Klage over hjemmesygeplejerskes manglende måling af blodsukker ved insulingiv-ning

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere sygeplejerske for hendes behandling af den 3. december 2010 i dennes hjem, da sygeplejersken har overtrådt autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

1190311

Offentliggørelsesdato:

1. august 2012

Faggruppe:

Sygeplejersker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere sygeplejerske <****> for hendes behandling af <****> den 3. december 2010 i dennes hjem, da sygeplejersken har overtrådt autorisationslovens § 17.

Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har. Disciplinærnævnet har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling af hjemmesygeplejen den 3. december 2010.

Det er hertil blandt andet anført, at hjemmesygeplejersken gav fuld insulindosis uden først at måle s blodsukker. Det er videre anført, at hjemmesygeplejersken var blevet gjort opmærksom på, at s blodsukker skulle måles inden insulinindgift ifølge , men at hjemmesygeplejersken nægtede at måle blodsukkeret. Endelig er det anført, at senere samme dag blev fundet bevidstløs med meget lavt blodsukkertal.

Begrundelse

Disciplinærnævnet har, med mindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Begrundelse for afgørelsen af klagen

Den 3. december 2010 fik besøg af hjemmesygeplejerske , som gav insulin som planlagt. Hjemmesygeplejerske målte ikke s blodsukker først.

Det fremgår af hjemmesygeplejerske s udtalelse til sagen, at den pågældende dag sad i en lænestol og virkede velbefindende. Det fremgår videre af udtalelsen, at hjemmesygeplejerske kunne se, at der var kontrolleret blodsukker om morgenen de sidste dage, og at dette var stabilt, hvorfor hjemmesygeplejerske gav insulin som ordineret.

Det fremgår af klagen, at klagers far gjorde hjemmesygeplejerske opmærksom på, at s blodsukker skulle måles først, men at hjemmesygeplejerske afviste dette og blot gav fuld insulindosis.

Det fremgår videre af klagen, at familien havde fået at vide på , at ikke skulle have insulin, før hendes sukker blev målt.

Det fremgår af plejeplanen den 1. december 2010, at man skulle være opmærksom på s blodsukker.

blev senere samme dag fundet bevidstløs og indlagt på sygehus.

Det fremgår af hjemmesygeplejerske s udtalelse til sagen, at hun ikke havde nægtet at måle blodsukker. Det fremgår videre, at måling af blodsukker ikke var på tale, det var ikke anført på hjemmesygeplejerskens køreliste eller rapporten, og at hun ikke blev bedt om at måle blodsukkeret af den pårørende.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at det er egen læge eller en læge på et hospital, der ordinerer blodsukkerkontrol (hvor ofte og tid på døgnet). Blodsukkermålingerne konfereres herefter med den, som har ordineret dette, og insulin og blodsukker justeres herefter.

Disciplinærnævnet kan videre oplyse, at en sygeplejerske med en viden og erfaring omkring diabetes og blodsukker skal vide, at blodsukker afhænger af indtagelse af ernæring og væske. Desuden kan en temperaturforhøjelse influere på blodsukkeret. En sygeplejerske skal kende symptomerne på, hvad der sker i kroppen ved for lavt eller højt blodsukker og reagere på det ved bl.a. at måle blodsukkeret. En sygeplejerske skal selv tage sig af blodsukkermålingerne uden at vente på en ordination, herunder lytte til patienten eller pårørende, der ofte selv kan mærke, hvordan blodsukkeret ligger. Det må således forventes, at en sygeplejerske er opmærksom på, at der til insulingivning også hører kontrol af blodsukker, hvad enten det er ordineret eller ej.

Det er disciplinærnævnets vurdering, at hjemmesygeplejerske burde have målt s blodsukker, forinden hun gav insulin. Disciplinærnævnet har herved lagt vægt på, at en sygeplejerske skal være opmærksom på blodsukker målinger, uanset om disse er lægeordinerede.

På den baggrund finder disciplinærnævnet, at hjemmesygeplejerske har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i hjemmet den 3. december 2010.