Klage over manglende udlevering af epilepsimedicin

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere den sygeplejerske, der behandlede den 16. december 2009 på , da denne har overtrådt autorisationslovens § 17. Da det ikke har været muligt for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn at identificere den pågældende sygeplejerske, sendes afgørelsen til afdelingens ledende sygeplejerske til orientering. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge for hans behandling af den 15. december 2009 på skadestuen , da han ikke har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere Sygeplejerske 1 for hendes behandling af den 15. december 2009 på , da hun ikke har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske 2 for hendes behandling af den 16. december 2009 på , da hun ikke har overtrådt autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

1190009P

Offentliggørelsesdato:

15. november 2012

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger, Sygeplejersker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere den sygeplejerske, der behandlede <****> den 16. december 2009 på <****>, da denne har overtrådt autorisationslovens § 17. Da det ikke har været muligt for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn at identificere den pågældende sygeplejerske, sendes afgørelsen til afdelingens ledende sygeplejerske til orientering. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 15. december 2009 på skadestuen <****>, da han ikke har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere Sygeplejerske 1 for hendes behandling af <****> den 15. december 2009 på <****>, da hun ikke har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske 2 for hendes behandling af <****> den 16. december 2009 på <****>, da hun ikke har overtrådt autorisationslovens § 17.

Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har. Disciplinærnævnet har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling på, , den 16. december 2009 i forbindelse med beskadigelse af sit knæ.

Det er hertil blandt andet anført, at ved indlæggelsen gjorde opmærksom på, at hun led af epilepsi, men at hun ikke fik sin medicin, hvilket udløste et epilepsianfald, hvor slog hovedet i gulvet og beskadigede flere tænder.

Begrundelse

Disciplinærnævnet har, med mindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Begrundelse for afgørelsen af klagen

blev den 15. december 2009 tilset af reservelæge , idet hun var blevet påkørt af en bil og havde pådraget sig skader på knæet. På grund af mistanke om afsprængning af knæskallen (patella) blev indlagt med henblik på videre plan ved den følgende morgenkonference. Reservelæge noterede i journalen, at var kendt med epilepsi, og at hun normalt fik Lamictal, 300 mg 2 x daglig, hvilket reservelæge ordinerede.

Det er diciplinærnævnets opfattelse, at reservelæge relevant noterede i journalen, at var kendt med epilepsi og tydeligt ordinerede hendes vanlige medicin.

Disciplinærnævnet finder herefter, at reservelæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 15. december 2009 på skadestuen,

Den 15. december 2009 kl. 23.12 ankom til , hvor sygeplejerske 1 noterede, at afdelingen afventede journalnotat og medicinliste, og at gjorde opmærksom på at hun var i behandling med Lamictal 300 mg mod epilepsi.

Det er nævntes opfattelse, at sygeplejerske 1 relevant noterede i journalen, at var under behandling for epilepsi, og at man afventede journalnotat og medicinliste.

Nævnet finder herefter, at sygeplejerske 1 handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 15. december 2009 på .

Der foreligger ikke journaloplysninger vedrørende fra nattevagten den 16. december 2009.

Det er disciplinærnævnets opfattelse, at den sygeplejerske der havde ansvaret for plejen af på nattevagt den 16. december 2009 burde have været opmærksom på det afventede journalnotat og medicinlisten eller reageret på sygeplejerske 1’ notat om s oplysning vedrørende medicinen. På baggrund af de i journalen anførte oplysninger, er det disciplinærnævnets opfattelse at sygeplejersken burde have sikret sig, at havde fået sin medicin.

Disciplinærnævnet finder herefter, at den sygeplejerske der havde ansvaret for behandlingen af på nattevagten den 16. december 2009 på , handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Da det ikke har været muligt for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn at identificere den pågældende sygeplejerske, sendes afgørelsen til afdelingens ledende sygeplejerske til orientering.

Den følgende morgen fik et epilepsianfald og en tilkaldt læge ordinerede Stesolid.

Sygeplejerske 2 noterede i journalen, at afdelingen ikke havde Lamictal, men at der skulle ordineres Lamotrigin i stedet.

Det fremgår af sygeplejerske 2s udtalelse, at hun blev tilkaldt, fordi havde fået et epileptisk anfald. Sygeplejerske 2 blev opmærksom på at ikke havde fået sin epilepsimedicin, hvorfor hun kontaktede en læge, der bekræftede, at skulle have medicinen på trods af at hun var fastende. Idet s sædvanlige medicin ikke fandtes på afdelingen fandt sygeplejerske 2 et synonympræparat. Ifølge udtalelsen kontaktede sygeplejerske 2 ligeledes en læge med henblik på videre medicinering.

Det er nævnets opfattelse, at sygeplejerske 2 kontaktede en læge, umiddelbart efter, at hun havde observeret, at ikke havde fået epilepsimedicin og at hun relevant gav et synonympræparat.

Disciplinærnævnet finder herefter, at sygeplejerske 2 handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 16. december 2009 på .