Klage over mangelfuld opfølgning på prøvesvar i forbindelse med graviditet udenfor livmoderen

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere overlæge A for hans behandling af den 16. februar 2010 på gynækologisk/obstetrisk afde-ling, , da overlægen har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere overlæge B for hans behandling af den 11. februar 2010 på gynækologisk/obstetrisk afdeling, , da overlægen ikke har overtrådt autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

1187427

Offentliggørelsesdato:

12. april 2012

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere overlæge A for hans behandling af <****> den 16. februar 2010 på gynækologisk/obstetrisk afde-ling, <****>, da overlægen har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere overlæge B for hans behandling af <****> den 11. februar 2010 på gynækologisk/obstetrisk afdeling, <****>, da overlægen ikke har overtrådt autorisationslovens § 17.

Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har. Disciplinærnævnet har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling af lægerne den 11. februar 2010 på gynækologisk obstetrisk afdeling, .

Det er hertil oplyst, at den 9. februar 2010 fik konstateret, at graviditeten var gået til grunde, og hun fik derfor tid til en udskrabning den 11. februar 2010. Det er anført, at hun den 11. februar 2010 fik foretaget udskrabningen, som blev sendt til undersøgelse, men at hun ikke efterfølgende fik noget svar på dette. Det er videre anført, at hun efterfølgende fortsat havde smerter, og at hun den 25. februar 2010 blev indlagt akut og fik konstateret, at hun var gravid udenfor livmoderen.

Begrundelse

Disciplinærnævnet har, med mindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Begrundelse for afgørelsen af klagen

Overlæge B

Den 11. februar fik foretaget en udskrabning af overlæge B, og det udhentede væv blev sendt til mikroskopi.

Af journalen fremgår ikke, at der på tidspunktet for udskrabningen var mistanke om, at var gravid uden for livmoderen. Ifølge overlæge Bs udtalelse til sagen var der fortsat ikke mistanke herom i forbindelse med udskrabningen. Han mente således, at det drejede sig om en inkomplet abort. På denne baggrund sendte han det udhentede væv til mikroskopi uden anførelse af hastemikroskopi.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at mikroskopisk undersøgelse efter udskrabning ofte vil kunne vise forekomst af moderkagevæv, hvis graviditeten var lokaliseret i livmoderen. Herved ville situationen være afklaret og yderligere kontrol ikke være nødvendig. Således foretages udskrabning ofte som led i udredningen af en graviditets lokalisation, når denne endnu ikke kan lokaliseres sikkert.

Disciplinærnævnet kan yderligere oplyse, at én-tydig bestemmelse af en tidlig graviditet lokaliseret i livmoderen kun kan ske ved påvisning af sikkert identificerbart fostervæv enten ved ultralydsskanning, som et synligt foster/fosteranlæg eller ved mikroskopi med påvisning af moderkage- eller fostervæv. Hvis der er mistanke om graviditet uden for livmoderen, vil det være i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard at ordinere hastemikroskopiundersøgelse for at få en hurtig afklaring. Hvis man ikke har mistanke om graviditet uden for livmoderen vil det derimod være i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard at foretage vanlig mikroskopisk undersøgelse.

Det er disciplinærnævnets vurdering, at overlæge B foretog udskrabningen på relevant vis, ligesom det var relevant at sende det udhentede væv til mikroskopi uden anførelse af hastemikroskopi, idet der ikke var mistanke om, at var gravid uden for livmoderen.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at det er i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at en afdeling organiseres således, at én læge dagligt gennemgår alle prøvesvar indenfor et nærmere bestemt fagområde, der indkommer en given dag. Således vil det være i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at ansvaret for at reagere på et prøvesvar er løftet til en daglig central lægelig funktion og fjernet fra den enkelte læge, som tog prøven.

Det er således yderligere disciplinærnævnets vurdering, at det var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at overlæge B ikke fulgte op på undersøgelsen.

Disciplinærnævnet finder herefter samlet, at overlæge B ikke handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 11. februar 2010.

Overlæge A

Mikroskopisvaret blev modtaget på gynækologisk/obstetrisk afdeling den 16. februar 2010.

Det fremgår af overlæge As udtalelse til sagen, at han gennemså mikroskopisvaret fra den 11. februar 2010. Det fremgik af svaret, at der ikke var graviditetsvæv (villi chorii) i skrabet, og at der derfor var mistanke om graviditet uden for livmoderen.

Yderligere fremgår det af overlæge As udtalelse til sagen, at proceduren på daværende tidspunkt var således, at patologiafdelingen i sådanne situationer telefonisk skulle kontakte vagthavende bagvagt på gynækologisk afdeling. På denne baggrund gik han ud fra, at dette var sket, uden dog at kontrollere yderligere, at dette havde fundet sted.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at det påhviler den afdeling, hvor prøven tages at sikre en sikker håndtering af prøvesvaret, således at dette efter modtagelsen vil blive set og reageret relevant på af en læge uden unødvendig forsinkelse.

Det er disciplinærnævnets vurdering, at overlæge A, der modtog og gennemså mikroskopisvaret, burde have reageret på mistanken om graviditet uden for livmoderen, herunder at han burde have sikret sig, at de relevante tiltag i form af videre udredning eller behandling blev iværksat.

Disciplinærnævnet finder herefter, at overlæge A handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin håndtering af prøvesvaret den 16. februar 2010.