Klage over mangelfuld observation af 2-årig dreng med tilskadekommet ben

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere sygeplejerske for hendes behandling af den 23. november 2010 på Asyl-center, da sygeplejersken har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere sygeplejerske for hendes journalføring af behandlingen af i perioden fra den 24. til den 26. november 2010 på Asylcenter, da sygeplejersken har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i almen medicin for hans behandling af den 22. november 2010 på Asylcenter, da speciallægen ikke har overtrådt autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

1190008

Offentliggørelsesdato:

12. juli 2012

Juridisk tema:

Journalføring

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger, Sygeplejersker

Type:

Behandling, Journalføring

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere sygeplejerske <****> for hendes behandling af <****> den 23. november 2010 på <****> Asyl-center, da sygeplejersken har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere sygeplejerske <****> for hendes journalføring af behandlingen af <****> i perioden fra den 24. til den 26. november 2010 på <****> Asylcenter, da sygeplejersken har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i almen medicin <****> for hans behandling af <****> den 22. november 2010 på <****> Asylcenter, da speciallægen ikke har overtrådt autorisationslovens § 17.

Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har. Disciplinærnævnet har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling hos sygeplejersken og lægen på Asylcenter i perioden fra den 22. til den 28. november 2010.

Det er hertil blandt andet anført, at faldt, hvorefter han ikke kunne støtte på højre ben, men selvom hans far henvendte sig til sygeplejersken og lægen fire gange, fik han blot at vide, at der ikke var sket noget. Det er videre anført, at det senere viste sig, at havde brækket skinnebenet.

Begrundelse

Disciplinærnævnet har, med mindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Begrundelse for afgørelsen af klagen

Speciallæge

på knap to år faldt den 22. november 2010 på en grusvej og forvred benet.

Samme dag blev vurderet af speciallæge Asylcenter. Speciallægen fandt normal bevægelighed i hofte, knæ og fodled og palpationsømhed i området under højre knæ. kunne gå 3-4 skridt. Speciallæge anbefalede behandling efter RICE princippet.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at RICE er en forkortelse for Rest, Ice, Compression and Elevation. Det betyder, at den beskadigede legemsdel skal holdes i ro, køles med isbandage, der skal anlægges en komprimerende forbinding, og legemsdelen skal eleveres.

Efter 3 timer blev igen tilset af speciallæge , idet havde smerter ved gang. En fornyet undersøgelse viste, at der ikke var nytilkomne forandringer og ingen mistanke om brud.

blev undersøgt i lægevagten den 28. november 2010, da fortsat ikke ville støtte på højre ben. Lægevagten henviste til en røntgenundersøgelse. Ved røntgenundersøgelsen den 28. november 2010 blev der påvist et brud på den nederste del af højre skinneben (udisloceret tværgående fraktur svarende til distale del af corpus i højre tibia), der gabte lidt (diastase) 0,9 mm. blev efterfølgende behandlet på skadestuen, , hvor der blev anlagt højre bagre vinkelgips.

Det er disciplinærnævnets vurdering, at speciallæge foretog relevant og tilstrækkelig behandling af , herunder foretog relevante objektive undersøgelser af s ben.

Det er videre disciplinærnævnets vurdering, at det var fagligt forsvarligt, at speciallæge ikke foranstaltede yderlige undersøgelser. Disciplinærnævnet har herved lagt vægt på, at der ved undersøgelserne ikke forelå forhold, som med rimelighed kunne rejse mistanke om en alvorligere lidelse, herunder brud.

På den baggrund finder disciplinærnævnet, at speciallæge har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 22. november 2010 på Asylcenter.

 

Sygeplejerske

Den 23. november 2010 opsøgte s’ mor sygeplejerske uden . Moren gav udtryk for bekymring for sønnens ben. Sygeplejerske anførte i journalen, at hun beroligede moren med, at var blevet undersøgt 2 gange af lægen, og at benet ikke var brækket.

Det fremgår af sygeplejerske s udtalelse til sagen, at der mangler dokumentation fra hendes side. Det fremgår af udtalelsen, at sygeplejerske tilså flere gange i perioden fra den 22. til den 26. november 2010 både i klinikken og udenfor på fællesområdet. Sygeplejerske vurderede, at der ikke var ændringer i tilstanden. ville ikke støtte på benet, men det tilskrev sygeplejerske forstuvningen, som lægen havde diagnosticeret.

Det er disciplinærnævnets vurdering, at sygeplejerske den 23. november 2010 burde have tilset og foretaget en nærmere undersøgelse og klinisk vurdering af med henblik på at vurdere, om der var behov for at foranstalte et fornyet lægeligt tilsyn.

På den baggrund finder disciplinærnævnet, at sygeplejerske handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 23. november 2010 på Asylcenter.

Det er videre disciplinærnævnets vurdering, at sygeplejerske burde have journalført sine observationer af i perioden fra den 24. til den 26. november 2010.

På den baggrund finder disciplinærnævnet, at sygeplejerske har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin journalføring af behandlingen af i perioden fra den 24. til den 26. november 2010.