Klage over mangelfuld udredning i forbindelse med smerter i højre flanke og vægttab

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af i perioden fra den 30. november til den 4. december 2006 på onkologisk afdeling, Sygehus 1, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

1082314

Offentliggørelsesdato:

20. november 2010

Speciale:

Kræftsygdomme (onkologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 30. november til den 4. december 2006 på onkologisk afdeling, Sygehus 1, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


blev indlagt på onkologisk afdeling, Sygehus 1, den 29. november 2006 på mistanke om en byld. På baggrund af det oplyste samt de foreliggende undersøgelser blev der på mistanke om en urinvejsinfektion iværksat behandling med antibiotika og ordineret ny røntgenundersøgelse.

Dagen efter blev der foretaget en gennemgang af ved overlæge , der ligeledes konkluderede, at der formentlig var tale om en urinvejsinfektion.

Overlæge konkluderede videre, at kunne udskrives i løbet af en af de kommende dage. Den 1. december 2006 var i bedring, og han blev udskrevet den 4. december 2006.

blev indlagt af vagtlæge om aftenen den 30. december 2006 på urologisk afdeling på Sygehus 2 efter gennem flere dage at have haft voldsomme smerter i højre nyreloge. Ved indlæggelsen var de hvide blodlegemer og CRP steget yderligere, og der blev fundet moderat blodmangel. CT-skanning foretaget den 2. februar 2007 viste en 9 cm svulst i højre nyreloge. En vævsprøve viste, at havde en kræftsvulst, der var udgået fra nyren (renal celle karcinom). En CT-skanning af brystkassen viste spredning til begge lunger i form af multiple metastaser samt en destruktion af 10. højre ribben, hvis natur ikke blev beskrevet.

sløjede af og døde i begyndelsen af februar 2007.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling på onkologisk afdeling, Sygehus 1, i perioden fra den 29. november til den 30. december 2006.

Klager har blandt andet anført, at der ikke i forbindelse med udredning af nyrecancer blev iværksat relevante undersøgelser. Klager har hertil anført, at ved akut indlæggelse den 29. november 2006 havde tiltagende og vedvarende smerter i højre flanke/kurvatur, og at man mistænkte urinvejsinfektion, men at der ikke blev reageret på det negative urindyrkningssvar som årsag til forhøjede infektionstal samt blod i urinen. Klager har videre anført, at man ikke tog initiativ til at få udredt årsagen til s stærke smerter samt vægttab på 9 kg inden for 3 måneder.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af .

Begrundelse


oplyste ifølge journalen ved indlæggelsen, at han havde haft højresidige smerter i brystkassen siden et fald hen over en cykel 3 måneder tidligere, hvor han havde fået styret ind i et ribben. Han havde desuden tendens til svimmelhed ved stillingsskift. Han havde haft forstoppelse på grund af smertestillende behandling, hvilket nu var i bedring. Han oplyste endvidere, at han havde tabt 9 kg i forløbet på grund af dårlig appetit.

Indlæggende læge fandt ifølge journalen ved sin undersøgelse normale forhold, men blodtryk (BT) var 188/93, pulsen 90 og temperaturen 37,9. Der var blod, protein og hvide blodlegemer i urinen, og blodprøverne viste forhøjede infektionstal. Røntgen af brystkassen blev taget den 20. november 2006 og viste let fortykkelse af lungehinden på højre side. På mistanke om en urinvejsinfektion blev der ifølge journalen iværksat behandling med antibiotika og ordineret ny røntgenundersøgelse.

Ifølge journalen fandt overlæge ved sin kliniske undersøgelse af normale forhold uden mistanke om byld. Han tilskrev ømheden af brystkassen det tidligere traume og fastholdt, at der skulle tages nyt røntgen af brystkassen. Dette blev taget den 1. december 2006 og viste normale forhold. Overlæge konkluderede endvidere, at der formentlig var tale om en urinvejsinfektion, og var sat i behandling for denne. oplyste til overlæge , at han ikke rigtig havde energi til at spise så meget derhjemme, hvor han stod for husholdningen, men at han havde spist normalt på sygehuset. havde ingen aktuelle gener fra mavetarmkanalen. Overlæge foreslog øget hjemmehjælp for at give bedre energi til at kunne spise, idet han udover sig selv også havde en hustru at passe.

Overlæge vurderede, at tilstanden skyldtes en kombination af urinvejsinfektion, nydiagnosticeret Parkinsons sygdom og manglende overskud til at lave mad derhjemme.

Ifølge journalen viste resultatet af dyrkning af urinen fra den 29. november til den 1. december 2006, at der ikke var vækst af bakterier.

Videre ifølge journalen fik det bedre under indlæggelsen. Der blev dog ifølge det foreliggende under indlæggelsen ikke foretaget opfølgende undersøgelse af urinen for at se, om blodet og de hvide blodlegemer forsvandt i takt med, at den formodede infektion blev behandlet.

Den 4. december 2006 viste blodprøver, at CRP var steget fra 597, målt den 30. november 2006 til 740 (højeste normalværdi 78), og at antallet af hvide blodlegemer var steget fra 15,3 til 19,6 (højeste normal værdi 8,8).

blev samme dag udskrevet af overlæge til hjemmet uden yderligere opfølgning af tilstanden.

Det er nævnets vurdering, at meget pegede på, at havde urinvejsinfektion ved indlæggelsen den 29. november 2006, men uanset dette burde kombinationen af blod i urin, manglende urinvejsymptomer, et stort vægttab, manglende forbedring af de såkaldte infektionstal i løbet af indlæggelsen trods behandling have ført til at overlæge havde overvejet andre årsager til hans tilstand.

Det er videre nævnets vurdering, at det forhold, at overlæge ikke kunne mærke en svulst i nyreregionerne ikke udelukkede en svulst.

Det er endelig nævnets vurdering, at overlæge burde have suppleret sin objektive undersøgelse med for eksempel en CT-skanning eller en ultralydsundersøgelse af nyreregion og blære eller i modsat fald have sikret sig, at den formodede betændelsestilstand normaliseredes efter behandling.

Nævnet finder således, at overlæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af .