frisk blod i afføringen. Speciallæge udførte en kikkertundersøgelse af den nederste del af tarm (sigmoideoskopi). Ved undersøgelsen blev der fundet normal slimhinde fraset en hæmoride. Der blev aftalt operation.

Den 1. april 2009 fik behandlet sine hæmorider hos speciallæge . Den ydre hæmoride blev operativt fjernet, mens tre indre hæmorider blev behandlet med påsætning af elastikker. Der blev aftalt kontrol efter 6 uger.

5 dage efter operationen bløde kraftigt i forbindelse med toiletbesøg. tog derfor kontakt til speciallæge og blev undersøgt af ham den 7. april 2009. Der blev påsat nye elastikker.

Samme aften observerede igen blødning ved toiletbesøg.

Den 8. april 2009 besvimede i forbindelse med toiletbesøg. Han blev med ambulance kørt til og blev indlagt på kirurgisk afdeling. Der blev iværksat væskebehandling og givet blod. Den følgende dag fik foretaget en undersøgelse af endetarmen. Der blev fundet blødning svarende til den operativt fjernede hæmoride, og området blev syet.

blev udskrevet den 12. april 2009. Under indlæggelsen modtog han i alt 9 portioner blod og 3 portioner plasma.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling på den 1. og 7. april 2009.

Det er hertil blandt andet anført, at han fik fjernet hæmorider ved operation. Videre er det anført, at der 5 dage efter opstod en kraftig blødning, og at han opsøgte lægen, som konstaterede, at elastikkerne var faldet af. Der blev sat nye elastikker på, og han blev sendt hjem. Det er videre oplyst, at han samme aften atter mistede en del blod i forbindelse med toiletbesøg. Det er ligeledes oplyst, at han den 8. april 2009 efter toiletbesøg, hvor han igen mistede blod, besvimede, og der blev tilkaldt ambulance. Endeligt er det oplyst, at man på sygehuset konstaterede, at han havde mistet store mængder blod og derfor behandlede ham med i alt 11 poser blod samt 3 poser plasma i løbet af cirka 2 døgn.

Nævnets afgørelse af klagen


Speciallæge har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 7. april 2009 på .

Speciallæge har ikke overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 1. april 2009 på .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 13. marts 2009, at var til undersøgelse hos speciallæge , idet havde haft frisk blod i afføringen. Han var alment upåvirket, og der blev ved en føleundersøgelse af hans mave ikke fundet noget unormalt (abd. palp. i.a). Speciallæge foretog en undersøgelse af endetarmen (rektaleksploration) samt en kikkertundersøgelse af den nederste del af tarm (sigmoideoskopi). Ved undersøgelsen blev fundet normal slimhinde fraset en stor, ydre hæmoride. Der blev aftalt operation.

Videre fremgår det af journalen den 1. april 2009, at fik behandlet sine hæmorider hos speciallæge . Den ydre hæmoride blev operativt fjernet (a.m. Milligan) mens tre store indre hæmorider blev behandlet med påsætning af tre elastikker. Der blev sendt præparater til mikroskopisk undersøgelse og aftalt kontrol efter 6 uger.

Det fremgår af Speciallæge ’ udtalelse til sagen, at blev informeret om, hvordan han bedst håndterede efterfølgende smerter, og at han skulle sørge for lind afføring. Han blev opfordret til at søge læge ved tegn på mere end lidt blødning (svarende til en kopfuld).

Nævnet kan oplyse, at behandlingen for hæmorider er almindelig og en hyppigt udført operation. De valgte metoder (Milligan og påsætning af elastikker) er de mest anvendte. Den hyppigste bivirkning er netop blødning, men der et som regel ganske lidt. Da blødningen i sjældne tilfælde kan blive voldsom, skal alle patienter informeres om, at de skal henvende sig til en læge, såfremt dette opstår.

Nævnet skal hertil bemærke, at ovenstående fremgår af den skriftlige patientinformation.

Det er nævnets vurdering, at speciallæge foretog en relevant operation og informerede på relevant vis.

På denne baggrund finder nævnet, at speciallæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig faglig standard ved sin behandling og information af den 1. april 2009 på .

Videre fremgår det af journalen den 7. april 2009, at blev undersøgt af speciallæge . Ved undersøgelsen kunne han konstatere, at blødte derfra, hvor elastikkerne var blevet placeret på hæmoriderne, og der blev påsat nye elastikker. Såret fra den operativt fjernede hæmoride var helet fint.

Det fremgår af speciallæge udtalelse til sagen, at han den 7. april 2009 beroligede og gav ham besked på at reagere, såfremt der kom en ny blødning. var i øvrigt upåvirket, varm og tør.

Nævnet kan oplyse, at der i sjældne tilfælde kan opstå ganske alvorlige og livstruende blødninger fra hæmorider, og at det derfor er af afgørende betydning at undersøge disse patienter grundigt og eventuelt henvise til anden instans, hvor en undersøgelse i fuld bedøvelse kan udføres.

Det kan videre oplyses, at det kan være meget svært at undersøge en nyligt opereret patients endetarm, da det er forbundet med smerter, hvorfor en grundig undersøgelse hyppigt kun kan foretages, hvis patienten lægges i fuld bedøvelse.

Det kan endeligt oplyses, at en voldsom blødning bør foranledige aktiv handling for at finde det blødende kar. Indlæggelse til observation på et sygehus vil være tilrådeligt.

Det er på denne baggrund nævnets vurdering, at speciallæge burde have foretaget grundlæggende undersøgelser for at vurdere blødningens betydning for s almene tilstand, herunder måling af blodtryk og puls samt måling eller blodprøver, der kunne have vist en faldende blodprocent.

Nævnet finder herefter, at speciallæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 7. april 2009 på .