Klage over utilstrækkelig behandling ved testikel torsion

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 20. april 2010 i lægevagtens telefonkonsultation, , da vagtlægen har overtrådt autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

1186723

Offentliggørelsesdato:

10. april 2012

Speciale:

Urinvejskirurgi (urologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 20. april 2010 i lægevagtens telefonkonsultation, <****>, da vagtlægen har overtrådt autorisationslovens § 17.

Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har. Disciplinærnævnet har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling den 20. april 2010 af vagtlægen.

har hertil blandt andet anført, at han kl. 01 fik akutte smerter i venstre testikel, og at han kontaktede vagtlægen. har videre anført, at vagtlægen ordinerede Ibuprofen og kamille te. Den følgende dag blev det konstateret, at havde en snoet testikel, og da det var for sent at redde den, blev den fjernet.

Begrundelse

Disciplinærnævnet har, med mindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Begrundelse for afgørelse af klagen

Det fremgår af lægevagtens journalnotat den 20. april 2010, at s mor kontaktede lægevagten klokken 03.46 og oplyste vagtlæge , at havde smerter fra testikel efter et traume. Læge rådgav om smertestillende medicin (analgetica), koldt omslag og eventuelt at kontakte egen læge senere samme dag.

Det fremgår af læge s udtalelse til sagen, at han blev kontaktet telefonisk af s mor, som oplyste, at aftenen inden var blevet udsat for et traume mod den ene testikel i forbindelse med udøvelse af sport. Det fremgår videre af udtalelsen, at da læge spurgte ind til de nærmere omstændigheder, herunder tidspunktet for skaden, kunne s mor ikke redegøre herfor. Således fik vagtlæge ikke oplyst, at skaden var sket klokken 01.00.

Det fremgår også af udtalelsen, at s mor ikke gav indtryk af, at havde meget stærke smerter men derimod, at det mest drejede sig om, at smerterne hindrede søvnen. På denne baggrund anbefalede læge , at for at lindre smerterne indtog Ibuprofen og eventuelt supplerede dette med kamillete og endelig, at skulle kontakte egen læge, hvis der forelå behov herfor.

Endelig fremgår det af læge s udtalelse til sagen, at såfremt samtalen havde været med selv, havde dette utvivlsomt bidraget til en mere uddybet og præcis anamnese.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at en snoet testikel (testis torsion) viser sig ved pludseligt indsættende stærke smerter i den ene testikel. Testis torsion kan opstå under leg eller sport, og tidlig diagnose og behandling er afgørende for at undgå tab af testikel. Enhver patient med akut opstået smerter i testiklen bør derfor indlægges akut på sygehus.

Disciplinærnævnet kan videre oplyse, at et slag/spark mod testiklen ligeledes vil give stærke smerter. Denne smerte aftager dog i løbet af kortere tid, og i de tilfælde, hvor smerterne varer udover et par timer, bør der foretages nærmere undersøgelse for eventuelt testistorsion.

Det er disciplinærnævnets vurdering, at oplysningerne fra s mor var symptomer på testis torsion. Det er derfor også disciplinærnævnets vurdering, at der forelå akut behov for at henvise til videre udredning på sygehus.

Disciplinærnævnet finder på denne baggrund, at læge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 20. april 2010 i lægevagtens telefonkonsultation, .